Vat bourbon van Michter's haalt meer dan US $209.000 op bij veiling in Londen, record gevestigd

LOUISVILLE, Kentucky, 14 juli 2020 /PRNewswire/ -- Een speciale botteling van een privévat Michter's 10 Year Kentucky Straight Bourbon is op zondag 12 juli in Londen verkocht voor £166.000 (US $209.462) op een veiling voor het goede doel.

https://mma.prnewswire.com/media/1213605/Michter_s_10_Year_Bourbon.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1213605/Michter_s_10_Year_Bourbon.jpg]

"Dit is wereldwijd de hoogste prijs die ooit is betaald voor een enkel vat bourbon op een veiling, veel meer dan eerdere records", aldus Justin Sloan, medeoprichter van Justins' House of Bourbon en 's werelds meest vooraanstaande expert op het gebied van zeldzame en exclusieve Kentucky bourbon.

In totaal brachten producten en ervaringen van Michter's £215.450 (US $271.859) op voor 50 Best for Recovery, een veiling die de wereldwijde horecabranche ondersteunt tijdens de COVID-19-pandemie. Naast het privévat schonk de in Louisville gevestigde whiskystokerij verschillende unieke ervaringen en buitengewone flessen om geld in te zamelen voor het goede doel, georganiseerd door William Reed, het moederbedrijf van The World's 50 Best Restaurants en The World's 50 Best Bars.

"Bij William Reed zijn we dankbaar dat we met geweldige donateurs zoals Michter's kunnen samenwerken en fondsen kunnen werven om de horeca tegemoet te komen in deze ongekend moeilijke periode. Het hoogtepunt van de veiling was de botteling van het privévat van Michter's", aldus Charles Reed, CEO van William Reed.

"Michter's zet zich in om al het mogelijke te doen om horecaprofessionals te ondersteunen in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd", aldus Matt Magliocco, Michter's Executive Vice President, en voegt eraan toe: "Hoewel we normaal gesproken geen selecties van privévaten aanbieden, hebben we een uitzondering gemaakt voor dit immens belangrijke initiatief. De resultaten laten de kracht zien van de wereldwijde gemeenschap van verzamelaars van Michter's, die massaal hebben geholpen om de horecasector te ondersteunen in deze ongekend moeilijke tijd. We willen de organisatoren van 50 Best for Recovery bedanken voor hun buitengewone inspanningen om deze veiling zo indrukwekkend te maken."

De speciale producten en ervaringen die rechtstreeks door Michter's aan de veiling werden geschonken zijn zeldzame en unieke producten van het merk, die allemaal aanzienlijke bedragen opleverden:


