Green Streets Europese vooruitzichten voor commercieel onroerend goed laten toenemende scheiding zien tussen Europese onroerendgoedsectoren

LONDEN, 16 januari 2020 /PRNewswire/ -- Green Streets Europese vooruitzichten voor commercieel onroerend maken de toenemende scheiding zichtbaar tussen Europese vastgoedsectoren. Terwijl de activawaarden voor kantoren en industriële sectoren ongekend hoog zijn (een stijging van ongeveer 10%) en de rendementen extreem laag zijn, staat dit in schril contrast met de detailhandel, die door e-commerce een paradigmaverschuiving ondergaat. In de komende vijf jaar wordt verwacht dat de operationele basis in de industriële sector en de kantoorruimtesector de detailhandel met ongeveer 20% zal overtreffen¹.

https://mma.prnewswire.com/media/1076105/Pan_Euro_CPPI_Graph.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1076105/Pan_Euro_CPPI_Graph.jpg]

De pan-Europese groei van de retailuitgaven blijft positief. Nu e-commerce zich waarschijnlijk middenin een robuuste groeifase bevindt, is Green Street echter van mening dat fysieke winkels hieronder zullen blijven lijden. Het resultaat is negatief voor winkelvastgoed, maar grotendeels positief voor industrieel vastgoed, als gevolg van de sterke vraag van huurders - vooral voor locaties in de buurt van bevolkingscentra met een lager dan gemiddelde penetratiegraad voor e-commerce.

Ondanks de ellende in de detailhandel merkt Green Street op dat de pan-Europese waarden voor commercieel onroerend goed in 2019 met 5% zijn gestegen en in 2020 weer met gemiddeld enkele cijfers zullen stijgen, waarbij algehele rendementen aantrekkelijk blijven ten opzichte van obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties.

De vooruitzichten van Green Street voor pan-Europees commercieel onroerend goed worden nu vrijgegeven in een nieuw productaanbod voor particuliere marktonderzoek, European Real Estate Analytics. Het platform biedt marktpartijen een naadloze manier om vastgoedinvesteringen in verschillende regio's, vastgoedsectoren en valuta's te vergelijken en te onderschrijven. European Real Estate Analytics bestrijkt de 25 Europese topmarkten en biedt een onpartijdige, onafhankelijke analyse van de grondbeginselen en waardering van onroerend goed door middel van haar rapportagesuite en het interactieve kaart- en analyseplatform Atlas. Het omvat ook felbegeerde, gepatenteerde marktkwaliteiten, die niet beschikbaar is bij alternatieve aanbieders.


-- DOWNLOAD het volledige rapport over de vooruitzichten voor Europees
commercieel vastgoed
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2691481-1&h=1378373269&u=https%3A%2
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2691481-1%26h%3D354463
0466%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finsights.greenstreetadvisors.com%252Fpan-
european-commercial-property-outlook-positive-overall-despite-sector-dev
iation%26a%3DDOWNLOAD%2Bthe%2Bfull%2BEuropean%2BCommercial%2BProperty%2B
Outlook%2Breport&a=DOWNLOAD+het+volledige+rapport+over+de+vooruitzichten
+voor+Europees+commercieel+vastgoed]
-- ONTDEK Green Streets nieuwe European Real Estate Analytics-platform
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2691481-1&h=139551491&u=https%3A%2F
%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2691481-1%26h%3D5688756
09%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgreenstreetadvisors.com%252Freal-estate-ana
lytics%253Fregion%253DEU%26a%3DEXPLORE%2BGreen%2BStreet%2527s%2Bnew%2BEu
ropean%2BReal%2BEstate%2BAnalytics%2Bplatform&a=ONTDEK+Green+Streets+nie
uwe+European+Real+Estate+Analytics-platform](1) Specifiek verwijzend naar groei van
markt-RevPAM - een maatstaf op
marktniveau die huur- en
bezettingsgroei combineert.


Green Street Advisors (UK) Ltd.
Green Street Advisors (UK) Limited is een partner van Green Street Advisors, LLC, dat werd opgericht in 1985 en het vooraanstaande onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau is dat zich concentreert op de commerciële vastgoedsector in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het bedrijf is een toonaangevende aanbieder van onderzoek, analyse en gegevens van onroerend goed op zowel particuliere als publieke markten. Ga voor meer informatie naar greenstreetadvisors.com.

­­­Contact Media: Gabriella Peak
+44 (0)203 290 6551 of gpeak@greenstreetadvisors.com [mailto:gpeak@greenstreetadvisors.com]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1076105/Pan_Euro_CPPI_Graph.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2691481-1&h=1613914508&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2691481-1%26h%3D3446550336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1076105%252FPan_Euro_CPPI_Graph.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1076105%252FPan_Euro_CPPI_Graph.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1076105%2FPan_Euro_CPPI_Graph.jpg]

Web site: http://www.greenstreetadvisors.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234