Science and Technology Daily: Chinese benadering inzake medische behandeling van COVID-19

BEIJING, 17 april 2020 /PRNewswire/ -- Een nieuwsrapport van Science and Technology Daily:

Is er een specifiek geneesmiddel om COVID-19 te bestrijden? Wanneer krijgen we toegang tot het specifieke geneesmiddel? Deze twee vragen zijn vooralsnog moeilijk te beantwoorden. Het specifieke geneesmiddel ontwikkelen is behoorlijk moeilijk. Het is niet praktisch wanneer O&O met betrekking tot nieuwe geneesmiddelen meestal lang duren en veel kosten.

Chinese wetenschappers realiseerden zich dat het onderzoeken van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe toepassingen een snellere aanpak in de strijd tegen COVID-19 was.

De onderzoekers selecteerden in snel tempo 5.000 potentieel doeltreffende geneesmiddelen uit meer dan 70.000 geneesmiddelen of samenstellingen, en onderzochten vervolgens 100 geneesmiddelen om in vivo experimenten uit te voeren met nieuwe coronavirusactiviteit. Het is belangrijk dat iedere essentiële stap van klinische studies en veiligheidsevaluaties voor de ontwikkeling van geneesmiddelen wordt gewaarborgd in de zoektocht naar nieuwe toepassingen voor bestaande geneesmiddelen. Alle gerelateerde O&O-activiteiten voldoen aan de beginselen van veiligheid, werkzaamheid en toegankelijkheid.

"Alle huidige geneesmiddelen die in klinische toepassingen worden gebruikt, zijn onderworpen aan strenge veiligheidsonderzoeken en -evaluaties. De indicaties, contra-indicaties en bijwerkingen worden gespecificeerd in de medicijninstructies. De veiligheid van gebruikers kan worden gegarandeerd als ze strikt de behandelingsmethoden volgen zoals vermeld in de instructies en het diagnose- en behandelplan," vertelde Zhang Xinmin, directeur van het Biologiecentrum van het ministerie van Wetenschap en Technologie (MOST), aan Science and Technology Daily.

"Om te voorkomen dat milde en gewone gevallen ernstige gevallen worden, hebben we ons gericht op het bevorderen van Chlorochinefosfaat, Familavir en Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). De klinische toepassing van herstellende plasmatherapie, Tocilizumab, stamceltherapie en kunstmatige levertherapie worden bevorderd om patiënten in ernstige en kritieke toestand te behandelen. Tot nu toe hebben we vooruitgang geboekt in beide situaties," aldus Zhang Xinmin.

Het antimalaria medicijn Chlorochinefosfaat en het anti-influenza-medicijn Arbidol zijn opgenomen in de zesde versie van de COVID-19 diagnose- en behandelingsrichtlijnen. Tocilizumab, dat oorspronkelijk werd gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis, is opgenomen in de zevende versie van de richtlijnen. Momenteel wordt het gebruikt voor de behandeling van ernstig zieke patiënten. Het klinisch onderzoek voor Fapiravir is afgerond en heeft een goede werkzaamheid aangetoond. Na volledig te zijn aangetoond, is het officieel aanbevolen om het zo snel mogelijk in de COVID-19 diagnose- en behandelingsrichtlijnen op te nemen.

Zhang zei dat de toepassing van de onderzoeksresultaten en China's medische behandelplan zullen worden bevorderd als reactie op de huidige pandemie.

Het is noemenswaardig dat de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) een belangrijke rol speelt in de Chinese aanpak om tegen COVID-19 te vechten.

"Xuanfeibaidu Granule is een recept gebaseerd op een combinatie van medische literatuur, klinische ervaring en medicijnscreening. We begonnen een programma voor het ontwikkelen van nieuwe granulaire geneesmiddelen op basis van de formule van Xuanfeibaidu die een goede klinische werkzaamheid heeft," aldus Zhang Boli, lid van het Centraal Adviesteam, academicus van de Chinese Ingenieursorganisatie (CAE) en voorzitter van de Universiteit van Tianjin voor TCG. Hij en Liu Qingquan, die ook lid is van het Centraal Adviesteam en voorzitter van het TCG-Ziekenhuis in Beijing, voerden snel syndroomonderzoek uit en verrichtten op basis daarvan evaluatieonderzoek naar de klinische werkzaamheid van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG), evenals geneesmiddelenscreening en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Op dit moment heeft het team van Zhang Boli 65 soorten verhandelde Chinese octrooigeneesmiddelen verzameld waarmee influenza en longontsteking worden behandeld. De voorbereiding van Chinese geoctrooieerde geneesmiddelencomponenten is voltooid en voorts is gewerkt aan virtuele screening gecombineerd met in vitro evaluatie, het cytokine stormcelmodel en anti-longfibrose celmodellen.

CONTACT: Haoyuan Yu, yuhy@stdaily.com, +86-136-2128-2870

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234