HARTMANN start Missie: Infection Prevention - De aanstekelijkheid van preventie

HEIDENHEIM, Duitsland, 17 september 2020 /PRNewswire/ -- Tegelijk met de Werelddag voor patiëntveiligheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) start HARTMANN vandaag zijn programma tot vermindering van infectierisico's in de gezondheidszorg: de Missie: Infection Prevention (M: IP). Hiermee legt de onderneming nog meer de focus op één van de grootste wereldwijde gezondheidsrisico's. Alleen al in Europa worden jaarlijks bijna vier miljoen infecties in gezondheidsinstellingen vastgesteld. De huidige coronapandemie laat ook iedereen zien wat de maatschappelijke gevolgen van infecties kunnen zijn. Samen met medische zorgverleners en onze klanten begint HARTMANN nu met de allesomvattende missie om gezondheidsinstellingen te ondersteunen en de burger bewuster te maken.

"HARTMANN biedt een allesomvattend programma voor preventie van infecties aan. Met de Missie: Infection Prevention willen we twee dingen bereiken: voorlichting geven en het werk van zorgverleners met hun patiënten veiliger maken. Dit varieert van individueel advies in onder andere ziekenhuizen en verpleeghuizen om processen te optimaliseren en risicoketens te onderbreken, tot aan voorlichting aan burgers om infectiepreventie begrijpelijk te maken", vertelt Thomas Haeni, hoofd van HARTMANN's programma ter voorkoming van zorggerelateerde infecties.

Programma tegen ziektekiemen in ziekenhuizen

In de gezondheidssector gaat het momenteel bijna uitsluitend over corona. Maar al vóór de pandemie bezorgden zogenoemde ziekenhuisbacteriën, zoals MRSA (meticilline-resistente Staphylococcus aureus), gezondheidsinstellingen grote kopzorgen. De follow-upkosten van zulke infecties lopen in Europa op tot rond zeven miljard Euro per jaar, om maar niet te spreken over het vermijdbare lijden van patiënten en de imagoschade voor de gezondheidszorg. "Ik ken van dichtbij het geval van een ziekenhuis dat nauwelijks nog personeel kon vinden nadat zijn reputatie door een uitbraak van ziektekiemen ernstige schade had opgelopen. En dat terwijl er verder op het ziekenhuis niets aan te merken was. Met een allesomvattende preventie kunnen mensenlevens worden gered en follow-upkosten worden voorkomen", gaat Thomas Haeni verder. Missie: Infection Prevention richt zich nu op de meest voorkomende soorten infecties: beademingspneumonie (VAP), katheter-geassocieerde infectie van de urinewegen (CAUTI), postoperatieve wondinfectie (SSI) en bloedstroominfectie door een centraal veneuze katheter (CLABSI). Uiteraard wordt ook gekeken naar infectieziekten buiten het ziekenhuis: "De bekende griep of, zoals nu, corona zijn niet alleen gevaarlijk maar kunnen vaak ook worden vermeden. Ook dit willen we met onze Missie onder de aandacht brengen", aldus Thomas Haeni.

Allesomvattend en individueel - M: IP is een combinatie van beide

Een belangrijk onderdeel van de Missie is de realisatie van een contenthub op www.missioninfectionprevention.info. Op dit digitale platform over infectiepreventie wordt een combinatie van informatie, ontwikkelingen en tips aangeboden. Centraal daarbij staat een evidence-based werkwijze. Wat dat betreft, kan HARTMANN terugvallen op de know-how van zijn onderzoeksfaciliteit, het Bode Science Center. "We bieden digitale en semi-digitale oplossingen voor bewaking van de hygiëne en optimalisatie van processen, tools voor het opzetten van een campagne en het plannen van desinfectie. Ook bieden we nog meer hulpmiddelen om in een ziekenhuis, verpleeghuis of instellingen voor ambulante zorg de risico's op een infectie te beperken. We zullen onze partners ook ondersteunen met trainingen en kennisseminars (bijv. webinars) en productbundels aanbieden die op hun behoeften zijn afgestemd", voegt Thomas Haeni eraan toe. "En uiteraard voldoende uitleg geven. Want alleen wie de juiste kennis heeft, kan de aanzet tot veranderingen en verbeteringen geven. In die rol voelen we ons als partner thuis."

- Foto is beschikbaar bij epa european pressphoto agency (http://www.epa.eu [http://www.epa.eu/]) -

Persvoorlichter: Philipp Hellmich HARTMANN GROEP Telefoon: +49 7321 36 1308 E-mail: Philipp.Hellmich@hartmann.info [mailto:Philipp.Hellmich@hartmann.info]

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234