Truist brengt verslag uit van de resultaten van het derde kwartaal van 2020

Winst van $ 1,1 miljard, oftewel $ 0,79 per verwaterd aandeel

CHARLOTTE, Noord-Carolina, 17 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation heeft vandaag verslag uitgebracht van de winst over het derde kwartaal van 2020.

Het netto-inkomen dat beschikbaar is voor de gewone aandeelhouders was $ 1,1 miljard. Dat is een stijging van 45,3 procent in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. De winst per verdund gewoon aandeel bedroeg $ 0,79, een daling van 16,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De resultaten voor het derde kwartaal zorgden voor een jaarrendement op gemiddelde activa (ROA) van 0,91 procent, een jaarrendement op gemiddelde gewone aandelen (ROCE) van 6,87 procent en een jaarrendement op vast kernkapitaal van de gewone aandeelhouders (ROTCE) van 13,31 procent.

Het aangepaste netto-inkomen dat beschikbaar is voor de gewone aandeelhouders bedroeg $ 1,3 miljard, of $ 0,97 per verdund aandeel, exclusief fusiegerelateerde en herstructureringskosten van $ 236 miljoen ($ 181 miljoen na belasting), extra exploitatiekosten met betrekking tot de fusie van $ 152 miljoen ($ 115 miljoen na belasting), effectenopbrengsten van $ 104 miljoen ($ 80 miljoen na belasting) en een donatie van $ 50 miljoen ($ 38 miljoen na belasting). De aangepaste verdunde winst per gewoon aandeel steeg met $ 0,15 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020. De aangepaste resultaten leverden een ROA van 1,11 procent op jaarbasis, een ROCE van 8,50 procent op jaarbasis en een ROTCE van 16,08 procent op jaarbasis op.

"We zijn blij dat we sterke prestaties kunnen melden voor het kwartaal, vooral gezien de uitdagende omgeving," zei Voorzitter en Chief Executive Officer Kelly S. King. "Onze inkomsten weerspiegelen een bescheiden toename van onze voorziening voor krediet- en leaseverliezen, waarbij we profiteren van onze relatief stabiele activa. We hebben ook geprofiteerd van onze diverse bedrijven die niet uit rentebaten bestaande inkomsten genereren en van een gedisciplineerde kostenbeheersing.

"Het gecorrigeerde netto-inkomen bedroeg $ 1,3 miljard, oftewel $ 0,97 per aandeel, als gevolg van sterke prestaties van vermogensbeheer, investeringsbankieren, retailbankieren en verzekeringen. We hebben een groei van de servicekosten op depositorekeningen en kaart- en betalingsgerelateerde kosten gekend als gevolg van enige kwijtschelding en een toename van de activiteit van klanten. Daarnaast investeren we selectief in onze teams voor verzekeringen, investeringsbankieren, woninghypotheken en vermogensbeheer om meer klanten aan te trekken.

"We hebben ook vooruitgang geboekt op het gebied van onze systeemintegratie terwijl we werken aan het uitbouwen van alle mogelijkheden van Truist. In augustus hebben we de conversie van Truist Securities afgerond, waarbij de bedrijfs- en investeringsbanken van BB&T en SunTrust opgenomen werden. We waren blij met deze zeer succesvolle grote conversie van klantgerichte systemen.

"We blijven onze gemeenschappen actief steunen in deze tijden van nood en waren verheugd dat onze verschillende stichtingen een donatie van $ 40 miljoen(1) gaven om CornerSquare Community Capital te helpen opzetten, dat werd opgericht om financiële instellingen voor gemeenschapsontwikkeling te ondersteunen en dat zich richt op het financieren van raciaal en etnisch diverse kleine ondernemers, vrouwen en individuen in gemeenschappen met een laag en gematigd inkomen, met een bijzondere focus op kleine ondernemingen die in handen zijn van de Afro-Amerikanen. We hebben ook $ 50 miljoen bijgedragen aan het Truist Charitable Fund om de toekomstige schenkingen aan de gemeenschap te ondersteunen.

"Ik blijf erg trots op en geïnspireerd door onze teamleden, die het Truist-doel blijven nastreven en een positief verschil maken in het leven van hun klanten en in hun gemeenschappen."