-- De allereerste botteling van een privévat Michter's 10 Year Kentucky
Straight Bourbon
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=3142265062&u=https%3A%2
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D740192
017%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.bid-ingroup.com%252FWebBidInApp%252
F303f8ac1-3ad8-4f76-9ab3-1a0e81eea389%252Fauction%252FbidPrizeDetails%25
2F22412%253FmyBids%253Dtrue%26a%3DThe%2Bfirst-ever%2Bprivate%2Bbarrel%2B
selection%2Bbottling%2Bof%2BMichter%2527s%2B10%2BYear%2BKentucky%2BStrai
ght%2BBourbon&a=De+allereerste+botteling+van+een+priv%C3%A9vat+Michter%2
7s+10+Year+Kentucky+Straight+Bourbon] (winnend bod van £166.000
(US$209.462))
-- Een verzameling van de meest zeldzame speciale uitgaven van Michter's,
waaronder Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon, 25 Year Kentucky
Straight Bourbon, 25 Year Kentucky Straight Rye en Celebration Sour Mash
expressions
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=3632514778&u=https%3A%2
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D132551
7330%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.bid-ingroup.com%252FWebBidInApp%25
2F303f8ac1-3ad8-4f76-9ab3-1a0e81eea389%252Fauction%252FbidPrizeDetails%2
52F22427%253FmyBids%253Dtrue%26a%3DA%2Bcollection%2Bof%2BMichter%2527s%2
Brarest%2Bspecial%2Breleases%252C%2Bincluding%2BMichter%2527s%2B20%2BYea
r%2BKentucky%2BStraight%2BBourbon%252C%2B25%2BYear%2BKentucky%2BStraight
%2BBourbon%252C%2B25%2BYear%2BKentucky%2BStraight%2BRye%252C%2Band%2BCel
ebration%2BSour%2BMash%2Bexpressions&a=Een+verzameling+van+de+meest+zeld
zame+speciale+uitgaven+van+Michter%27s%2C+waaronder+Michter%27s+20+Year+
Kentucky+Straight+Bourbon%2C+25+Year+Kentucky+Straight+Bourbon%2C+25+Yea
r+Kentucky+Straight+Rye+en+Celebration+Sour+Mash+expressions] (£17.000
(US$21.451)
-- De allereerste botteling van Michter's 24 Year Kentucky Straight Bourbon
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=1707349381&u=https%3A%2
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D992916
58%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.bid-ingroup.com%252FWebBidInApp%252F
303f8ac1-3ad8-4f76-9ab3-1a0e81eea389%252Fauction%252FbidPrizeDetails%252
F22433%253FmyBids%253Dtrue%26a%3DThe%2Bfirst-ever%2Bbottle%2Bof%2BMichte
r%2527s%2B24%2BYear%2BKentucky%2BStraight%2BBourbon&a=De+allereerste+bot
teling+van+Michter%27s+24+Year+Kentucky+Straight+Bourbon] (£11.950
(US$15.079))
-- Een tweedaags avontuur in Kentucky, georganiseerd door Michter's, met
speciale rondleidingen achter de schermen van Michter's Shively en Fort
Nelson-distilleerderijen, evenals de legendarische paardenboerderij
Ashford Stud
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=3769726028&u=https%3A%2
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D290905
99%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.bid-ingroup.com%252FWebBidInApp%252F
303f8ac1-3ad8-4f76-9ab3-1a0e81eea389%252Fauction%252FbidPrizeDetails%252
F22294%253FmyBids%253Dtrue%26a%3DA%2Btwo-day%2BKentucky%2Badventure%2Bho
sted%2Bby%2BMichter%2527s%252C%2Bfeaturing%2Bspecial%2Bbehind-the-scenes
%2Btours%2Bof%2BMichter%2527s%2BShively%2Band%2BFort%2BNelson%2Bdistille
ries%2Bas%2Bwell%2Bas%2Bthe%2Blegendary%2BAshford%2BStud%2Bhorse%2Bfarm&
a=Een+tweedaags+avontuur+in+Kentucky%2C+georganiseerd+door+Michter%27s%2
C+met+speciale+rondleidingen+achter+de+schermen+van+Michter%27s+Shively+
en+Fort+Nelson-distilleerderijen%2C+evenals+de+legendarische+paardenboer
derij+Ashford+Stud] (£6550 (US$8265))
-- Een diner met whiskycombinaties onder leiding van Michter's
meesterdistilleerder Dan McKee en een door World's 50 Best Restaurants
geselecteerde chef-kok die bij de winnende bieder thuis een diner
verzorgt, waar ook ter wereld
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=612658682&u=https%3A%2F
%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D4048563
114%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.bid-ingroup.com%252FWebBidInApp%252
F303f8ac1-3ad8-4f76-9ab3-1a0e81eea389%252Fauction%252FbidPrizeDetails%25
2F22358%253FmyBids%253Dtrue%26a%3DA%2Bwhiskey%2Bpairing%2Bdinner%2Bled%2
Bby%2BMichter%2527s%2BMaster%2BDistiller%2BDan%2BMcKee%2Band%2Ba%2BWorld
%2527s%2B50%2BBest%2BRestaurants-selected%2Bchef%2Bat%2Bthe%2Bwinning%2B
bidder%2527s%2Bhome%252C%2Banywhere%2Bin%2Bthe%2Bworld&a=Een+diner+met+w
hiskycombinaties+onder+leiding+van+Michter%27s+meesterdistilleerder+Dan+
McKee+en+een+door+World%27s+50+Best+Restaurants+geselecteerde+chef-kok+d
ie+bij+de+winnende+bieder+thuis+een+diner+verzorgt%2C+waar+ook+ter+werel
d] (£6400 (US$8076))
-- Een tweedaagse, bijzondere training over distillatie en rijping bij
Michter's in Louisville, met privérondleidingen door de wereldberoemde
ketelmaker Vendome en de veelgeprezen vatmaker Kelvin Cooperage
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=1795198049&u=https%3A%2
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D673682
44%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.bid-ingroup.com%252FWebBidInApp%252F
303f8ac1-3ad8-4f76-9ab3-1a0e81eea389%252Fauction%252FbidPrizeDetails%252
F22309%253FmyBids%253Dtrue%26a%3DA%2Btwo-day%2Bimmersive%2Bdistillation%
2Band%2Bmaturation%2Binternship%2Bwith%2BMichter%2527s%2Bin%2BLouisville
%252C%2Bfeaturing%2Bprivate%2Btours%2Bof%2Bworld-renowned%2Bstill-maker%
2BVendome%2Band%2Bacclaimed%2Bbarrel-maker%2BKelvin%2BCooperage&a=Een+tw
eedaagse%2C+bijzondere+training+over+distillatie+en+rijping+bij+Michter%
27s+in+Louisville%2C+met+priv%C3%A9rondleidingen+door+de+wereldberoemde+
ketelmaker+Vendome+en+de+veelgeprezen+vatmaker+Kelvin+Cooperage] (£3950
(US$4984))
-- Een set Michter's 10 Year Kentucky Straight Rye en 10 Year Kentucky
Straight Bourbon-flessen gesigneerd door alle drie de in Michter's
Kentucky gevestigde Meesterdistilleerders
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=2307656353&u=https%3A%2
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D299420
1824%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.bid-ingroup.com%252FWebBidInApp%25
2F303f8ac1-3ad8-4f76-9ab3-1a0e81eea389%252Fauction%252FbidPrizeDetails%2
52F22364%253FmyBids%253Dtrue%26a%3DA%2Bset%2Bof%2BMichter%2527s%2B10%2BY
ear%2BKentucky%2BStraight%2BRye%2Band%2B10%2BYear%2BKentucky%2BStraight%
2BBourbon%2Bbottles%2Bautographed%2Bby%2Ball%2Bthree%2Bof%2BMichter%2527
s%2BKentucky-based%2BMaster%2BDistillers&a=Een+set+Michter%27s+10+Year+K
entucky+Straight+Rye+en+10+Year+Kentucky+Straight+Bourbon-flessen+gesign
eerd+door+alle+drie+de+in+Michter%27s+Kentucky+gevestigde+Meesterdistill
eerders] (£1250 (US$1577))
In de 50 Best for Recovery-veiling werden unieke schenkingen aangeboden door 's werelds beste culinaire instellingen en toonaangevende leveranciers aan de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De opbrengst van de veiling wordt op twee manieren uitbetaald: door rechtstreekse subsidies van maximaal US $5000 aan onafhankelijke restaurants en bars, evenals donaties aan non-profitorganisaties gericht op de horecasector. Een volledige lijst van ontvangende non-profitorganisaties is hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=1972453214&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D1045388116%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.theworlds50best.com%252Fstories%252FNews%252F50-best-for-recovery-funds-raised-go-back-into-hospitality-industry.html%26a%3Dlink&a=hier] te vinden.

