J.P. Morgan Private Bank publiceert haar vooruitzichten voor de aandelenmarkt voor het vierde kwartaal

Basisscenario Van De Bank Voor Europese Aandelen: Groeiversnelling Verwacht Na De Europese Green Deal

AMSTERDAM, 12 oktober 2020 /PRNewswire/ -- J.P. Morgan Private Bank heeft vandaag haar visie op wereldwijde aandelen en haar vooruitzichten voor Europese aandelen voor de rest van 2020 herzien. Cliënten wordt geadviseerd industriële aandelen in hun langetermijnportefeuilles op te nemen nu de volatiliteit door de naderende Amerikaanse presidentsverkiezingen oploopt.

"We zijn nog altijd positief gestemd over de aandelenmarkten en we adviseren onze cliënten om hun posities in technologiebedrijven uit te breiden met industriële aandelen," liet Grace Peters weten, Head of Equities Strategy bij J.P. Morgan Private Bank. "Zo vroeg in de economische cyclus worden aandelen voorlopig hoger gewaardeerd dan hun gemiddelde op lange termijn, maar ten opzichte van andere activaklassen zijn ze momenteel juist ondergewaardeerd. Personen of gezinnen met een beleggingshorizon van een jaar (of langer) kunnen wereldwijde aandelen aan blijven kopen."

Daarnaast wees de bank erop dat de sectoren gezondheidszorg en technologie en het grootste deel van de markt voor duurzame consumptiegoederen bijzonder hoog gewaardeerd zijn, vooral bepaalde segmenten die zijn blootgesteld aan residentiële investeringen.

David Agie de Selsaeten, die vanuit de vestiging in Amsterdam de belangen van de cliënten behartigt, voegde daaraan toe: "De markten zijn goed gepositioneerd om te profiteren van milieugerelateerde trends - in het bijzonder de energietransitie en het toenemende marktaandeel van elektrische voertuigen. Onder de industriële conglomeraten gaat onze voorkeur uit naar bedrijven met blootstelling aan structurele trends zoals digitalisering en elektrificatie of cyclische groei via de auto-industrie.

Voor Europese aandelen merkte Peters op dat er aantrekkelijke kansen zijn in de vorm van cyclische posities waarvan de groei wordt versterkt door de Europese Green Deal. "De Green Deal van de EU is een steun in de rug voor de industriële sector, in de vorm van groene infrastructuur, meer renovaties en een verschuiving naar duurzame industrieën."

Over J.P. Morgan Private Bank

Vooruitzichten en in het verleden behaald rendement zijn geen betrouwbare indicatoren van toekomstige resultaten. Veranderingen in de economische situatie en de marktomstandigheden, het renterisico en liquiditeitstekorten hebben mogelijk een impact op het rendement van aandelen. Het in dit document geuite standpunt is gebaseerd op de actuele marktomstandigheden, die op ieder moment kunnen veranderen, en is geen aanbod of een verzoek om enig financieel instrument te kopen of te verkopen. Dit document mag niet beschouwd worden als onderzoek of als een onderzoeksverslag van J.P. Morgan. Uitsluitend ter illustratie. Schattingen, voorspellingen en vergelijkingen zijn gemaakt op basis van de data die in het document zijn vermeld. Deze informatie is geen afspiegeling van de prestaties van enig specifiek beleggingsscenario. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen. Indexen zijn geen beleggingsproducten en mogen niet als beleggingen beschouwd worden. Indexen zijn geen beleggingsproducten en mogen niet als beleggingen beschouwd worden. Gesimuleerd rendement is geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

J.P. Morgan Private Bank is een van 's werelds toonaangevende financiële dienstverleners en staat vermogende personen en hun gezin terzijde met advies en maatwerkoplossingen. De bank benut haar uitgebreide expertise op het gebied van beleggen, vastgoedplanning, family office, filantropie, kredietverlening en speciale adviesdiensten ten volste om onze cliënten te helpen hun persoonlijke doelen te bereiken. Vermogende mensen van over de hele wereld waarderen al ruim 150 jaar het advies van J.P. Morgan, dankzij onze brede, geïntegreerde benadering, onze niet-aflatende inzet voor innovatie en integriteit en onze focus op cliëntenservice. Dit document is niet bedoeld als aanbod of verzoek om enig financieel instrument te kopen of te verkopen of enige financiële dienst aan te bieden. J.P. Morgan International Bank Limited is erkend door en staat onder toezicht van de Financial Services Authority.

Contact voor de pers: Jason S Lobo, jason.s.lobo@jpmorgan.com [mailto:jason.s.lobo@jpmorgan.com], +44 020 7742 7305

Contact voor cliënten: David Agie de Selsaeten, david.agie@jpmorgan.com [mailto:david.agie@jpmorgan.com]

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234