Drie Chinese vaccins tegen COVID-19 in ontwikkeling

BEIJING, 17 april 2020 /PRNewswire/ -- Volgens het laatste nieuws van Science and Technology Daily (14 april), zijn twee geïnactiveerde vaccins tegen COVID-19 zojuist goedgekeurd voor een gecombineerde klinische fase I & II trial door de National Medical Products Administration (NMPA) in China, waarmee ze de eerste batch in deze categorie zijn. De twee vaccins zijn ontwikkeld door respectievelijk het Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd van Sinopharm en Sinovac Research & Development Co., Ltd. in samenwerking met onderzoeksinstituten.

Dit is meer goed nieuws, nu het team van Chen Wei, academicus aan de Chinese Academie van Ingenieurs en onderzoeker aan de Academie van Militaire Medische Wetenschappen, erin geslaagd is om goedkeuring te krijgen voor het recombinante COVID-19-vaccin dat ze op 17 maart ontwikkelden.

"We nemen wereldwijd het voortouw bij de ontwikkeling van COVID-19-vaccins", zei Wang Junzhi, academicus aan de China Academy of Engineering, met trots. Vervolgens gaf hij vier factoren voor deze prestatie aan: vroege start, duidelijke richting, wetenschappelijk gefundeerd en uitgebreide samenwerking.

Een vaccin is geen oplossing in de verre toekomst voor de huidige noodsituatie, maar eerder het krachtigste wapen om COVID-19 te verslaan.

China heeft de beslissing genomen om het tempo te versnellen op basis van een rationeel oordeel en rationele organisatie met het uitgangspunt van veiligheidsborging. Op 21 januari kondigde het Chinese Ministerie van Wetenschap en Technologie (MOST) al de oprichting aan van een deskundigengroep voor gezamenlijke epidemische preventie en bestrijding van COVID-19. De deskundigengroep stond onder leiding van Zhong Nanshan, academicus aan de China Academy of Engineering, en bestond uit 14 experts. Op 22 januari werden snel de eerste acht noodprogramma's in het kader van een wetenschappelijk antwoord op COVID-19 gestart.

De deskundigengroep selecteerde vijf richtingen voor de ontwikkeling van vaccins: geïnactiveerde vaccins, vaccins door genetische manipulatie van subeenheden, adenovirusvectorvaccins, nucleïnezuurvaccins en vaccins met verzwakt influenzavirus als vectoren. Alle vijf richtingen dienen tegelijkertijd te worden gevolgd. Acht teams met voorsprong op het gebied van vaccinontwikkeling werden uitgekozen om samen te werken aan deze missie met een gedetailleerd werkknooppunt dat tot op de dag van vandaag nauwkeurig is.

Dankzij Chen Wei's nauwkeurige oordeel en verzameling van kennis en ervaring op het gebied van vaccinontwikkeling, was haar team het eerste dat baanbrekende resultaten behaalde. Begin februari suggereerde zij dat COVID-19 ondanks mogelijke variatie een coronavirus blijft. Zo konden het wederzijdse doelwitantigeen, pathogenese en receptor snel worden geïdentificeerd met behulp van bio-infomatica en big data-mining zodra de variatie zich voordeed. En de ontwikkeling van een vaccin kan dienovereenkomstig snel worden verbeterd.

Sinds de start van het programma heeft het team van Chen Wei onderzoek gedaan naar het recombinante COVID-19-vaccin (adenovirusvectorvaccin) op basis van succesvolle ervaring met de snelle ontwikkeling van het ebolavaccin. Op 17 maart werd het recombinante COVID-19-vaccin van het team goedgekeurd voor klinisch onderzoek, een maand eerder dan verwacht. Op 2 april waren alle 108 proefpersonen van de klinische fase I-studie in Wuhan ingeënt. Op 9 april begon de fase II klinische trial, die een grotere schaal heeft en placebo controlegroepen introduceert, met de rekrutering voor vrijwilligers.

Inmiddels hebben ook alle andere richtingen voortgang gemaakt.

Lei Chaozi, hoofd van de afdeling Wetenschap en Technologie van het Chinese ministerie van onderwijs, presenteerde de huidige prestaties: doorlopend onderzoek naar de veiligheid en validiteit van proefdieren voor het verzwakte influenzavectorvaccin, samen met preklinisch onderzoek voor vaccinkandidaten en aanvraag voor klinische trial worden eind april verwacht; dierproeven bij muizen en konijnen met betrekking tot recombinant eiwitvaccin worden uitgevoerd en de technologie van grootschalige productie van vaccin van hoge kwaliteit en zuiverheid is ontwikkeld; de ontwikkeling van nucleïnezuurvaccins is een nieuwe technologie die door de hele wereld wordt onderzocht, maar een dergelijk vaccin is tot nu toe nog niet op de markt gekomen.

Tegelijkertijd benadrukte Wang Junzhi specifiek de veiligheidskwestie van het vaccin: "Enerzijds proberen Chinese wetenschappers met veel inzet de tijd volledig te benutten. Aan de andere kant doen ze onderzoek onder wetenschappelijke protocollen en garanderen zij de veiligheid en validiteit van het vaccin. Alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de overeenkomstige voorschriften en technologische vereisten. "

CONTACT: Haoyuan Yu, yuhy@stdaily.com, +86-136-2128-2870

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234