Globalization Partners kondigt een gespecialiseerd team aan ter ondersteuning van internationale fusies en overnames

Onderzoek zegt dat het managen van talent door middel van een transitie een deal kan maken of breken; nu kunnen kopers en verkopers de transactietijd verkorten en toch hun meest waardevolle bezit beschermen: mensen

BOSTON, 16 december 2020 /PRNewswire/-- Globalization Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=3620589614&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D2913987235%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252F%253Futm_medium%253Dreferral%2526utm_source%253Dpr-newswire%2526utm_campaign%253D20q4_gbl_all_all_pr-techannouncement_rfpform_digital%26a%3DGlobalization%2BPartners&a=Globalization+Partners], waarmee bedrijven iedereen, overal, snel en gemakkelijk in dienst kunnen nemen via het geautomatiseerde en volledig conforme wereldwijde Employer of Record (EOR)-platform, heeft vandaag de oprichting aangekondigd van een speciaal team voor fusie, overname en afsplitsing. Onder leiding van Kevin Burke, directeur Private Equity en Venture Capital van Globalization Partners, zal het zich richten op het stroomlijnen van internationale bedrijfstransacties door de integratie van nieuw verworven, internationale teamleden te vereenvoudigen.

https://mma.prnewswire.com/media/723356/Globalization_Partners_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/723356/Globalization_Partners_Logo.jpg]

Veel bedrijven gebruiken fusies en overnames om nieuwe markten te betreden, nieuw talent te verwerven, waarde te creëren en toe te voegen aan hun portfolio's en om hun klantenbestand uit te breiden. Maar met het mislukkingspercentage voor deze transacties tussen 70 en 90 procent [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=1163514552&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D2333212024%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flakeletcapital.com%252Freasons-why-mergers-acquisitions-fail-and-succeed%252F%26a%3D70%2Band%2B90%2Bpercent&a=70+en+90+procent], is het niet altijd een eenvoudige exercitie. Een succesvolle integratie is vaak volledig afhankelijk van de manier waarop de medewerkers van de over te nemen partij bij de overname betrokken worden en gemotiveerd worden om zich te richten op de missie van de overnemende partij. Met Globalization Partners kunnen verkopers de afhankelijkheid van Transition Service Agreements (TSA's) verminderen, en kunnen kopers de tijd drastisch verminderen die nodig is om alle medewerkers wereldwijd te integreren zonder dat ze een entiteit hoeven op te richten in het land waar de medewerkers gestationeerd zijn. Dit verkort het proces van maanden, of in sommige gevallen jaren, tot slechts enkele werkdagen.

"Globalization Partners heeft een aantal van onze klanten geadviseerd en ondersteund bij fusies en overnames en zijn een enorme aanwinst voor ons geweest bij het strategisch afstemmen en bieden van een enorme hoeveelheid waarde aan de portefeuillebedrijven van onze klanten", aldus Joe Moran, Senior Partner en Business Development Manager, EBS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=2010150848&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D2289041533%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.selectebs.com%252F%26a%3DEBS&a=EBS]. "De oplossing die Globalization Partners biedt om de integratie van nieuw verworven, internationale werknemers te vergemakkelijken, is voor bedrijven een fundamentele verandering. Ik heb het geluk gehad om in de loop der jaren met veel teamleden van Globalization Partners samen te werken waar men een consistent thema hanteert: gepassioneerd, benaderbaar en effectief."

Het nieuwe team helpt bedrijven internationale transacties te ondersteunen door de mogelijkheid te bieden om:


-- TSA-tijdlijnen te halen en te reducerenGlobalization Partners zorgt
ervoor dat internationale vacatures worden afgerond en klaar zijn om te
worden gepresenteerd voordat de overname wordt afgerond, inclusief de
salarisadministratie, de secundaire arbeidsvoorwaarden, enz. die al
aanwezig zijn. Het moederbedrijf kan nu in slechts enkele dagen in
plaats van maanden personeel aannemen, waarbij verkopers het
personeelsbestand en de bijbehorende kosten en verantwoordelijkheden
vrijwel onmiddellijk aan het moederbedrijf kunnen overdragen.
-- werknemers te integreren zonder een plaatselijke entiteitBedrijven
kunnen het personeelsbestand overdragen zonder dat een juridische
entiteit opgericht hoeft te worden. Kopers kunnen in 187 landen
arbeidsovereenkomsten aanbieden, waarbij de HR-experts van Globalization
Partners zorgdragen voor de transactie. Globalization Partners levert
per land ook richtlijnen over vergelijkbare arbeidsvoorwaarden, zelfs
voor de kleinste teams.
-- het personeelsbestand te behouden en voor naleving te zorgenKopers
kunnen marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden om talent
te behouden en te blijven voldoen aan de lokale arbeidswetgeving.
Globalization Partners heeft het grootste team van interne
arbeidsadvocaten om risicobeheerstrategieën rond arbeidsovereenkomsten
aan te bevelen, vooral als het gaat om landen die specifiek zijn voor
TUPE (Transfer of Undertaking Protection of Employment (Regeling
overdracht van onderneming (bescherming van werkgelegenheid))).
"Vóór, tijdens of na het sluiten van een transactie vermindert Globalization Partners de complexiteit van het verwerven van een internationaal personeelsbestand", aldus Kevin Burke, Director Private Equity en Venture Capital, Globalization Partners. "We bieden kopers en verkopers een plan, gevolgd door een oplossing die al aanwezig is via ons Global Employer of Record-platform. Ons team beheert internationale transacties over de hele linie, waardoor bedrijven in meerdere landen snel, gemakkelijk en conform de regels een personeelsbestand kunnen overnemen of verkopen."

