Union Bancaire Privée laat een nettowinst van CHF 220,4 miljoen optekenen, een stijging van 25%

GENÈVE, January 18, 2018 /PRNewswire/ --


- De nettowinst stijgt met 25% en bedraagt eind 2017 CHF 220,4 miljoen tegenover
CHF 176,4 miljoen het jaar ervoor, een stijging van CHF 44 miljoen.
- De kosten/opbrengsten-ratio gaat erop vooruit en bedraagt 64,1% (tegenover 67,9% eind
2016) - een weerspiegeling van de verbetering van de winstgevendheid van de Groep.
- Het vermogen onder beheer bedraagt CHF 125,3 miljard, een stijging van 5,9% vergeleken
met eind 2016 (CHF 118,3 miljard).


Investeringen werpen hun vruchten af

De bedrijfsinkomsten bedragen CHF 1,045 miljard (tegenover CHF 934,6 miljoen eind 2016) daar de Bank haar voordeel wist te doen met de hausse op de markten. Deze stijging heeft eveneens te maken met de verhoging van de commissies (+14,2%), voornamelijk door een aanzienlijke toename van de activa van privéklanten ten bate van adviesmandaten of mandaten voor discretionair beheer. En tevens door de verbetering van de interestmarge met CHF 25 miljoen (+10,1%), met name door de rentestijging vande dollar.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/630157/Union_Bancaire_Privee_Logo.jpg )

De verhoging van de bedrijfskosten blijft onder controle (+5,5%). Deze kosten gaan van CHF 634,7 miljoen eind 2016 naar CHF 669,6 miljoen eind 2017. Deze toename is hoofdzakelijk te wijten aan de overname van de activiteiten van Coutts in Azië (afgerond in april 2016) en in het bijzonder aan de aanwervingen die daar werden gedaan. Maar ook aan de hoge kosten die te maken hebben met de toepassing van de verschillende regelgevingen en met de grote investeringen die werden gedaan in digitale technologie.

Het bedrijfsresultaat vóór voorzieningen stijgt met +41,4% en bedraagt CHF 271,2 miljoen (tegenover CHF 191,9 miljoen eind 2016). Deze wordt ondersteund door de brokerage- en adviesactiviteiten die hebben geprofiteerd van de goede prestaties van de Asset Management producten en van nieuwe innovatieve beleggings mogelijkheden.

De rendabiliteit van de Groep gaat er dus aanzienlijk op vooruit met een nettowinst die toeneemt met 25%. De winst gaat van CHF 176,4 miljoen eind 2016 naar CHF 220,4 miljoen eind 2017. Daarnaast bedraagt de kosten/opbrengsten-ratio 64,1% (tegenover 67,9% eind 2016).

Op 31 december 2017 bedraagt het vermogen onder beheer CHF 125,3 miljard, een stijging van 5,9% (ofwel CHF +7 miljard) tegenover vorig boekjaar (CHF 118,3 miljard eind 2016). De gunstige evolutie van de markten, de netto-instroom van institutionele klanten (CHF 2,5 miljard) en de inbreng van privéklanten in de groeimarkten, boden kansen om de uitstroom, als gevolg van de aanhoudende fiscale regularisaties van voornamelijk niet-Europese klanten, te compenseren.

"We hebben onmiskenbaar geprofiteerd van een bijzonder gunstige conjunctuur en van perspectiefrijke markten. Echter deze resultaten geven vooral blijk van onze vele inspanningen en investeringen in de afgelopenjaren, met name in Azië. De financiële resultaten werden verwezenlijkt door de veelbelovende economische omstandigheden en vormen een weerspiegeling van een gezonde Zwitserse banksector," aldus Guy de Picciotto, CEO van UBP.

Sterke fundamenten

De totale balans bedraagt nu CHF 32 miljard, een toename van CHF 1,2 miljard ten opzichte van eind 2016 (CHF 30,8 miljard), en de Tier 1-ratio, 27,4%, blijft ruimschoots boven de minimumdrempel die wordt vereist door Bazel III en de FINMA.

Het voorzichtige balansbeheer dat de Bank kenmerkt, komt ook tot uiting in de liquiditeitsratio op korte termijn, die 278,4% bedraagt, ofwel 2,8 maal het door Bazel III vereiste minimum.

UBP blijft dus één van de best gekapitaliseerde banken en beschikt over de nodige financiële fundamenten om haar activiteiten in vermogensbeheer verder uit te bouwen voor zowel privé- als institutionele klanten.

Over Union Bancaire Privée (UBP) 

UBP is een van de grootste Zwitserse private banken en een van de best gekapitaliseerde banken, met een Tier 1-ratio van 27,4% op 31 december 2017. De bank is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor privé- en institutionele klanten. UBP heeft haar hoofdkantoor in Genève en telt meer dan twintig vestigingen over de hele wereld. UBP stelt ongeveer 1697 medewerkers tewerk en beheert activa ter waarde van CHF 125,3 miljard op 31 december 2017.

Bernard Schuster, Verantwoordelijke Group Communications (woordvoerder), Tel. +41-58-819-24-70, E-mail bernard.schuster@ubp.ch

Maude Hug, Hoofd Media Relations, Te. +41-58-819-75-27, E-mail maude.hug@ubp.ch

http://www.ubp.com

Klik hier om de financiële resultaten te downloaden: https://mma.prnewswire.com/media/630415/Union_Bancaire_Privee_Annual_Results_NL.pdf

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234