Over Michter's:

Michter's maakt gelauwerde whisky's in beperkte oplage. Michter's staat bekend om haar bourbon in beperkte oplage, single barrel rye, single barrel bourbon, en Amerikaanse whisky in beperkte oplage. Naast de belangrijkste distilleerderij in het Shively-gedeelte van Louisville, strekken Michter's activiteiten zich uit tot twee andere locaties in Kentucky. In Springfield verbouwt Michter's exclusieve granen op 60 hectare, en in het centrum van Louisville heeft Michter's haar tweede distilleerderij in het historische Fort Nelson-gebouw. Gelegen op een toplocatie aan West Main Street, tegenover Louisville Slugger en dicht bij het Frazier Museum, beschikt Michter's Fort Nelson Distillery over het legendarische distilleerketelsysteem van Michter's Pennsylvania Distillery. Tijdens openingstijden worden er ook educatieve rondleidingen met whiskyproeverijen gegeven, en kunt u The Bar at Fort Nelson bezoeken, met klassieke cocktails die zijn samengesteld door een historicus op het gebied van sterke drank en cocktails, David Wondrich.

Ga voor meer informatie naar www.michters.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=2367254754&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D328696561%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.michters.com%252F%26a%3Dwww.michters.com&a=www.michters.com], en volg ons op Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=3120485397&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D3295758235%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=3706222026&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D4027887725%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook], en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=3904483150&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D1787979034%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fmichterswhiskey%253Flang%253Den%26a%3DTwitter&a=Twitter].

(Let op: 12 juli, 2020 wisselkoers van 1,26182 USD tegen 1 GBP, volgens Oanda [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=2624672913&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D3472831929%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww1.oanda.com%252Fcurrency%252Fconverter%252F%26a%3DOanda&a=Oanda].)
Contact Michter's:

Contact 50 Best for Recovery:


Matt Magliocco
Relevance International PR


+1 (502) 774-2300 x470

Worlds50Best@relevanceinternational.com

mmagliocco@michters.com


https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1213605/Michter_s_10_Year_Bourbon.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=4082972841&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D3821555471%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1213605%252FMichter_s_10_Year_Bourbon.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1213605%252FMichter_s_10_Year_Bourbon.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1213605%2FMichter_s_10_Year_Bourbon.jpg]
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2856080-1&h=3822044706&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2856080-1%26h%3D3693539975%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F4586%252Fmichter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F4586%252Fmichter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F4586%2Fmichter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg]

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234