Nieuw Capture the Fracture® samenwerkingsverband streeft naar 25% minder heup- en wervelbreuken als gevolg van osteoporose in 2025

De International Osteoporosis Foundation kondigt een uniek samenwerkingsverband aan met Universiteit van Oxford, Amgen en UCB om het wereldwijde probleem van osteoporose aan te pakken(1)

Heup- en wervelbreuken zijn een grote kostenpost voor de samenleving en kunnen ernstige gevolgen hebben voor patiënten(2,3)

NYON, Zwitserland, 16 juni 2020 /PRNewswire/ -- De International Osteoporosis Foundation (IOF) heeft vandaag een samenwerkingsverband aangekondigd met Amgen en UCB, waarbij ook samengewerkt wordt met de Universiteit van Oxford, ter ondersteuning van haar Capture the Fracture® programma, dat tot doel heeft heup- en wervelbreuken tegen 2025 met 25% te verminderen. Momenteel lijden wereldwijd naar schatting meer dan 200 miljoen mensen aan osteoporose,(4) wat elke drie seconden tot een aan osteoporose gerelateerde breuk leidt.(5)

https://mma.prnewswire.com/media/1179997/IOF_Osteoporosis_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1179997/IOF_Osteoporosis_Infographic.jpg]

Osteoporose is een ernstige chronische aandoening die botten in de loop van de tijd verzwakt, waardoor ze dunner worden en meer kans hebben om te breken,(5) maar er zijn stappen die patiënten en zorgverleners kunnen nemen om het risico op fracturen te verminderen.(1 )Capture the Fracture, een initiatief van IOF, dat nu wordt gesteund door Amgen en UCB in samenwerking met de Universiteit van Oxford, is een internationaal programma dat bijdraagt aan het proactief implementeren van programma's voor zorgcoördinatie na botbreuken (PFC-programma's genoemd, waarbij PFC staat voor "Post Fracture Care") in ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. Het doel van deze programma's is om patiënten te helpen volgende breuken als gevolg van osteoporose te voorkomen. Zelfs na een breuk als gevolg van osteoporose wordt ongeveer 80% van de personen met een hoog risico nog altijd niet als zodanig herkend of behandeld.(6)

"Osteoporose is wereldwijd nog steeds een probleem dat jaarlijks tot 8,9 miljoen fracturen leidt(3) en een eerdere fractuur verhoogt het risico op een nieuwe, aan osteoporose gerelateerde fractuur met 86%.(7) Vroegtijdig ingrijpen door verbeterde herkenning, diagnose en behandeling van patiënten die een botbreuk hebben gehad, kan leiden tot betere resultaten en tegelijkertijd de kosten voor de gezondheidszorg verminderen,"(5) aldus Darryl Sleep, M.D., senior vicepresident van Global Medical en hoofd medische dienst bij Amgen. "Het ondersteunen van Capture the Fracture staat voor onze proactieve benadering van zorg, gericht op het voorspellen en helpen voorkomen van potentieel ernstige breuken voordat ze zich voordoen."

"Er is momenteel sprake van een aanzienlijke druk op het zorgsysteem. Nu de wereldwijde vergrijzing gestaag toeneemt, is het nog nooit zo belangrijk geweest om iets te doen aan de impact die osteoporose en de daarmee gepaard gaande breuken kan hebben op individuen," zegt professor Cyrus Cooper, voorzitter van de International Osteoporosis Foundation en professor in de Musculoskeletale Geneeskunde aan de Universiteit van Oxford.

"Wij weten dat de implementatie van gecoördineerde zorg na een botbreuk de meest doeltreffende(8) en efficiënte maatregel is om de huidige leemte ter voorkoming van tweede botbreuken op te vullen, en ik ben daarom verheugd dat Amgen, UCB en de Universiteit van Oxford ons Capture the Fracture-programma ondersteunen zodat we kunnen slagen in onze missie om de uitkomsten voor patiënten te verbeteren," aldus algemeen directeur van de IOF, dr. Philippe Halbout.

Bij de behandeling van osteoporose zijn meerdere specialismen betrokken, wat de noodzaak van gecoördineerde zorg onderstreept zodat patiënten met de ziekte goed ondersteund kunnen worden. Het hart van het Capture the Fracture-model wordt gevormd door een zorgcoördinator die kan helpen om patiënten met een aan osteoporose gerelateerde breuk te identificeren, te screenen, te diagnosticeren en op de juiste manier te behandelen om het risico op een toekomstige breuk te verkleinen. Het is gebleken dat programma's voor gecoördineerde zorg na botbreuken leiden tot betere diagnose en doeltreffendheid van de behandeling.(8,9) Dit samenwerkingsverband heeft tot doel de 390 bestaande Capture the Fracture-programma's aan het eind van 2022 te verdubbelen en richt zich op belangrijke regio's, waaronder Azië-Pacific, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Europa.

