QBiotics kondigt klinische samenwerking aan met MSD gericht op inoperabel melanoom


-- Samenwerking met MSD om de combinatie van QBiotics' loodverbinding
tigilanol-tiglaat met Keytruda® (pembrolizumab) te onderzoeken
-- Tigilanol-tiglaat is een nieuw, klein molecuul dat ontwikkeld wordt als
intratumorale behandeling voor solide tumoren
-- Melanoom is de tweede menselijke toepassing die wordt nagestreefd voor
tigilanol-tiglaat, volgend op de lopende Fase I/II-studie van het
bedrijf voor hoofd-hals plaveiselcelcarcinoom.
BRISBANE, Australië, 14 augustus 2020 /PRNewswire/ -- QBiotics Group Limited (QGL), een bedrijf voor biowetenschappen dat nieuwe geneesmiddelen ontwikkelt tegen kanker en voor wondgenezing, is verheugd om aan te mogen kondigen dat het een overeenkomst is aangegaan met MSD (handelsnaam van Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA), om het gebruik van zijn loodverbinding tigilanol-tiglaat, in combinatie met Keytruda® (pembrolizumab) te onderzoeken in patiënten met inoperabel melanoom.

Dr. Victoria Gordon, algemeen directeur en CEO van QBiotics, zei, "We zijn verheugd deze samenwerking met MSD te kunnen aankondigen. Patiënten met inoperabel melanoom die eerdere controlepuntremmers hebben gekregen hebben momenteel beperkte effectieve behandelingsopties. Door middel van dit programma hopen we dat de combinatie van tigilanol-tiglaat en Keytruda aanvullende immuunresponsen tegen tumoren zal teweegbrengen, en dat de resultaten voor patiënten verbeterd zullen worden."

De Fase I/II open label 'QBC46-H06'-studie is gericht op dosisverhoging en -uitbreiding met als hoofddoel het bepalen van de maximaal getolereerde dosis of de maximaal haalbare dosis voor de combinatietherapie. Secundaire doelen zijn onder meer het beoordelen van de tumorresponsen in zowel geïnjecteerde als niet-geïnjecteerde tumoren, alsmede klinische werkzaamheidsparameters. Patiënten met inoperabel melanoom die zijn blootgesteld aan immuun-controlepuntremmers komen voor deze studie in aanmerking.

Dr. Gordon zei verder, "Deze studie volgt op bemoedigende gegevens uit Fase I waar tigilanol-tiglaat als een monotherapie een behandelingsrespons van 27% aantoonde*, inclusief een volledig respons van 18% met volledige vernietiging van de tumor in een breed scala aan solide tumortypen([2]). Twee patiënten met melanoom die een volledig respons hadden zagen ook een abscopale (anenestische) respons. Melanoom is de tweede menselijke toepassing die we nastreven voor tigilanol-tiglaat, volgend op onze Fase I/II klinische studie bij patiënten met hoofd-hals plaveiselcelcarcinoom (HNSCC), dat in december 2019 van start is gegaan".

Tigilanol-tiglaat is een klein molecuul dat via intratumorale injectie rechtstreeks in de vaste tumormassa wordt toegediend. Eenmaal geïnjecteerd heeft het een multimodale werking inclusief (i) snelle, maar sterk gelokaliseerde ontstekingsresponsen, (ii) verhoogde permeabiliteit en vernietiging van het vasculaire endotheel van de tumor, en (iii) snelle sterfte van de tumorcel door oncose([1]).


*27% behandelingsrespons (n=6); 18% volledige
respons (n=4)(2).


OVER QBIOTICS

QBiotics is een openbaar, niet-beursgenoteerd Australisch bedrijf voor biowetenschappen dat producten tegen kanker en voor wondgenezing ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor de menselijke en veterinaire markten. Het belangrijkste product, tigilanol-tiglaat, is een geneesmiddel tegen kanker dat zich richt op een reeks solide tumoren over meerdere soorten. Het bedrijfsmodel van QBiotics is gericht op de ontwikkeling van producten voor zowel veterinair als menselijk gebruik. Succes in de veterinaire programma's valideert de technologie van QBiotics en reduceert het risico bij menselijke ontwikkeling, terwijl vroege, niet-verwaterende inkomsten worden gegenereerd.

https://qbiotics.com [https://qbiotics.com/]

OVER TIGILANOL-TIGLAAT

Tigilanol-tiglaat is een nieuw, klein molecuul dat getest wordt als een intratumorale behandeling voor solide tumoren. Het effect op tumoren is multimodaal en omvat responsen op geïnjecteerde tumor evenals responsen op distale, niet-geïnjecteerde tumoren. Volledige vernietiging van de geïnjecteerde tumor wordt gemedieerd via tumorvasculaire verstoring evenals het afsterven van de tumorcellen door oncose([1]). Na tumorvernietiging is aangetoond dat een snelle wondgenezing plaatsvindt.

Er is aangetoond dat een enkele injectie van tigilanol-tiglaat 75% van de behandelde tumoren bij honden ablateert (volledig vernietigt).([3]). Onlangs is er toestemming verkregen van de Europese Geneesmiddelen Autoriteit (EMA) en het Veterinary Medicines Directorate in het Verenigd Koninkrijk voor veterinair gebruik van tigilanol-tiglaat (merknaam STELFONTA®) als behandeling voor mastocytoom bij honden. STELFONTA® wordt momenteel ook beoordeeld door the US Food and Drug Administration - Center for Veterinary Medicine en de Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. STELFONTA® werkt samen met Virbac, een wereldwijd dierengezondheidsbedrijf en werd in april 2020 in Europa gelanceerd.
REFERENTIES


1. Boyle et al., (2014) Intra-tumoural injection of the novel PKC
activator EBC-46 rapidly ablates tumours in mouse models. PLoS One
9:e1068887. DOI: 10.1371/journal.pone.0108887.


2. Panizza et al., (2019) Phase I dose-escalation study to determine
the safety, tolerability, preliminary efficacy and pharmacokinetics
of an intra tumoural injection of tigilanol tiglate (EBC-46).
EBioMedicine 50: 433-441.


3. De Ridder et al., (2020). Randomized controlled clinical study
evaluating the efficacy and safety of intratumoral treatment of
canine mast cell tumors with tigilanol tiglate (EBC-46). Journal of
Veterinary Internal Medicine. 1-15. DOI: 10.1111/jvim.15806


CONTACT: Dr. Victoria Gordon, CEO en algemeen directeur van de QBiotics Group, +61 418 453 737, victoria.gordon@qbiotics.com; Jane Lowe, IR Department, +61 411 117 774, jane.lowe@irdepartment.com.au

Web site: https://qbiotics.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234