Litouwen Lid Geworden van de Europese Biobanking Onderzoeksinfrastructuur als Waarnemer

GRAZ, Oostenrijk, 12 mei 2020 /PRNewswire/ -- Litouwen is op 15 april 2020 officieel lid geworden van de Infrastructuur Biobanking en BioMoleculaire Middelen - Europese Onderzoeksinfrastructuur Consortium (BBMRI-ERIC).

Litouwen is het 21e Lid geworden van BBMRI-ERIC. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Sport zal de coördinerende instantie worden en het nieuwe BBMRI-ERIC Nationaal Knooppunt zal worden gehost door het Nationaal Kanker Instituut.

De Litouwse Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Sport van de Republiek Litouwen, Dr. Algirdas Monkevicius, verklaarde: "Door de jaren heen is de vraag naar internationale Onderzoeksinfrastructuren sterk toegenomen en zij zijn een onvervangbaar middel geworden voor het creëren van een dynamiek en bieden van hulp aan wetenschappers bij het bereiken van waardevolle resultaten. Ik ben verheugd over het feit dat Litouwen nu ingeburgerd raakt in lang gevestigde netwerken als BBMRI-ERIC. Bovendien ben ik er zeker van dat de visie van BBMRI-ERIC zal leiden tot nieuwe perspectieven in biobanking voor zowel Litouwen als Europa."

Toma imulevic, Chief Officer van de Divisie Wetenschap van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Sport van de Republiek Litouwen, declared: "De afgelopen jaren hebben laten zien dat Litouwen's vooruitzichten voor de ontwikkeling van de sector biowetenschappen gunstig zijn. De wetenschap heeft doorbraken geleverd in moleculaire biologie en de industrie is sindsdien gestaag in omvang gegroeid. BBMRI-ERIC zal zeker een stap voorwaarts zijn voor deze sector en zal bijdragen aan diens duurzame groei."

Voorts werd door Adjunct- en Plaatsvervangend Directeur Onderzoek en Ontwikkeling van het Nationaal Kanker Instituut Prof. Sonata Jarmalaite benadrukt: "Lidmaatschap van BBMRI-ERIC is een unieke kans voor Litouwen om onderdeel uit te maken van de grootste Onderzoeksinfrastructuur van Europa voor biobanking. Met dit lidmaatschap zullen onze onderzoekers toegang krijgen tot een grote collectie biosamples die zijn geprepareerd onder de gestandaardiseerde protocollen en procedures van BBMRI-ERIC. Dit zal bevorderlijk zijn voor de integratie van Litouwse onderzoeksinstituten en individuele onderzoekers in de gezamenlijke onderzoeksprojecten met partners vanuit de lidstaten die zijn aangesloten bij BBMRI-ERIC. Verder zullen leden van BBMRI-ERIC ook toegang krijgen tot onze collecties biosamples, die zijn gestructureerd volgens de hoge eisen van BBMRI-ERIC and aan elkaar zijn verbonden met verenigde IT tools. Het uitwisselen van kennis zal een stimulans zijn voor innovaties in translationeel onderzoek en van nut zijn bij de ontwikkeling van nieuwe klinische en publieke oplossingen voor een gezonder Europa."

BBMRI-ERIC's Co-Directeur Generaal ad-interim Michaela Th. Mayrhofer verklaarde: "Met groot genoegen verwelkomen wij Litouwen bij BBMRI-ERIC. Litouwse biobanken zijn vanaf nu verbonden op wereldniveau als nooit tevoren. Tegelijkertijd zullen Litouwse onderzoekers en biobankers toegang hebben tot kennis, IT tools, en advies op maat door BBMRI-ERIC ter ondersteuning van hun ontwikkeling in de toekomst.

"Dit is tevens een mijlpaal voor Europees onderzoek in het algemeen," voegde Dr. Mayrhofer toe. "Terwijl andere landen minder investeren in onderzoek geeft Litouwen de goede richting aan door de ontwikkeling van zijn biomedische sector te stimuleren - nu nog belangrijker dan ooit, gezien de huidige mondiale gezondheidsproblemen. Litouwen's visie is juist indrukwekkend."

Dr. Mayrhofer besloot met de opmerking: "BBMRI-ERIC gelooft in het leveren van diensten en het faciliteren van kennisuitwisseling ten behoeve van onderzoekers uit de wetenschap en de industrie - en uiteindelijk ten behoeve van de maatschappij."

2020: BBMRI-ERIC's Directory maakt het eenvoudiger COVID-19 monsters en data te vinden

BBMRI-ERIC brengt meer dan 600 biobanken over heel Europa samen. Door middel van de Directory kunnen onderzoekers monsters en data vinden van biobanken in 17 Europese landen. Ruim 30 biobanken binnen ons netwerk leveren COVID-19-specifieke monsters, data en middelen. Deze worden continu aangevuld: https://www.bbmri-eric.eu/services-support/ [https://www.bbmri-eric.eu/services-support/]

BBMRI-ERIC is een internationale organisatie die is opgezet onder EU-wetgeving. Het hoofdkwartier is gevestigd in Graz, Oostenrijk, met teamleden werkend vanuit Brussel en door heel Europa.

BBMRI-ERIC biedt ondersteuning en diensten aan lokale biobanken via zijn Nationale Knooppunten (één per land). De Nationale Knooppunten zijn volledig betrokken bij het dagelijkse management van BBMRI-ERIC en zij leveren feedback op nationaal niveau. De diensten van BBMRI-ERIC bestrijken drie gebieden: ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken (ELSI), kwaliteitsmanagement, en IT-oplossingen die gebruikers in staat stellen om online te zoeken door biobanken en collecties monsters en data en toegang aan te vragen.

Noot van de Redactie:

Leden: België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Italië, Letland, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden

Waarnemers: Cyprus, Litouwen, Turkije, Zwitserland, IARC/WHO

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1165376/National_Cancer_Institute.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1165376/National_Cancer_Institute.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165375/BBMRI_ERIC_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1165375/BBMRI_ERIC_Logo.jpg]

CONTACT: Luc Deltombe, Manager Communicatie, E-mail: luc.deltombe@bbmri-eric.eu, Tel.: +43-664-8872-1888, www.bbmri-eric.eu | Francesco Florindi, Manager Strategie & Partnerschap, E-mail: francesco.florindi@bbmri-eric.eu, Tel.: +32 489 644 857, www.bbmri-eric.eu

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234