Hoogtepunten van de prestaties van het derde kwartaal van 2020


-- De winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $ 0,79

-- De aangepaste verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 0,97
-- De ROA was 0,91 procent; de aangepaste ROA was 1,11 procent
-- De ROCE was 6,87 procent; de aangepaste ROCE was 8,50 procent
-- De ROTCE was 13,31 procent; de aangepaste ROTCE was 16,08 procent
-- De belastbaar-equivalente opbrengst bedroeg $ 5.6 miljard; ze omvat $
104 miljoen aan effectenopbrengsten

-- De ratio van uit vergoedingen voortkomende inkomsten was 39,7
procent, in vergelijking met 41,3 procent voor het tweede kwartaal
van 2020; exclusief effectenopbrengsten was de ratio van uit
vergoedingen voortkomende inkomsten 38,5 procent voor het huidige
kwartaal
-- De nettorentemarge bedroeg 3,10 procent, een daling van drie
basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020
-- De netto kernrentemarge bedroeg 2,72 procent, een stijging met 5
basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020
-- De niet-rente-uitgaven bedroegen $ 3,8 miljard

-- De niet-rente-uitgaven omvatten $ 236 miljoen van fusiegerelateerde
en herstructureringskosten, $152 miljoen van extra exploitatiekosten
met betrekking tot de fusie, en $ 50 miljoen voor een donatie
-- De GAAP-efficiëntieratio was 67,4 procent, in vergelijking met met
66,1 procent voor het tweede kwartaal van 2020
-- De aangepaste efficiëntieratio was 57,3 procent, in vergelijking
met 55,8 procent voor het tweede kwartaal van 2020
-- De kwaliteitsratio's van de activa blijven relatief stabiel

-- De niet-presterende activa bedroegen 0,26 procent van de totale
activa. Dat is een stijging met 1 basispunt ten opzichte van het
vorige kwartaal
-- Leningen die 90 dagen of langer achterstallig en nog steeds oplopend
maakten 0,39 procent uit van de leningen die aangehouden werden voor
investeringen, een stijging van 0,34 procent ten opzichte van het
vorige kwartaal
-- Exclusief door de overheid gegarandeerde leningen maakten de
leningen die 90 dagen of meer achterstallig en nog steeds oplopend
waren 0,03 procent uit van de leningen die aangehouden werden voor
investeringen
-- De netto schulden aan kapitaal bedroegen 0,42 procent van de
gemiddelde leningen en leases, een stijging met drie basispunten in
vergelijking met het vroegere kwartaal
-- De toelage voor krediet- en leaseverliezen bedroeg 1,91 procent van
de kredieten en leases voor investeringen, in vergelijking met 1,81
procent voor het tweede kwartaal van 2020
-- De voorziening voor kredietverliezen was $ 421 miljoen voor het
derde kwartaal van 2020 en omvat een bescheiden opbouw van de
toelage voor kredietverliezen
-- De voorziening voor de dekkingsgraad van krediet- en leaseverliezen
was 5,22 maal de niet-presterende leningen en leasecontracten die
voor investeringen aangehouden werden, tegenover 5,24 maal in het
vorige kwartaal
-- De actieve klantenleningen met betrekking tot de CARES Act daalden
beduidend; respectievelijk 98,0 procent en 94,5 procent van de
zakelijke klanten en consumenten die de huisvestingsprogramma's
hebben verlaten, zijn lopend op hun leningen
-- Het kapitaal- en liquiditeitsniveau is verbeterd

-- Tier 1-kernkapitaal ten opzichte van risicogewogen activa bedroeg
10,0 procent
-- Tier 1-risicokapitaal bedroeg 12,2 procent
-- Het totale risicokapitaal bedroeg 14,6 procent
-- $ 925 miljoen aan preferente aandelen werden uitgegeven om het
kapitaal verder te versterken
-- De geconsolideerde gemiddelde LCR-ratio bedroeg 117 procent

(1) De bijdrage van $ 40 miljoen
aan CornerSquare Community Capital
bestond uit twee bijdragen van $
20 miljoen via de Truist
Foundation, Inc. en het Truist
Charitable Fund. Deze bedragen
hadden geen invloed op de
inkomsten van Truist Financial
Corporation.