Globalization Partners is de enige Global Employer of Record (EOR) met een AI-gestuurd technology platform [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=4206466894&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D3775522067%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252Fabout-us%252Fcompany-news%252Fglobalization-partners-completely-automates-global-expansion%252F%26a%3Dtechnology%2Bplatform&a=technology+platform] en een interne, wereldwijde, juridische infrastructuur, die de kwaliteit en naleving garandeert die het klanten biedt. De combinatie is cruciaal, gezien het feit dat een EOR het intellectuele eigendom beheert dat door het personeelsbestand gegenereerd wordt en andere complexe, grensoverschrijdende zaken voor zijn klanten beheer. Als EOR fungeert Globalization Partners als de wettelijke werkgever die voor de loonadministratie, de inkomstenbelastingen, de secundaire arbeidsvoorwaarden en voor naleving van lokale arbeidswet en -regelgeving zorgt, waardoor bedrijven de handen vrij hebben om zich om de kerntaken van hun personeel te bekommeren.

Voor meer informatie:


-- Ga naar:Globalization Partners: We Support Global M&A Transactions
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=2070939268&u=https%3A%2
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D276136
1829%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252Fmerger
s-and-acquisitions-practice%252F%26a%3DGlobalization%2BPartners%253A%2BW
e%2BSupport%2BGlobal%2BM%2526A%2BTransactions&a=Globalization+Partners%3
A+We+Support+Global+M%26A+Transactions]
-- Download ons uitgebreide draaiboek: Draaiboek voor fusies en overnames
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=3702918251&u=https%3A%2
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D404374
9004%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252Fresour
ces%252Febook-m-and-a-playbook%252F%26a%3DMergers%2Band%2BAcquisitions%2
BPlaybook&a=Draaiboek+voor+fusies+en+overnames]
Over Globalization Partners

Neem iedereen, overal, snel en gemakkelijk in dienst. Gebruik ons AI-gestuurde, geautomatiseerde, volledig conforme, wereldwijde Employer of Record-platform, mogelijk gemaakt door onze in-house, wereldwijde HR-experts. Laat de complexiteit van een internationaal personeelsbestand over aan de genoemde marktleider die consequent 97% klanttevredenheidscijfers behaalt. Met Globalization Partners kunt u sneller slagen.

Globalization Partners: Barrières wegnemen voor iedereen, overal

Ga voor meer informatie naar: globalization-partners.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=496764847&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D589871909%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252F%253Futm_medium%253Dreferral%2526utm_source%253Dpr-newswire%2526utm_campaign%253D20q4_gbl_all_all_pr-techannouncement_rfpform_digital%26a%3Dglobalization-partners.com&a=globalization-partners.com] of volg ons via Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=1883038081&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D1001884247%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FGlobalPeo%253Fref_src%253Dtwsrc%25255Egoogle%25257Ctwcamp%25255Eserp%25257Ctwgr%25255Eauthor%26a%3DTwitter&a=Twitter], LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=1807841215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D2041157636%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fglobalization-partners%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=3634415925&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D2805796460%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FGlobalizationPartners%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook], of lees onze [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=3530984418&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D272884797%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flinkprotect.cudasvc.com%252Furl%253Fa%253Dhttps%25253a%25252f%25252fwww.globalization-partners.com%25252fblog%25252f%2526c%253DE%252C1%252CzB3aU5qvOD8_GqotNraca4fYlZ5mcw3ebGRrMaED92AkacpvT4l-t16oNBrUSR71LRg1JwV5mztKOkga54INSG1PusRMNVElQSLnqGIRD3p1F0sEPloW%2526typo%253D1%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]Blog [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=4074234052&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D610464838%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252Fblog%252F%253Futm_medium%253Dreferral%2526utm_source%253Dpr-newswire%2526utm_campaign%253D20q4_gbl_all_all_pr-techannouncement_rfpform_digital%26a%3DBlog&a=Blog].

Contactgegevens:
Karen Pantinas
Kpantinas@globalization-partners.com [mailto:Kpantinas@globalization-partners.com]
617-729-4466

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723356/Globalization_Partners_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3012781-1&h=1795486749&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012781-1%26h%3D4164817847%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F723356%252FGlobalization_Partners_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F723356%252FGlobalization_Partners_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F723356%2FGlobalization_Partners_Logo.jpg]

Web site: https://www.globalization-partners.com//

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234