Southern Asset Management Xiao Jiaqian heeft vertrouwen in de toekomst van de onderwijssector in China

SHENZHEN, China, 18 februari 2020 /PRNewswire/ -- De uitbraak van het coronavirus in China heeft ertoe geleid dat de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op ongebruikelijke wijze de eerste les van het nieuwe schooljaar online voltooid hebben, nu dat de combinatie van internet en onderwijs de verkozen manier van leren is, tijdens deze uitdagende tijden.

Zal de stijgende trend in online onderwijsgerelateerde aandelen zich op de lange termijn blijven voortzetten? Hoe groot is de markt? Wat kunnen beleggers doen om van deze kansen te profiteren?

Op 11 februari 2020 deelde Xiao Jiaqianm, fondsbeheerder bij China Southern Modern Education Equity, haar mening met betrekking tot de toekomst van de onderwijssector, tijdens een interview online dat deel uitmaakt van een serie dat door Toutiao gepresenteerd wordt, in samenwerking met de Asset Management Association of China. De serie is ontworpen om fondsbeheerders inzicht te geven in de manier waarop de uitdagingen van de epidemie kunnen worden aangepakt.

Ze zei, "De snelle groei van de online onderwijssector in China wordt gedreven door verschillende emotionele factoren. De epidemie heeft het bewustzijn onder beoefenaars en gebruikers verhoogd, waardoor het organisch verkeer op online onderwijsplatforms gestimuleerd wordt. Als gevolg hiervan heeft de sector te maken met een historische kans. Nadat educatieve organisaties de hervatting van klassikale lessen uitgesteld hadden, ging een grote groep gebruikers op zoek naar online oplossingen, wat online platforms een aanzienlijk bedrag aan marketinguitgaven bespaarde."

"De mogelijkheid is echter afhankelijk van de bereidheid. Sommige online bedrijven hebben reeds content en technologieën beschikbaar, terwijl het de vraag is of de platforms die nog steeds de benodigde middelen inzetten wel kunnen profiteren van deze kans."

"De vier belangrijkste langetermijnfactoren zijn onder meer het continu actueel houden van content zodat tegemoetgekomen kan worden aan de veranderende verwachtingen, het hebben van gunstige beleidsregels, technologische R&D en evoluerende activabeveiliging."

"Buitenschoolse opleidingen, beroepsorganisaties alsmede hogescholen en universiteiten hebben een betere kans om hier succesvol te zijn. Rekening houdend met het beleid binnen de sector en de toetredingsdrempels, heb ik het volste vertrouwen in de ontwikkeling van de markt voor buitenschoolse training en online onderwijs, alsmede het beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de innovatieve technologieën."

"Met de recente explosieve groei van de online onderwijssector, raken ouders steeds meer bekend met het online lesmodel. Nadat we de epidemie hebben overwonnen, zullen gebruikers hun gewoonte om educatieve inhoud online te consumeren verder blijven ontwikkelen. Het potentieel is enorm. De markt van een biljoen yuan zal binnenkort een toename van verschillende uitstekende spelers kunnen waarnemen. We hebben vertrouwen in de vooruitzichten van de sector."

CONTACT: Chen Si, +86-755-82763742, chensi@southernfund.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234