Winstverantwoording en overzicht van de kwartaalprestaties

Om vandaag om 8.00 uur ET de live conferencecall over de inkomsten van het derde trimester 2020 van Truist te beluisteren, dient u 866-519-2796 te bellen en de deelnemerscode 892418 in te voeren. Er zal een presentatie gebruikt worden tijdens de conferencecall over de inkomsten. Deze is beschikbaar op onze website via https://ir.truist.com/events-and-presentation. Herhalingen van de conferencecall zullen gedurende 30 dagen beschikbaar zijn door 888-203-1112 (toegangscode 892418) te bellen.

De presentatie, met inbegrip van een bijlage die niet-GAAP-informatie verenigt, en de samenvatting van de prestaties van het derde kwartaal van 2020 van Truist, die gedetailleerde financiële schema's bevat, is beschikbaar via https://ir.truist.com/earnings.

Over Truist

Truist Financial Corporation is een doelgerichte financiële dienstverlener die zich ertoe verbonden heeft te inspireren en betere levens en gemeenschappen te creëren. Met 275 jaar gecombineerde geschiedenis van BB&T en SunTrust heeft Truist het grootste marktaandeel in vele snel groeiende markten in het land. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten aan, waaronder retail, kleinbedrijf en zakelijke bankdiensten; vermogensbeheer; kapitaalmarkten; commercieel vastgoed; zakelijk en institutioneel bankieren; verzekeringen; hypotheken; betalingen; gespecialiseerde kredietverlening; en vermogensbeheer. Truist is gevestigd in Charlotte, Noord-Carolina, en is de zesde grootste handelsbank in de VS met totale activa ten bedrage van $ 499 miljard op 30 september 2020. Truist Bank, FDIC-lid. Meer informatie op Truist.com.

De kapitaalratio's en het rendement op de risicogewogen activa zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatie-indicatoren die vastgesteld zijn volgens andere methoden dan de in de Verenigde Staten van Amerika algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes ('GAAP'). Het management van Truist gebruikt deze niet-GAAP-maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiëntie van zijn activiteiten. Het management is van mening dat deze niet-GAAP-maatregelen een beter inzicht geven in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbeteren en de effecten van belangrijke posten in de huidige periode aantonen. Het bedrijf gelooft dat een zinvolle analyse van zijn financiële prestaties een begrip van de factoren vereist die aan die prestaties ten grondslag liggen. Het management van Truist is van mening dat investeerders deze niet-GAAP financiële maatregelen nuttig kunnen vinden. Deze informatie moet niet beschouwd worden als een vervanging voor financiële maatregelen die in overeenstemming met GAAP vastgesteld werden, en is ook niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met niet-GAAP-prestatie-indicatoren die mogelijk door andere ondernemingen voorgesteld worden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten niet-GAAP-maatregelen die in dit persbericht gebruikt worden:


