Onderzoek Financial Times: 78% van de Britse banken zegt zichzelf hebben "verrast" met hun aanpassingsvermogen tijdens COVID-19.

Onder moeilijke omstandigheden toont de financiële dienstensector tekenen van grotere flexibiliteit en innovatie in 2020.

AMSTERDAM, 16 september 2020 /PRNewswire/ -- Appian publiceert vandaag de resultaten van het onderzoek naar de reactie van de Britse banksector op de coronaviruspandemie, waaruit blijkt dat bijna driekwart van de respondenten zegt dat hun organisatie als gevolg daarvan innovatiever is geworden.

Het onderzoek "Innovating in a Crisis: How COVID-19 Changed the Way UK Banks Deliver Core Operations" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2918429-1&h=1641901920&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fresources%2Finnovating-in-a-crisis-how-covid-19-changed-the-way-uk-banks-deliver-core-operations%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dfs-2020&a=%22Innovating+in+a+Crisis%3A+How+COVID-19+Changed+the+Way+UK+Banks+Deliver+Core+Operations%22], uitgevoerd door FT Focus en ondersteund door Appian, laat zien dat banken nieuwe uitdagingen aangaan. 78% van de banken heeft "bewezen meer agile te zijn dan eerder gedacht" en 72% "is in 2020 innovatiever geworden" volgens de resultaten van het onderzoek.

Senior respondenten bij Britse banken noemen "het behalen van omzet en het winnen van nieuwe business" (73%) als de grootste extra uitdaging van COVID-19, gevolgd door "klantenservice" (72%) en "risk management en compliance processen" (71%). De uitdaging van de ene bank lijkt echter een kans voor de andere te zijn. Uitgaande van het feit dat het competitieve karakter van de markt ondanks de crisis blijft bestaan, zien ruwweg evenveel respondenten de pandemie als kansen of bedreigingen voor de business. Opkomende technologieën vormden de enige factor waarover de respondenten het meer met elkaar eens waren, met 57% die het gebruik van automatisering, cloud en AI als groeikansen zien.

Hoe banken reageren op COVID-19:


-- Tweederde (66%) is van plan de kosten te verlagen
-- 66% verwacht dat ze hun automatisering zullen verhogen als reactie op
COVID-19
-- 60% verwacht dat de uitgaven aan technologie zullen toenemen.
Naast de toename van het werken op afstand en online dienstverlening, heeft 82% de compliance- en goedkeuringsprocessen versneld, en maakt 81% gebruik van agile practices om de snelheid van de levering van nieuwe producten of diensten te verhogen, wat suggereert dat de pre-COVID-19-processen worden versneld.

"COVID-19 heeft de banksector gedwongen zich snel aan te passen aan nieuwe uitdagingen. De resultaten van het onderzoek bewijzen dat banken in staat zijn om wendbaar te zijn, te innoveren en nieuwe technologieën te implementeren wanneer de markt erom vraagt", aldus Mike Heffner, VP, Solutions en Industry Go To Market bij Appian. "Hoewel er voor een aanzienlijk aantal Britse banken kostenbesparingen in het verschiet liggen, is het vinden van nieuwe manieren om efficiënt te blijven en aan de eisen te voldoen, waarschijnlijk nog nooit zo belangrijk geweest om effectieve service te bieden. Hoewel het onderzoek alleen onder Britse bankleiders is gedaan, zullen deze resultaten waarschijnlijk in heel Europa en de mondiale banksector aanwezig zijn op grotere schaal."

"We hebben nog nooit zo'n transformatie en drive voor innovatie gezien zoals we die hebben gezien in de laatste vier of vijf maanden [tot juli 2020]," zei Ritesh Jain, COO van Digital Technology bij HSBC en een van de deelnemende respondenten.

Lees het volledige "Innovating in a Crisis: How COVID-19 Changed the Way UK Banks Deliver Core Operations" onderzoeksrapport [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2918429-1&h=4055173054&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fresources%2Finnovating-in-a-crisis-how-covid-19-changed-the-way-uk-banks-deliver-core-operations%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dfs-2020&a=%22Innovating+in+a+Crisis%3A+How+COVID-19+Changed+the+Way+UK+Banks+Deliver+Core+Operations%22+onderzoeksrapport] om meer te weten te komen over hoe de Britse banken flexibel zijn gebleven onder druk.

Om de bevindingen van het onderzoek verder toe te lichten, organiseert Appian een webinar voorgezeten door de gerenommeerde FinTech-auteur Chris Skinner in samenwerking met financial thought-leaders van Appian, Mike Heffner en Guy Mettrick.

Maandag 30 september 2020, 15.00 uur Nederlandse tijd
Banking Operations Innovating in a Crisis: Chris Skinner Explores Our Latest Financial Times (FT) Focus Report

Het webinar zal dieper ingaan op hoe:


-- 66% van de Britse banken reageerde op de crisis door de automatisering
te vergroten
-- De crisis heeft geleid tot een groter aanpassingsvermogen en snellere
innovatiecycli.
-- Er vaart is gezet achter lang geplande initiatieven om de efficiëntie
en de productiviteit te verhogen.
Registreren voor het webinar kan via deze link [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2918429-1&h=3025987844&u=https%3A%2F%2Fnam05.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fevent.on24.com%252FeventRegistration%252FEventLobbyServlet%253Ftarget%253Dreg20.jsp%2526referrer%253Dpress-release%2526eventid%253D2621552%2526sessionid%253D1%2526key%253DDF8C10DBE242C77DBB2144AA455A41CA%2526regTag%253D%2526sourcepage%253Dregister%26data%3D02%257C01%257CBram.vanGinneken%2540edelman.com%257C16fe573383874b03050208d85659475b%257Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%257C0%257C0%257C637354288746946115%26sdata%3DZ1UvlUmIwSQNu%252FTlWresE%252F1yVVK7rVfnh9LnUCWsuzE%253D%26reserved%3D0&a=deze+link].

Methodologie
Het onderzoek, dat door FT Focus werd uitgevoerd, heeft in juli 2020 responses verzameld bij 263 hooggeplaatste Britse bankmedewerkers. De respondenten bekleedden functies bij retailbanken (43%), commerciële banken (29%) of investeringsbanken (29%). Iets minder dan de helft (49%) had een C-suite functie, waaronder 27 CEO's. FT Focus sprak ook uitgebreid met Ritesh Jain, toen COO van Digital Technology bij HSBC, om in detail te begrijpen hoe bankleiders de uitdagingen die zich in de eerste helft van 2020 aandienden, aanpakken.

Over Appian
Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2918429-1&h=2891967837&u=http%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fhttps%3A%2Fwww.appian.com%2Fresources%2Fthe-forrester-wave-insurance-agency-portals-q3-2020%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dfs-2020&a=www.appian.com].

CONTACT: Jessica Jansen, Senior Field Marketing Manager Northern Europe, +31 6 5437 5705pr.nl@appian.com

Web site: http://www.appian.com//

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234