Jaarresultaat Atradius neemt toe met 12,4 procent tot EUR 227,7 miljoen; premie-inkomsten stijgen 6,7 procent

AMSTERDAM, 12 maart 2020 /PRNewswire/ --


-- Premie-inkomsten uit verzekeringen nemen toe met 6,7 procent (6,1
procent bij constante wisselkoersen)
-- Totale inkomsten nemen toe met 6,0 procent en overschrijden daarmee de
mijlpaal van EUR 2 miljard
-- Jaarresultaat neemt toe met 12,4 procent tot EUR 227,7 miljoen
-- Bruto combined ratio stabiel op 78,7 procent
-- Resultaat uit verzekeringen en diensten van EUR 325,4 miljoen, een
stijging van 21,3 procent
-- Eigen vermogen en achtergestelde schuldpositie verbeterde met nog eens
8,7 procent
-- Solide solvabiliteitsratio boven 200 procent((1))
-- Uitstekende retentie van 93,4 procent weerspiegelt de toewijding van
Atradius aan haar klanten en haar voortdurend streven naar uitmuntende
dienstverlening
((1))Aan finalisering audit procedures onderworpen.

https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg]


Winst- en verliesresultaten
(miljoen euro) 2019 2018

% verandering

---


Premie-inkomsten 1.759,5 1.648,5 6,7%

---

Verzekeringsopbrengsten 1.896,0 1.781,0 6,5%

---

Totale opbrengsten
(verzekeringen en diensten) 2.012,0 1.898,0 6,0%

---

Resultaat uit verzekeringen
en diensten 325,4 268,3 21,3%

---

Resultaat na belastingen 227,7 202,7 12,4%

---

Bruto schaderatio (bruto
schaden/
verzekeringsopbrengsten) 42,8% 43,7%
-0,9%ptn

---

Bruto kostenratio (bruto
kosten /
verzekeringsopbrengsten) 35,9% 35,5%
0,4%ptn

---

Bruto combined ratio 78,7% 79,2%
-0,6%ptn

---Balansresultaten (miljoen
euro) 2019 2018

% verandering

---


Totale activa 5.067,4 4.725,3 7,2%

---

Eigen vermogen en
achtergestelde
schuldpositie 2.332,7 2.145,2 8,7%

---


Inkomsten uit verzekeringen

De premie-inkomsten uit verzekeringen van Atradius stegen met 6,7 procent naar EUR 1.759,5 miljoen, van EUR 1.648,5 miljoen in 2018 (6,1 procent tegen constante wisselkoersen). De verbetering in kredietverzekering was stabiel en consistent in vrijwel alle regio's, waarbij Azië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Noord- en Centraal-Europa en Noord-Amerika samen met de Global unit de sterkste groeipercentages lieten zien.

Schaden

Atradius realiseerde in 2019 een solide schaderatio van 42,8 procent, als gevolg van minder grote schaden in vergelijking met 2018.

Kosten

De kostenratio is gematigd gestegen van 35,5 procent in 2018 naar 35,9 procent in 2019. Deze stijging is het resultaat van aanzienlijke investeringen in innovatie en technologische ontwikkeling met het oog op een verdere verbetering van de operationele efficiëntie en de klantenervaring.

Resultaat uit verzekeringen en diensten

Het resultaat uit verzekeringen en diensten van Atradius verbeterde met 21,3 procent van EUR 268,3 miljoen in 2018 naar EUR 325,4 miljoen.

Beleggingsresultaat

De voorzichtige beleggingsportefeuille van Atradius droeg EUR 25,9 miljoen bij, in een moeilijke omgeving met lage of negatieve rentes en volatiele aandelenmarkten.

Resultaat na belastingen

Het resultaat na belastingen steeg met 12,4 procent van EUR 202,7 miljoen naar EUR 227,7 miljoen, een weerspiegeling van het uitstekende verzekeringsresultaat over het jaar, gedreven door een sterke omzetgroei en een stabiele schaderatio.

Solvabiliteitsratio

Gesterkt door een winstgevende groei van het bedrijf en stabiele beleggingsresultaten bedroeg de solvabiliteitsratio van Atradius eind 2019 opnieuw meer dan 200%((1)).

((1))Aan finalisering audit procedures onderworpen.

Vooruitzichten

Verwacht wordt dat de economische groei in 2020 gematigder zal zijn, aangezien de spanningen op het gebied van het handelsbeleid, die drukken op de wereldhandel en de economische activiteit, blijven bestaan. De groei in de eurozone zal gematigd blijven, de groei van de VS zal naar verwachting gematigd zijn, en ondanks de vertraging van China zal Azië de motor van de wereldwijde groei blijven. Een algemene verslechtering van de faillissementsvooruitzichten, met name in het Verenigd Koninkrijk en in de opkomende markten, zou de vraag naar de producten en diensten van Atradius verder moeten versterken.

David Capdevila, CEO van Atradius, licht toe: "2019 was vol onzekerheid voor de internationale handel. De handel bleef echter groeien en dit zorgde in combinatie met de genoemde onzekerheid voor een sterke vraag naar onze producten en diensten. De vooruitzichten voor 2020 lijken sterk op die van vorig jaar, met een bescheiden groei van het wereldwijde bbp en een toename van het aantal faillissementen. Wij verwachten dat dit een gunstig klimaat zal scheppen voor een verdere groei van onze inkomsten."

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg]

Voor meer informatie
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com [mailto:mariella.dalstra@atradius.com]
www.atradius.nl [http://www.atradius.nl/]
Twitter [http://twitter.com/atradiusnl] | LinkedIn [http://www.linkedin.com/company/atradius-nederland] | Youtube [http://www.youtube.com/atradiusnl]

Web site: http://www.atradius.nl/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234