Enerkem's Tweede-Generatie Ethanol Heeft Laagste Koolstofintensiteit Ooit Volgens Regering Brits-Columbia

MONTREAL, April 19, 2017 /PRNewswire/ --Enerkem Inc. (http://www.enerkem.com [http://enerkem.com ]), een wereldmarktleider in de productie van biobrandstoffen en chemicalien uit afval, heeft voor zijn ethanolproduct het predicaat 'laagste koolstofintensiteit ooit' toegekend gekregen door het Canadese ministerie van Energie en Mijnbouw in Brits-Columbia (BC) onder de provinciale Verordening op Vereisten voor Hernieuwbare en Koolstofarme Brandstoffen (Renewable and Low Carbon Fuel Requirements Regulation).
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/491713/Enerkem.jpg )

De koolstofintensiteit van Enerkem's ethanol op afval-basis is definitief vastgesteld op -55 gCO2e/MJ. Ter vergelijking: benzine heeft een intensiteit van +88 gCO2e/MJ. De goedkeuring krachtens de verordening van British Columbia opent de deur voor Enerkem naar verkoop van het geavanceerde ethanolproduct in deze provincie, naast de lokale verkoop in Alberta, waar de eerste grootschalige productiefaciliteit in bedrijf ter wereld is gevestigd.  
"Wij zijn erg blij met deze erkenning voor onze oplossing in de vorm van een transportbrandstof met het laagst mogelijke koolstofgehalte ooit, goedgekeurd door Brits-Columbia uit hoofde van de Low Carbon Fuel Regulation," aldus Vincent Chornet, President en Chief Executive Officer van Enerkem. "Dit geeft duidelijk weer dat de schone technologie en geavanceerde biobrandstoffen van Enerkem een grote reductie opleveren in broeikasgasemissies. Nu er wereldwijd hernieuwbare en koolstofarme brandstofnormen worden ingevoerd,  en we overgaan op een koolstofarme wereldeconomie, willen we ook graag samenwerken met andere rechtsgebieden om ervoor te zorgen dat zij hun doelstellingen voor broeikasgasuitstoot behalen."
De 'British Columbia Renewable and Low Carbon Fuel Requirements Regulation' werd ingevoerd met als doel de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare brandstoffen en milieubelasting door transportbrandstoffen te verminderen. Onder de vereisten moeten brandstofleveranciers hun gemiddelde koolstofintensiteit steeds verder verlagen, met 10% in 2020 ten opzichte van 2010.
Enerkem's proprietaire technologie leidt tot een beperking van broeikasgasemissies dankzij de productie van brandstoffen met een laag koolstofgehalte ter gedeeltelijke vervanging van benzine als autobrandstof. Het bedrijf kan bovendien gebruikmaken van niet-recycleerbaar, niet-afbreekbaar huishoudafval - dat anders zou worden gestort - en het omzetten van dit afvalbasismateriaal in geavanceerde biobrandstoffen, waardoor methaanemissies van stortplaatsen worden vermeden.
Koolstofintensiteit is de maatstaf voor broeikasgasemissies die samenhangen met de productie en de consumptie van transportbrandstof, uitgedrukt in grammen kooldioxide-equivalent per megajoule energie (gCO2e/MJ). Dit kunnen emissies zijn als gevolg van winning, productie, transport en consumptie van een bepaalde eenheid energie zoals die in transportbrandstoffen zit. Het is de maatstaf voor broeikasgasemissies tijdens de complete levenscyclusanalyse van een brandstof.
Voor meer informatie over Koolstofintensiteit die is goedgekeurd door BC's ministerie van Energie en Mijnbouw: http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/electricity-alternative-energy/transportation/renewable-low-carbon-fuels/rlcf-012.pdf
Over Enerkem Enerkem produceert biobrandstoffen en hernieuwbare chemische producten uit afval. Met behulp van een grensverleggende proprietaire technologie wordt niet-hernieuwbaar, vast gemeentelijk afval omgezet in methanol, ethanol en andere veelgebruikte chemische tussenproducten. Met een hoofdkantoor in het Canadese Montreal (QC), Canada, exploiteert Enerkem een grootschalige commerciele installatie in Alberta en een innovatiecentrum in Quebec. Enerkem's faciliteiten bestaan uit geprefabriceerde systemen gebouwd op basis van een modulaire infrastructuur die wereldwijd kan worden toegepast. Enerkem's technologie kan bijdragen tot diversificatie van de energiemix en de vergroening van alledaagse producten, maar levert ook een slim en  duurzaam alternatief voor afvalstort en -verbranding. http://www.enerkem.com [http://enerkem.com ]
Mediarelaties: Pierre Boisseau, Senior Director, Communications and Marketing, Enerkem Inc., +1-514-875-0284, x. 251, pboisseau@enerkem.com


Photo:
http://mma.prnewswire.com/media/491713/Enerkem.jpg


ENERKEM INC.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234