Cao USAG Algemeen Verbindend Verklaard

De cao Uitvoeringsregelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (USAG) wordt algemeen verbindend verklaard (AVV) per 4 september 2020 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao USAG is daardoor van toepassing op alle werknemers en werkgevers in de branche. 

De cao USAG heeft afspraken die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevordert door middel van een loopbaancheck, adviesgesprekken en een Gezondheids- en Bodycheck (PAGO), zodat werknemers langer en gezond kunnen doorwerken. Ook kent de cao USAG een ongevallenverzekering die een uitkering garandeert in geval van blijvend lichamelijk letsel. Tevens bestaat de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de juiste toepassing van de cao.

De cao USAG is aanvullend op de reeds algemeen verbindend verklaarde cao SAG die betrekking heeft op zaken als loon, toeslagen, pensioen en overige arbeidsvoorwaarden.

LBV en OnderhoudNL vinden het een goede zaak dat alle werknemers en werkgevers in de branche kunnen profiteren van de regelingen die zijn afgesproken in deze cao door de AVV. Dit draagt bij aan een verdere professionalisering van de branche en het creëren van een gelijk speelveld.

Geplaatst in:

Koninklijke OnderhoudNL

plaats:
Waddinxveen
website:
https://www.OnderhoudNL.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234