"De introductie van het zorgmodel voor personen die een botbreuk hebben gehad, wordt erkend als een belangrijke mijlpaal in het beheersen van osteoporose en osteoporotische fracturen, en is een duidelijk voorbeeld van hoe een goed ingerichte zorgcoördinatie onder meerdere spelers die los van elkaar staan, eruit moet zien," zegt professor dr. Iris Loew-Friedrich, hoofd medische dienst en uitvoerend vicepresident van UCB. "Samenwerking en van elkaar leren zijn noodzakelijk om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden en een manier te vinden om de druk op de gezondheidszorg en de last voor mensen die met osteoporose leven te verminderen. Dit wereldwijde samenwerkingsverband ondersteunt de ambitie van UCB om de gezondheidszorg te verbinden, patiënten meer te kunnen bieden en mensen met een ernstige ziekte een betere kwaliteit van leven te kunnen geven."

Dit samenwerkingsverband verwelkomt ook de samenwerking met bestaande fractuurpreventie-organisaties op internationaal, nationaal en regionaal niveau, om zo het beleid op het gebied van fractuurpreventie te kunnen veranderen en te prioriteren. Bijkomende aspecten van het samenwerkingsverband zijn het ontwikkelen en implementeren van efficiënter werken en het delen van best practices tussen PFC-programma's, het creëren van een digitaal instrument dat de effectiviteit van PFC vastlegt en communiceert, en het bieden van virtueel en persoonlijk mentorschap en leermogelijkheden voor zorgaanbieders.

"Capture the Fracture is een uitgelezen kans om de academische vaardigheden en expertise van de universiteit te benutten om echte verbeteringen in de zorg voor patiënten met osteoporose te realiseren," aldus dr. Kassim Javaid, universitair hoofddocent aan de Nuffield Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences (NDORMS) aan de Universiteit van Oxford. Dr. Javaid zal samen met dr. Rafael Pinedo-Villanueva verantwoordelijk zijn voor het mentorprogramma en voor het ontwikkelen van zorgtraject-software en software voor het berekenen van de kosteneffectiviteit van het PFC-programma. "We hopen dat door dit programma miljoenen levens zullen veranderen en we kijken uit naar de samenwerking met nationale en internationale collega's om deze visie te realiseren."

Bezoek voor meer informatie over Capture the Fracture http://www.capturethefracture.org [http://www.capturethefracture.org/].

Over de International Osteoporosis Foundation (IOF)

IOF is een erkende non-profit, niet-gouvernementele stichting die gevestigd is in Zwitserland. Het IOF heeft de "Roster Consultative Status" (het recht om zittingen bij te wonen) gekregen binnen de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

De IOF fungeert als een wereldwijde alliantie van patiëntenverenigingen, onderzoeksorganisaties, zorgprofessionals en internationale bedrijven die zich inzetten voor het bevorderen van een goede botgezondheid en het voorkomen van fracturen als gevolg van osteoporose. www.iofbonehealth.org [http://www.iofbonehealth.org/]

Over Amgen

Amgen zet zich in om het potentieel van de biotechnologie te ontsluiten voor patiënten die aan ernstige ziekten lijden door het onderzoek naar, ontwikkelen, produceren en leveren van innovatieve geneesmiddelen. Deze aanpak begint met het gebruik van technieken zoals geavanceerde genetica om de complexiteit van ziekten te ontrafelen en de grondbeginselen van de menselijke biologie te begrijpen.

Amgen richt zich op terreinen waar een grote medische behoefte bestaat en zet zijn expertise in om oplossingen te zoeken ter verbetering van gezondheidsresultaten, om op die manier veel patiënten een aanzienlijk betere kwaliteit van leven te kunnen bieden. Als pionier op het gebied van de biotechnologie sinds 1980 is Amgen uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende onafhankelijke biotechnologiebedrijven, heeft het miljoenen patiënten over de hele wereld kunnen helpen en ontwikkelt het een reeks geneesmiddelen met veelbelovend potentieel.

