Reclame Code Commissie verbiedt radiospot "BELASTING IS DIEFSTAL"

RECLAME CODE COMMISSIE VERBIEDT RADIOSPOT
"BELASTING IS DIEFSTAL"

Haags Juristen College gaat in beroep

Den Haag - Staat het in Nederland iemand vrij om te adverteren met de
tekst "Belasting is diefstal"?

De Reclame Code Commissie vindt van niet. Die heeft deze week een
radiocommercial van deze strekking in de ban gedaan. De adverteerder, het
Haags Juristen College, gaat tegen de uitspraak in beroep. De veroordeling
staat volgens het HJC op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting.

De letterlijke tekst van het bewuste reclamespotje, dat op BNR Nieuwsradio
werd uitgezonden, luidde:

"Belasting is diefstal! Belastingontwijking loont voor ondernemers en
consultants met een winst boven 20.000 euro. Meer weten? Haags Juristen
College.nl"

Volgens de commissie is deze uiting in strijd met de Nederlandse Reclame
Code: "Door het heffen van belasting als diefstal te bestempelen wordt een
verkeerde moraal bevorderd waarbij het normaal wordt gevonden niet zelf
bij te dragen aan de samenleving waarvan men zelf profiteert." Deze klacht
tegen de radiospot heeft de Reclame Code Commissie gegrond verklaard omdat
de reclame-uiting in strijd met het fatsoen zou zijn. Belasting zou geen
diefstal zijn, omdat het wordt geheven "op basis van het zogenoemde
sociaal contract".

Toine Manders, directeur van het Haags Juristen College, voelt zich door
de uitspraak in zijn vrijheid van meningsuiting beknot. Volgens hem
mankeert er niets aan zijn eigen moraal, maar des te meer aan de moraal
van de staat:

"Je kunt hoog of laag springen, maar belasting is en blijft gelegaliseerde
roof. Dat is een waarheid als een koe. De burger wordt onder bedreiging
van geweld gedwongen zijn bezittingen af te staan. Er zijn op de wereld
maar twee instanties die zich tot dergelijke praktijken verlagen: de staat
en de maffia. Het is absurd om te beweren dat we er 'met z'n allen voor
hebben gekozen'. Er is ons nooit gevraagd of wij ermee akkoord gaan om de
helft van ons inkomen in een bodemloze put te storten. Dat "sociaal
contract" is nooit afgesloten.

Dat is allemaal al erg genoeg, maar nu wordt ons ook nog van hogerhand het
recht ontnomen om daarover onze mening te ventileren. Dit is censuur!"

Officieel is de Stichting Reclame Code het product van 'zelfregulering':
alleen de elf organisaties en brancheverenigingen die in de stichting
samenwerken hoeven zich aan de aanbevelingen van de Reclame Code Commissie
te houden. Maar krachtens de Mediawet zijn alle Nederlandse
zendgemachtigden die reclame uitzenden verplicht bij de stichting Reclame
Code aangesloten. Er zit voor BNR Radio dus niets anders op dan het
staatsonvriendelijke spotje uit de ether te halen.

"Niet alleen worden we gedwongen de helft van wat we verdienen af te
dragen, dat geld wordt vervolgens ook nog eens gebruikt om ons de mond te
snoeren als we tegen deze gelegaliseerde roof bezwaar wensen aan te
tekenen", aldus Toine Manders. Van het beroep tegen de uitspraak van de
Reclame Code Commissie verwacht hij weinig heil, aangezien de leden van
het College van Beroep door dezelfde organisaties worden aangewezen als de
RCC zelf, "maar je moet toch iets. Wij van het Haags Juristen College gaan
in elk geval moedig voorwaarts met onze strijd."

Over het Haags Juristen College
Het Haags Juristen College is opgericht in 1984 en heeft een naam
opgebouwd op het gebied van tax planning, estate
planning,vermogensbescherming, en oprichting en beheer van vennootschappen
en trusts. Tot de doelgroep van HJC behoren ondernemers, consultants en
vermogende particulieren uit Nederland, België en Duitsland. Het Haags
Juristen College verwierf internationale bekendheid met het baanbrekende
Inspire Art arrest, waarin het Europese Hof van Justitie tot het oordeel
kwam dat iedere Europese ondernemer de vrijheid heeft zijn vennootschap in
een andere lidstaat op te richten, en dus de Engelse Limited dezelfde
rechten heeft als de BV. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in
belastingontwijking, vermogensbescherming of estate planning kunnen zich
bij ons kosteloos en vrijblijvend laten informeren. Inmiddels zijn meer
dan 7000 vennootschappen, trusts en andere rechtsvormen opgericht.

Noot voor de redactie:

Contactpersoon:

Toine Manders, directeur
Haags Juristen College
Landgoed Marlot
Leidsestraatweg 77a
2594 BB Den Haag

T 070 426 26 00
F 070 426 26 10
E info@hjc.nl
I www.hjc.nl

Haags Juristen College

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234