ContourGlobal sluit overeenkomst nieuwe zakelijke revolverende kredietfaciliteit van EUR 50 miljoen

WENEN, 13 september 2017 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. kondigt aan dat het op 6 september 2017 een nieuwe zakelijke revolverende kredietfaciliteit van EUR 50 miljoen heeft ondertekend (de "New RCF").

De New RCF vervangt de eerdere zakelijke revolverende kredietfaciliteit van $ 30 miljoen, die in maart 2018 zou komen te vervallen. De New RCF zal in september 2020 vervallen en werd geleverd door BNP Paribas en Goldman Sachs.

Over ContourGlobal

ContourGlobal is een internationaal energieopwekkingsbedrijf met ongeveer 4100 MW in bedrijf in 19 landen en op 3 continenten. ContourGlobal beheert een portfolio van 69 thermische en duurzame energiecentrales in Europa, Latijns-Amerika en Afrika en maakt gebruik van een breed scala aan technologieën.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen weergegeven resultaten. Het bedrijf aanvaardt geen verplichtingen om eventuele herzieningen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren die gebeurtenissen of omstandigheden weerspiegelen die plaatsvinden na de datum van vandaag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de zaken van ContourGlobal of door het optreden van onverwachte gebeurtenissen.

CONTACT: CONTACTPERSOON: Contactpersoon Investeerdersrelaties ContourGlobal Alice Heathcote, investors@contourglobal.com of alice.heathcote@contourglobal.com

Web site: http://www.contourglobal.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234