Nieuwe gegevens geven vergelijking resultaten genoomprofilering voor premenopauzale vrouwen met borstkanker in vroeg stadium

- Bevindingen PROMIS-studie vandaag gepresenteerd bij SABCS 2019 -

IRVINE, Californië en AMSTERDAM, 12 december 2019 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2668893-1&h=3362281170&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2668893-1%26h%3D1751142037%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3DAgendia%252C%2BInc.&a=Agendia%2C+Inc.], een wereldleider in precisie-oncologie voor borstkanker, heeft vandaag nieuwe gegevens aangekondigd waarin de resultaten van genoomprofilering voor patiënten jonger dan 50 jaar met borstkanker in een vroeg stadium worden vergeleken. Uit de gegevens, die vandaag voor het eerst worden gepresenteerd bij het 2019 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), blijkt dat de MammaPrint 70-gen-test premenopauzale vrouwen die veilig chemotherapie kunnen vermijden effectiever kan identificeren.

https://mma.prnewswire.com/media/1044036/Agendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1044036/Agendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg]

Een van de grootste uitdagingen waarmee artsen worden geconfronteerd bij de behandeling van patiënten met behandelbare borstkanker in een vroeg stadium, is het samenstellen van een behandelplan dat het risico op herhaling van de ziekte vermindert, terwijl over- of onderbehandeling wordt vermeden. Genoomprofilering heeft geholpen deze klinische behoefte te adresseren, maar uit recente bevindingen blijkt dat leeftijd de waarheidsgetrouwheid van resultaten van sommige tests kan beïnvloeden. Een follow-up van de TAILORx-studie die in 2018 werd gepubliceerd leidde tot een verandering in de stratificatie van de recidiefscore (RS) voor patiënten onder de 50 en, nog belangrijker, het ideale behandelplan voor mensen met een RS van 21-25 bleef hierbij onduidelijk.

"Begrijpen hoe de leeftijd van de patiënt mogelijke voordelen van chemotherapie kan beïnvloeden is een cruciale vraag die nader moet worden onderzocht en opgehelderd," zei William Audeh, MD, MS, Chief Medical Officer, Agendia.

De trial van de Agendia prospectieve studie van MammaPrint bij borstkankerpatiënten met een gematigde recidiefscore (PROMIS) heeft eerder aangetoond dat MammaPrint, waaruit een binair, hoog risico of laag risico op recidief komt, klinisch bruikbare resultaten oplevert voor patiënten met een RS van 18-30 volgens de 21-gentest. De bevindingen die vandaag bij SABCS worden gepresenteerd vertegenwoordigen een subanalyse van de PROMIS-gegevens, die Agendia heeft uitgevoerd om het potentieel van de MammaPrint-test te helpen bepalen, om zo meer duidelijkheid te geven over adjuvante chemotherapie voor premenopauzale vrouwen.

Resultaten - die statistisch significant zijn - tonen aan dat 58 procent van de vrouwen van 50 jaar en jonger met RS 18-20 en 46 procent van degenen met RS 21-25 zijn gecategoriseerd als MammaPrint Laag, hetgeen aangeeft dat ze veilig kunnen afzien van chemotherapie. Bovendien bleek 15 procent van de vrouwen met RS 26-30 MammaPrint Laag Risico te zijn en kunnen zij mogelijk een kandidaat zijn voor de-escalatie van adjuvante chemotherapie.

"Aanbevelingen therapie bij ER+ patiënten <50 jaar: Vergelijking van de 21-gen test en 70-gen signatuur in het PROMIS-onderzoek" is te vinden op: https://www.agendia.com/wp-content/uploads/2019/11/SABCS-2019-Abstract-Summary.pdf [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2668893-1&h=2950788308&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2668893-1%26h%3D1754958263%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F11%252FSABCS-2019-Abstract-Summary.pdf%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F11%252FSABCS-2019-Abstract-Summary.pdf&a=https%3A%2F%2Fwww.agendia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FSABCS-2019-Abstract-Summary.pdf]

Over Agendia Agendia is een moleculair diagnostisch bedrijf dat zich toelegt op het verbeteren van klinische resultaten en het informeren van het traject voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Het bedrijf biedt momenteel twee commercieel beschikbare genoomprofileringstests aan, verwerkt in de ultramoderne faciliteit in Irvine, Californië. Agendia biedt ook een sequencingset van de nieuwe generatie aan voor gebruik door lokale laboratoria buiten de Verenigde Staten.

MammaPrint®, de 70-gen recidieftest voor borstkanker, is de eerste door de FDA goedgekeurde risico-op-recidieftest ondersteund door peer-herziene, prospectieve uitkomstgegevens en opgenomen in zowel nationale als internationale behandelingsrichtlijnen. BluePrint®, de 80-gen moleculaire subtypebepaling, is een commercieel beschikbare test die de onderliggende biologie van een tumor evalueert om vast te stellen waardoor de groei wordt aangedreven. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een uitgebreid genoomprofiel om artsen te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen in pre- en postoperatieve behandelingssituaties. Door empirisch onderbouwde, nieuwe genoomtests te ontwikkelen, wil Agendia de evoluerende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen ondersteunen.

Agendia's testen kunnen worden aangevraagd voor kernbiopsieën of chirurgische monsters met resultaten die binnen slechts 5-7 dagen worden verstrekt om beslissingen voor en na de operatie te informeren, Ga voor meer informatie over de analyses en lopende onderzoeken van Agendia naar www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2668893-1&h=4202026669&u=http%3A%2F%2Fwww.agendia.com%2F&a=www.agendia.com]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1044036/Agendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2668893-1&h=2982571496&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2668893-1%26h%3D3210655557%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1044036%252FAgendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1044036%252FAgendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1044036%2FAgendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg]

CONTACT: Michele Parisi, Forward Health Communications, 925-429-1850, mparisi@forwardhealthinc.com; of Hannah Hurdle, Forward Health Communications, 805-601-5331, hannahehurdle@gmail.com

Web site: http://www.agendia.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234