Staken mag geen gevolgen hebben voor de hoogte van de WW-uitkering

Utrecht, 5 april 2017

De Centrale Raad van Beroep heeft op 5 april 2017 geoordeeld dat de omstandigheid dat werknemers die hebben gestaakt een lager dagloon hebben en daardoor een lagere werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) ontvangen een indirecte beperking oplevert van het stakingsrecht.

Werknemers waren werkzaam bij een vangrailproducent, die het productieproces wilde verplaatsen. De werknemers wilden proberen dat te voorkomen en hebben daarom gestaakt. Over deze dagen hebben zij geen loon ontvangen, maar wel een toelage uit de stakingskas. Het productieproces is toch verplaatst met als gevolg dat de werknemers werkloos zijn geworden. Bij de vaststelling van het dagloon, dat bepalend is voor de hoogte van de WW-uitkering, is geen rekening gehouden met deze stakingsdagen. Hierdoor is het dagloon van werknemers lager vastgesteld met als gevolg dat zij minder WW-uitkering ontvingen.

Volgens de Centrale Raad van Beroep kan het feit dat het gebruik maken van het stakingsrecht tot gevolg kan hebben dat de WW-uitkering lager uitvalt, werknemers weerhouden deel te nemen aan een staking. Werknemers worden aldus (indirect) beperkt in hun stakingsrecht. Het meetellen van de stakingsdagen als loondagen zonder daar (vervangend) loon tegenover te stellen bij de berekening van het dagloon is volgens de Centrale Raad van Beroep in strijd met het stakingsrecht dat werknemers hebben op grond van het Europees Sociaal handvest. De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat het Uwv voor deze stakende werknemers het dagloon opnieuw moet vaststellen. Daarbij moet het Uwv alvast de nieuwe berekeningsmethode hanteren die is neergelegd in het aangepaste Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Dat treedt met ingang van 1 september 2017 in werking. De minister heeft daarin ook gezegd dat het dagloonverlagende effect van een staking ongewenst is.

Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaken een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Centrale Raad van Beroep, 5 april 2017,
Zaaknummers 15/6842 WW, 15/6843 WW, 15/6844 WW, 15/6845 WW, 15/6846 WW, 15/6847 WW, 15/6848 WW, 15/6849 WW, 16/181 WW, 16/184 WW, 16/185 WW, 16/186 WW, 16/187 WW, 16/188 WW, ECLI:NL:CRVB:2017:1180

Zie verder ook nog van dezelfde datum:
Zaaknummers 15/6863 WW, 15/6864 WW, 15/6865 WW, 15/6866 WW, 15/6867 WW, 15/6868 WW, 16/7005 WW, 16/7008 WW, 16/7009 WW, 16/7010 WW, 16/7011 WW, 16/7012 WW, ECLI:NL:CRVB:2017:1235

Zie voor de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat het tegenwerpen van de WW-wekeneis in strijd is met het stakingsrecht:
Centrale Raad van Beroep, 16 december 2016, zaaknummer 14/1962 WW, ECLI:NL:CRVB:2016:4829
Het in die zaak verschenen nieuwsbericht vindt u [hier].

De uitspraken van de rechtbank zijn:
Rechtbank Noord-Nederland van 8 september 2015, zaaknummers 14/3200, 14/3195, 14/3202, 14/3201, 14/3197, 14/3196, 14/3199 en 14/3198, ECLI:NL:RBNNE:2015:4288
en
Rechtbank Noord-Nederland van 8 september 2015, zaaknummers 14/2903, 14/2904, 14/2905, 14/2906, 14/2907 en 14/2902, ECLI:NL:RBNNE:2015:4287

Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot het secretariaat, tel: 088-3611730.

E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl
Website: www.rechtspraak.nl/organisatie/CRvB

Centrale Raad van Beroep

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234