Aankondiging van nieuwe en bijkomende schikking in collectief geding van consumenten die in ISDAfix-instrumenten handelden tussen 1 januari 2006

NEW YORK, 14 augustus 2018 /PRNewswire/ -- Dit is een nieuwe mededeling betreffende een bijkomende voorgestelde schikking (de "Voorgestelde Schikking") in de zaak Alaska Electrical Pension Fund, et al. v. Bank of America, N.A., et al., die momenteel lopende is bij de United States District Court for the Southern District of New York (Amerikaanse Arrondissementrechtbank voor het Zuidelijk Arrondissement van New York, de "Rechtbank"). Zij heeft als doel de Betrokkenen bij de Schikking alert te maken op een nieuwe en bijkomende schikking met vijf Beklaagden: BNP Paribas (in het Geding "B.N.P. Paribas SA" genoemd); ICAP Capital Markets LLC (nu gekend als Intercapital Capital Markets LLC); Morgan Stanley & Co. LLC; Nomura Securities International, Inc.; en Wells Fargo Bank, N.A. (samen de "Beklaagden in de Nieuwe Schikking"), in een collectief geding tegen de Beklaagden in de Nieuwe Schikking en andere Beklaagden die voordien een schikking hebben getroffen. In de rechtszaak wordt gesteld dat de Beklaagden, met inbegrip van de Beklaagden in de Nieuwe Schikking, betrokken waren bij concurrentieverstorende handelingen die de markt voor ISDAfix-instrumenten aantastten, zoals hierna bepaald, wat een schending vormt van Deel 1 van de Sherman Act, 15 U.S.C. § 1. Voorts wordt in de rechtszaak gesteld dat bepaalde Beklaagden ongerechtvaardigd verrijkt werden onder het gemeen recht en de ISDA Master Agreements schonden. De rechtszaak is aangespannen door personen die in ISDAfix-instrumenten handelden. Alle Beklaagden ontkennen dat zij iets verkeerds deden.

Een Voorgestelde Schikking is bereikt met de Beklaagden in de Nieuwe Schikking. Dit is afzonderlijk van de schikkingen die reeds definitief zijn goedgekeurd door de Rechtbank en die andere Beklaagden in dezelfde zaak betroffen (de "Goedgekeurde Schikkingen"). De Beklaagden in de Nieuwe Schikking zijn overeengekomen om $96 miljoen te betalen (het "Schikkingsfonds"). Dit bedrag is in aanvulling op het fonds dat is opgericht van de $408,5 miljoen die zijn betaald in verband met de Goedgekeurde Schikkingen. Vooraleer enige betaling geschiedt, zal de Rechtbank een hoorzitting houden om een uitspraak te doen over de goedkeuring van de bijkomende Voorgestelde Schikking. Indien de Rechtbank de Voorgestelde Schikking goedkeurt, betekent dit dat deze rechtszaak in zijn geheel is afgehandeld.

Onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, omvat de Schikkingsgroep alle personen of entiteiten (samen "Personen") die van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2014 een transactie aangingen met een ISDAfix-instrument of dergelijk instrument ontvingen of betalingen verrichtten met betrekking tot dergelijk instrument, of dergelijk instrument verrekenden, afwikkelden, er in handelden of het bezaten. "ISDAfix Instrument" betekent (i) alle rentederivaten, met inbegrip van -maar niet beperkt tot- swaps, swap spreads, swap futures, variance swaps, volatility swaps, range accrual swaps, constant maturity swaps, constant maturity swap options, digitale opties, in geldmiddelen afgewikkelde swaptions, swaptions met materiële afwikkeling, swapnote futures, in geldmiddelen afgewikkelde swap futures, steepeners, flatteners, inverse floaters, snowballs, aan rente gekoppelde gestructureerde obligaties, en digitale en opvraagbare obligaties met margeaanwas, luidend in Amerikaanse dollar of aan de Amerikaanse rentevoet gerelateerd; en (ii) alle financiële instrumenten, producten of transacties die in enig opzicht verband houden met ISDAfix Benchmark Rates in Amerikaanse dollar, met inbegrip van -maar niet beperkt tot- alle instrumenten, producten of transacties die verwijzen naar de ISDAfix Benchmark Rates en alle instrumenten, producten of transacties die relevant zijn voor het bepalen of berekenen van de ISDAfix Benchmark Rates.