-- De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat
effectenopbrengsten (verliezen), de afschrijving van immateriële
activa, fusie- en herstructureringskosten en andere geselecteerde posten
buiten beschouwing worden gelaten. Het management van Truist gebruikt
deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het
management van Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht
geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten
met voorgaande perioden verbetert, en de effecten van belangrijke baten
en lasten aantoont.
-- Materiële vaste activa en daarmee samenhangende maatregelen zijn
niet-GAAP-maatregelen die het effect van immateriële activa, na aftrek
van uitgestelde belastingen, en de daarmee samenhangende afschrijving
uitsluiten. Deze maatregelen zijn nuttig voor het evalueren van de
prestaties van een bedrijf, of het nu gaat om een acquisitie of een
interne ontwikkeling. Het management van Truist gebruikt deze
maatregelen om de kwaliteit van het kapitaal en het rendement ten
opzichte van het balansrisico te beoordelen.
-- De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatregel die de
nettorentemarge aanpast om het effect van de aankooprekeningen uit te
sluiten. De markeringen van de aankooprekeningen en de bijbehorende
afschrijving voor a) effecten die van de FDIC zijn verworven bij de
aankoop van Colonial Bank en b) leningen, deposito's en
langetermijnschulden van SunTrust, Susquehanna, National Penn en
Colonial Bank zijn uitgesloten om de door de klanten betaalde
rendementen bij benadering te kunnen bepalen. Het management van Truist
is van mening dat de aanpassingen in de berekening van de
nettorentemarge voor bepaalde verworven activa en passiva de beleggers
nuttige informatie verschaffen over de prestaties van de
renteproducerende activa van Truist.
-- De aangepaste verwaterde winst per aandeel is niet-GAAP in zoverre dat
ze fusiegerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde
items, na aftrek van belastingen, uitsluit. Het management van Truist
gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het
bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel een
beter inzicht geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van
de resultaten met voorgaande perioden verbetert, en de effecten van
belangrijke baten en lasten aantoont.
-- De aangepaste prestatieratio's, met inbegrip van het aangepaste
rendement op de gemiddelde activa, het aangepaste rendement op het
gemiddelde gewone aandelenkapitaal en het aangepaste rendement op het
gemiddelde materiële gewone aandeelhouderskapitaal, zijn niet-GAAP in
zoverre ze geen rekening houden met fusiegerelateerde en
herstructureringskosten, bepaalde posten en, in het geval van het
rendement op het gemiddelde materiële gewone aandeelhouderskapitaal, de
afschrijving van immateriële activa. Het management van Truist gebruikt
deze maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het
management van Truist is van mening dat deze maatregelen een beter
inzicht geven in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid van de
resultaten met voorgaande perioden verbeteren, en de effecten van
belangrijke baten en lasten aantonen.
-- De ebitda is een niet-GAAP-meting van de operationele winstgevendheid
die wordt berekend door rente, belastingen, afschrijvingen en aflossing
toe te voegen aan het nettoresultaat. Het management van Truist voegt
ook fusiegerelateerde en herstructureringskosten, extra
exploitatiekosten in verband met de fusie en andere geselecteerde posten
toe. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse
van het segment verzekeringsholdings van het bedrijf. Het management van
Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht geeft in de
lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met
voorgaande perioden verbetert, en de effecten van belangrijke baten en
lasten aantoont.
-- Voorziening voor leen- en leaseverliezen en niet-geamortiseerde
reële-waardemarkering, en voorziening voor kredietverliezen en
niet-geamortiseerde reële-waardemarkering, als percentage van de
brutoleningen en -leases zijn niet-GAAP-metingen van de kredietreserves
die worden berekend door de ALLL of ACL aan te passen, en leningen en
leases die worden aangehouden voor investeringen door de
niet-geamortiseerde reële-waardemarkering. Het management van Truist
gebruikt deze maatregelen om de verliesabsorptievcapaciteit te
beoordelen.
Een afstemming van deze niet-GAAP-maatregelen met de meest rechtstreeks vergelijkbare GAAP-maatregel is opgenomen in de bijlage bij deThird Quarter 2020 Earnings Presentation van Truist, die beschikbaar is via https://ir.truist.com/earnings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2950288-1&h=4016929823&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2950288-1%26h%3D1077005639%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fir.truist.com%252Fearnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fir.truist.com%252Fearnings&a=https%3A%2F%2Fir.truist.com%2Fearnings].

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met betrekking tot de financiële toestand, de bedrijfsresultaten, de bedrijfsplannen en de toekomstige prestaties van Truist. Woorden als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorziet", "is van plan", "plant", "project", "kan", "zal", "moet" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte uitspraken aan te duiden.

Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar vertegenwoordigen de verwachtingen en veronderstellingen van het management met betrekking tot de activiteiten van Truist, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Dergelijke uitspraken brengen inherente onzekerheden, risico's en veranderingen in omstandigheden met zich mee die moeilijk te voorspellen zijn. Als zodanig kunnen de werkelijke resultaten van Truist wezenlijk verschillen van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen worden overwogen. Hoewel er geen zekerheid gegeven kan worden dat een lijst van risico's en onzekerheden of risicofactoren volledig is, omvatten belangrijke factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die door toekomstgerichte verklaringen worden overwogen, zonder beperking, evenals de risico's en onzekerheden die vollediger besproken worden onder punt 1A-risicofactoren in ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019, punt 1A-risicofactoren in ons kwartaalverslag op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2020 en in de daaropvolgende indieningen van Truist bij de Securities and Exchange Commission:


-- risico's en onzekerheden met betrekking tot de fusie van BB&T en
SunTrust ("de fusie"), met inbegrip van het vermogen om de bedrijven
succesvol op te nemen of om de verwachte voordelen van de fusie te
realiseren;
-- uitgaven in verband met de fusie en de opname van het patrimonium van
BB&T en het patrimonium van SunTrust;
-- het depositoverloop en het klanten- of inkomstenverlies na voltooide
fusies of overnames kan groter zijn dan verwacht;
-- veranderingen in de renteomgeving, waaronder de vervanging van LIBOR als
rentebenchmark, die een negatief effect kunnen hebben op de inkomsten en
uitgaven van Truist, de waarde van activa en obligaties, en de
beschikbaarheid en kosten van kapitaal, kasstromen en liquiditeit;
-- volatiliteit in de opbrengsten uit de hypotheekproductie en -diensten,
en veranderingen in de boekwaarde van servicingactiva en hypotheken die
voor verkoop worden aangehouden als gevolg van veranderingen in de
rentetarieven;
-- het vermogen van het management om het kredietrisico effectief te
beheren;
-- het onvermogen om op korte termijn toegang te krijgen tot financiering
of liquiditeit;
-- verlies van klantendeposito's, wat de financieringskosten van Truist zou
kunnen verhogen;
-- veranderingen in de kredietratings van Truist, die de
financieringskosten zouden kunnen verhogen of de toegang tot de
kapitaalmarkten zouden kunnen beperken;
-- aanvullende kapitaal- en liquiditeitsvereisten;
-- regelgeving, rechtszaken of andere juridische acties, die onder andere
kunnen leiden tot kosten, boetes, sancties, beperkingen op de
bedrijfsactiviteiten van Truist, reputatieschade of andere nadelige
gevolgen;
-- risico's in verband met de oorsprong en de verkoop van hypotheken, met
inbegrip van terugkoop- en vrijwaringsclaims van kopers in verband met
verklaringen en garanties op verkochte leningen, die zouden kunnen
leiden tot een toename van het bedrag van de verliezen voor de terugkoop
van leningen;
-- het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, met
inbegrip van het vermogen om fusies en overnames succesvol af te ronden
en/of op te nemen;
-- risico's met betrekking tot de rol van Truist als beheerder van
leningen, met inbegrip van een verhoging van de omvang of de kosten van
de diensten die Truist moet uitvoeren zonder overeenkomstige verhoging
van de vergoeding voor beheersdiensten van Truist, of een schending van
de verplichtingen van Truist als beheerder;
-- negatieve publieke opinie, die de reputatie van Truist zou kunnen
schaden;
-- meer toezicht op de consumentenverkooppraktijken, de
opleidingspraktijken, het ontwerp van de aanmoedigingspremies en het
bestuur van Truist;
-- de concurrentie van nieuwe of bestaande concurrenten, met inbegrip van
de toegenomen concurrentie van producten en diensten die worden
aangeboden door niet-bancaire financiële technologiebedrijven, kan het
klantenbestand van Truist verkleinen, ertoe leiden dat Truist de prijzen
van zijn producten en diensten verlaagt om zijn marktaandeel te behouden
of op een andere manier de activiteiten of resultaten van Truist nadelig
beïnvloeden;
-- Truist's vermogen om nieuwe producten en diensten te introduceren als
reactie op trends in de sector of ontwikkelingen in de technologie die
de aanvaarding door de markt en de goedkeuring van de regelgevende
instanties bereiken;
-- het succes van Truist hangt af van de expertise van belangrijke
medewerkers, en als deze personen vertrekken of van functie veranderen
zonder effectieve vervangers, kunnen de activiteiten van Truist en de
integratieactiviteiten negatief beïnvloed worden. Dit zou kunnen
verergeren als Truist de managementteams van het patrimonium van BB&T en
het patrimonium van SunTrust blijft integreren, of als de organisatie
niet in staat is om gekwalificeerd personeel aan te nemen en te
behouden;
-- wetgevings-, regelgevings- of boekhoudkundige wijzigingen kunnen een
negatief effect hebben op de bedrijven waarin Truist actief is;
-- veranderende regelgevingsnormen, onder meer met betrekking tot de
kapitaal- en liquiditeitsvereisten, en de resultaten van wettelijke
onderzoeken, kunnen de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van
Truist negatief beïnvloeden;
-- de grondslagen voor financiële verslaggeving en de processen vereisen
dat het management schattingen maakt over zaken die onzeker zijn;