Bezoek voor meer informatie www.amgen.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2691044-1&h=1901518088&u=http%3A%2F%2Fwww.amgen.com%2F&a=www.amgen.com] en volg ons via www.twitter.com/amgen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2691044-1&h=730988087&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Famgen&a=www.twitter.com%2Famgen].

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een internationaal opererend biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen om de kwaliteit van leven van mensen met ernstige ziekten van het immuunsysteem of van het centrale zenuwstelsel te verbeteren. Met 7500 mensen in ongeveer 40 landen genereerde het bedrijf in 2019 een omzet van EUR 4,9 miljard. UCB is genoteerd aan Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news

Over de Universiteit van Oxford

De Universiteit van Oxford is voor de vierde keer op rij op de eerste plaats geëindigd in de Times Higher Education World University Rankings, en aan de basis van dit succes ligt ons baanbrekende onderzoek en innovatie.

Oxford is wereldberoemd om zijn uitmuntendheid op het gebied van onderzoek en is de thuisbasis van enkele van de meest getalenteerde mensen uit de wereld. Met ons werk helpen we miljoenen mensen; we lossen wezenlijke problemen in de wereld op door middel van een enorm netwerk van partnerships en samenwerkingsverbanden. De breedte en de interdisciplinaire aard van ons onderzoek stimuleert vindingrijke en innovatieve inzichten en oplossingen.

Over Nuffield Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences (NDORMS)

NDORMS is een multidisciplinaire vakgroep die zich richt op het onderzoek naar de oorzaken van musculoskeletale en inflammatoire aandoeningen teneinde hoogwaardige en innovatieve zorg te leveren die de kwaliteit van het leven van patiënten verbetert. Als grootste Europese academische vakgroep op dit gebied, maakt NDORMS deel uit van de afdeling Medische Wetenschappen van de Universiteit van Oxford en is een snelgroeiende gemeenschap van meer dan 500 orthopedische chirurgen, reumatologen en wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van musculoskeletale aandoeningen. www.ndorms.ox.ac.uk [http://www.ndorms.ox.ac.uk/]

Referenties

1. International Osteoporosis Foundation. IOF Compendium of Osteoporosis 2nd Edition. http://www.worldosteoporosisday.org/sites/default/WOD-2019/resources/compendium/2019-IOF-Compendium-of-Osteoporosis-WEB.pdf. Bezocht: 11 maart 2020.

2. Burge et al. Incidence and economic burden of osteoporosis-related fractures in the United States, 2005-2025. J Bone Miner Res. 2007; Mar;22(3):465-475.

3. Johnell O, Kanis JA. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int. 2006;17:1726-1733.

4. Reginster JY, Burlet N. Osteoporosis: A still increasing prevalence. Bone. 2006;38 (2 Suppl 1):S4-S9

5. International Osteoporosis Foundation. Capture The Fracture - A global campaign to break the fragility fracture cycle (October 2012). http://share.iofbonehealth.org/WOD/2012/report/WOD12-Report.pdf. Bezocht: 11 maart 2020.

6. Nguyen TV, Center JR, Eisman JA. Osteoporosis: underrated, underdiagnosed and undertreated. Med J Aust. 2004;180:S18-S22.

7. Kanis et al. A meta-analysis of previous fracture and fracture risk. Bone 2004 35;375-82

8. Akesson et al. Capture the Fracture: a Best Practice Framework and global campaign to break the fragility fracture cycle. Osteoporos Int. 2013 Aug;24(8):2135-52

9. Ganda et al. Models of care for the secondary prevention of osteoporotic fractures: a systematic review and meta-analysis Osteoporos Int (2013) 24:393-406

CONTACTPERSONEN:

International Osteoporosis Foundation: Laura Misteli, Communications Editor, +41(0)78 8571777, lmisteli@iofbonehealth.org [mailto:lmistelli@iofbonehealth.org]

NDORMS, Universiteit van Oxford: Josie Eade, Communications Officer, +44 1865 225136, josie.eade@ndorms.ox.ac.uk [mailto:josie.eade@ndorms.ox.ac.uk]

Amgen, Thousand Oaks: Megan Fox, 805-447-1423 (media) Trish Rowland, 805-447-5631 (media)

UCB: Scott Fleming, Bone Communications, UCB, +44 7702777378, scott.fleming@ucb.com [mailto:scott.fleming@ucb.com]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1179997/IOF_Osteoporosis_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1179997/IOF_Osteoporosis_Infographic.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1179996/IOF_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1179996/IOF_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1179996/IOF_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1179996/IOF_Logo.jpg]

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234