Iedereen die niet zeker weet of hij of zij een Betrokkene bij de Schikking is, kan meer informatie vinden, waaronder een gedetailleerde Bekendmaking van een Bijkomende Voorgestelde Schikking in een Collectief Geding (de "Bekendmaking"), op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, of kan de Claims Administrator bellen op 1-844-789-6862 (Verenigde Staten), of +1-503-597-5526 (Internationaal).

De Betrokkenen bij de Schikking die niet afzien van de Schikkingsgroep komen in aanmerking voor het indienen van een Formulier voor Bewijs van Claim en Vrijgave (het "Claimformulier "). De Claimformulieren zijn te vinden op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Het bedrag van de betaling zal worden bepaald in een door de Rechtbank goed te keuren Verdelingsplan. Het voorgestelde plan is functioneel hetzelfde als het plan dat door de Rechtbank definitief is goedgekeurd in verband met de Goedgekeurde Schikkingen. Details zijn beschikbaar op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Er is nog geen datum voor de verdeling van het Schikkingsfonds bepaald. De Claimformulieren moet worden ingediend vóór 23 december 2018.

Betrokkenen bij de Schikking dienen niets te doen indien zij een tijdig en geldig claimformulier hebben ingediend met betrekking tot de Goedgekeurde Schikkingen. De indiening van dergelijk formulier wordt behandeld als een geldig en tijdig Claimformulier wat betreft deze bijkomende Voorgestelde Schikking. Iedereen die niet zeker weet of hij of zij dergelijk formulier indiende, kan de Claims Administrator bellen op 1-844-789-6862 (Verenigde Staten) of +1-503-597-5526 (Internationaal).

Betrokkenen bij de Schikking die niet afzien van de Schikkingsgroep geven bepaalde wettelijke rechten vrij tegen de Beklaagden in de Nieuwe Schikking en de Beklaagden die van deze Vrijgave Genieten, zoals toegelicht in de gedetailleerde Bekendmaking en Schikkingsovereenkomst, beschikbaar op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Betrokkenen bij de Schikking die niet wensen deel te nemen aan de Voorgestelde Schikking moeten ervan afzien vóór 13 oktober 2018.

Betrokkenen bij de Schikking kunnen commentaar geven op of bezwaar maken tegen, maar zijn niet verplicht om commentaar te geven op of bezwaar te maken tegen, de Voorgestelde Schikking, of de door de Lead Counsel (hoofdadvocaat) bij de Rechtbank ingediende aanvraag inzake de toekenning van honoraria van advocaten, onkosten en prestatiebeloningen aan de Eisers voor vertegenwoordiging van de Schikkingsgroep met betrekking tot de Voorgestelde Schikking. Om dit te doen, dient een Betrokkene bij de Schikking zijn of haar commentaar of bezwaar in te dienen bij de Rechtbank vóór 13 oktober 2018.

Voor meer informatie over hoe u kunt afzien van de Schikkingsgroep of om commentaar te geven of bezwaar te maken bij de Rechtbank, kunt u terecht op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

De Rechtbank zal een hoorzitting houden op 8 november 2018 in de Amerikaanse Arrondissementrechtbank voor het Zuidelijk Arrondissement van New York, Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square, Courtroom 1105, New York, NY 10007, om een uitspraak te doen inzake goedkeuring van de Voorgestelde Schikking en de door de Lead Counsel (hoofdadvocaat) ingediende aanvraag inzake de toekenning van honoraria van advocaten, onkosten en prestatiebeloningen aan de Eisers. Betrokkenen bij de Schikking of hun advocaten kunnen vragen om in de rechtbank te verschijnen en tijdens de hoorzitting te spreken, op eigen kosten, maar zij zijn niet verplicht om dit te doen.

De Rechtbank heeft de hierna genoemde advocaten aangesteld als Lead Counsel voor vertegenwoordiging van de Schikkingsgroep in dit Geding:


Daniel L. Brockett David W. Mitchell Christopher M. Burke

Quinn Emanuel Urquhart & Robbins Geller Rudman Scott+Scott,
Sullivan, LLP
& Dowd, LLP Attorneys at Law, LLP
51 Madison Avenue, 22nd Floor
655 West Broadway, Suite 1900 600 West Broadway, Suite 3300
New York, NY 10010
San Diego, CA 92101 San Diego, CA 92101


CONTACT: Julie Kearns, jkearns@scott-scott.com; Toby Futter, TobyFutter@quinnemanuel.com

Web site: http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234