-- de algemene economische of zakelijke omstandigheden, nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat onder meer kan
leiden tot een tragere groei van de deposito's of activa, een
verslechtering van de kredietkwaliteit of een verminderde vraag naar
krediet, verzekeringen of andere diensten;
-- het is mogelijk dat de toezichtsfuncties voor het risicobeheer de
risico's niet adequaat identificeren of aanpakken;
-- een ongunstige afwikkeling van juridische procedures of andere claims of
wettelijke of andere overheidsonderzoeken kan leiden tot negatieve
publiciteit, protesten, boetes, sancties, beperkingen op de activiteiten
van Truist of de mogelijkheid om zijn activiteiten uit te breiden of
andere negatieve gevolgen, die allemaal reputatieschade kunnen
veroorzaken en een negatieve invloed kunnen hebben op de financiële
toestand en de bedrijfsresultaten van Truist;
-- concurrenten van Truist kunnen meer financiële middelen hebben of
producten ontwikkelen die hen in staat stellen om met meer succes te
concurreren dan Truist en kunnen onderworpen zijn aan andere
regelgevingsnormen dan Truist;
-- het niet handhaven of verbeteren van de concurrentiepositie van Truist
met betrekking tot technologie, of het nu gaat om het niet anticiperen
op de verwachtingen van de klant of omdat zijn technologische
ontwikkelingen niet naar wens presteren of niet tijdig worden uitgerold
of om andere redenen, kan ertoe leiden dat Truist marktaandeel verliest
of extra kosten moet maken;
-- fraude of wangedrag door interne of externe partijen, die Truist
mogelijk niet kan voorkomen, opsporen of beperken;
-- operationele of communicatiesystemen, met inbegrip van systemen die
gebruikt worden door verkopers of andere externe partijen, kunnen
uitvallen of het voorwerp uitmaken van een inbraak of cyberaanval die,
indien succesvol, een negatieve invloed kan hebben op de financiële
toestand en de bedrijfsresultaten van Truist;
-- veiligheidsrisico's, waaronder denial-of-service-aanvallen, hacking,
social-engineeringaanvallen gericht op werknemers en klanten van Truist,
malware-inbraak of pogingen tot gegevenscorruptie, en
identiteitsdiefstal kunnen leiden tot de openbaarmaking van
vertrouwelijke informatie, negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf of
de reputatie van Truist of aanzienlijke juridische of financiële
risico's met zich meebrengen;
-- de COVID-19-pandemie heeft de wereldeconomie ontwricht, de financiële
toestand en de bedrijfsresultaten van Truist negatief beïnvloed, onder
meer door hogere kosten, lagere inkomsten uit vergoedingen en een lagere
nettorentemarge en een verhoging van de voorziening voor
kredietverliezen, en een voortzetting van de huidige omstandigheden zou
deze gevolgen kunnen verergeren en ook de kapitaal- en
liquiditeitspositie of de kapitaalkosten van Truist negatief kunnen
beïnvloeden, het vermogen van kredietnemers om uitstaande leningen
terug te betalen kunnen aantasten, een uitstroom van deposito's kunnen
veroorzaken en een bijzondere waardevermindering van goodwill of andere
activa kunnen veroorzaken;
-- natuurrampen of andere rampen, waaronder terreurdaden en pandemieën,
kunnen een negatief effect hebben op Truist, zoals een wezenlijke
verstoring van de activiteiten van Truist of het vermogen of de
bereidheid van klanten om toegang te krijgen tot de producten en
diensten van Truist;
-- wijdverbreide systeemuitval, veroorzaakt door het uitvallen van kritieke
interne systemen of kritieke diensten die door derden worden geleverd,
kunnen een negatief effect hebben op de financiële situatie en de
bedrijfsresultaten van Truist; en
-- de ingezakte marktwaarde van de aandelen van Truist en de ongunstige
economische omstandigheden die zich gedurende een bepaalde periode
voordoen, kunnen een afschrijving op de goodwill vereisen.
Het bedrijf waarschuwt lezers om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, neemt Truist geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen te herzien of bij te werken.

CONTACT: Investeerders: Ryan Richards, 980.465.5000, investors@truist.com; Aaron Reeves, 336.733.2874, investors@truist.com; Media: Shelley Miller, 704.692.1518, media@truist.com

Web site: https://www.truist.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234