Level 3 Gepositioneerd in Challengers Kwadrant van Gartner Magic Quadrant 2017 voor Netwerkdiensten, Global

BROOMFIELD, Colorado, 3 april 2017 /PRNewswire/ -- De wereldwijd opererende telecommunicatieaanbieder: Level 3 Communications, Inc. [http://www.level3.com/] (NYSE LVLT) is sinds februari 2017 gepositioneerd in het 'Challengers'-kwadrant van Gartner Magic Quadrant for Network Services, Global(1). Dit rapport bevat een evaluatie van 16 netwerkleveranciers op basis van de volledigheid van hun visie en hun vermogen om hun diensten en strategie uit te voeren.

Klik op deze link voor de 2017 Gartner Magic Quadrant for Network Services, Global [http://www.gartner.com/reprints/?id=1-3VR1XJT&ct=170316&st=sb].

De Magic Quadrant-beoordeling:-- Het Magic Quadrant beoordeelt mondiale aanbieders op de markt van
netwerkbeheer naar hun leveringsprestatie op het gebied van vaste
zakelijke diensten met een dekking op ten minste drie van de vijf
belangrijkste geografische wereldregio's.
-- Deze diensten omvatten:

-- WAN netwerken
[http://www.level3.com/en/products/managed-network-services/],
voornamelijk beheerde hybride WAN's zoals Multiprotocol Label
Switching (MPLS), internet virtual private networks (VPN's) en
Ethernetdiensten
-- Cloud-gebaseerde connectiviteitsdiensten, direct MPLS en/of Ethernet
verbindingen met de belangrijkste aanbieders van clouddiensten,
zowel infrastructure as a Service (IaaS) als Software as a Service
(SaaS)
-- Beheerde software-gedefinieerde WAN (SD-WAN) diensten,
vereenvoudigde randinrichtingen met zero-touch installatie waarmee
dynamische routing mogelijk is over verschillende verbindingen op
basis van toepassingen onder centraal beheer
-- Netwerk functie virtualisatie (NFV) diensten, de vervanging van
special-purpose network devices, of WAN optimizers, met
gevirtualiseerde software
-- Software-defined networking (SDN) diensten, software
programmeerbaarheid van het netwerk zodat een single-access
verbinding dynamisch kan worden geconfigureerd om variabele
bandbreedte en/of meerdere diensten te leveren als Ethernet-,
internet- en MPLS-diensten
-- Verder is het wenselijk dat providers ook telecommunicatiediensten met
toegevoegde waarde aanbieden, zoals (maar niet beperkt tot) SIP trunks,
beheerde WAN optimalisatie, zichtbaarheid van toepassingen, beheer van
LANs en wireless LANs (WLANs).

De Belangrijkste Feiten:

-- Dit is het derde jaar op rij dat Level 3 wordt vermeld in het
Challengers-kwadrant.
-- Als bedrijf biedt Level 3 een beheerd hybride WAN.
-- Level 3 Cloud Connect Solutions leveren de flexibiliteit om bandbreedte
te verhogen of te verkleinen, al naar gelang de vraag van de klant.
-- Level 3 Ethernet diensten bereiken meer dan 290 markten over de hele
wereld met flexibele bandbreedte-opties uiteenlopend van 2 Mbps tot 6
Gbps.

Belangrijk citaat:

Anthony Christie, Chief Marketing Officer, Level 3

"In dit continue veranderend digitaal landschap spant Level 3 zich in om klanten te bedienen met efficiënte, betrouwbare en veilige oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van hun onderneming. Wij geloven dat onze positionering in het Challengers-kwadrant voor het derde jaar op rij onze toewijding aan de klanten aantoont en bewijst dat onze wereldwijde strategie succes heeft, gezien de vooruitgang die wij boeken in het leveren van oplossingen als een marktleider met exceptionele klantbeleving."

Over het Magic Quadrant:

Gartner ondersteunt geen enkele leverancier, product of dienst die wordt vermeld in haar onderzoekspublicaties, en geeft geen advies aan gebruikers van technologie om alleen leveranciers te selecteren die de hoogste waardering of andere benoeming hebben behaald. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de opinies van het Gartner onderzoeksteam, en moeten niet worden beschouwd als constateringen van feiten. Gartner wijst aansprakelijkheid af voor enige garanties, uitgedrukt of geïmpliceerd, met betrekking tot dit onderzoek, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

(1) Gartner, Magic Quadrant for Network Services, Global - Neil Rickard, Bjarne Munch etal.
Publicatie: 13 februari 2017

Over Level 3 Communications
Level 3 Communications, Inc. is een Fortune 500-bedrijf dat lokale, nationale en internationale communicatiediensten levert aan ondernemingen, overheid en informatiedragers. Level 3's uitgebreide portfolio van veilige, beheerde oplossingen omvat onder meer vezelnetwerk- en infrastructuurdiensten; op IP-gebaseerde spraak- en datacommunicatie; wide-area Ethernetdiensten; video- en contentdistributie, en datacenter- en cloud-gebaseerde oplossingen. Level 3 is actief voor klanten verspreid over meer dan 500 markten in ruim 60 landen door middel van een wereldwijd dienstenplatform, verankerd in eigen vezelnetwerken over drie werelddelen en verbonden door extensieve onderzeese faciliteiten. Ga voor meer informatie naar http://www.level3.com/ [http://www.level3.com/] of bekijk ons op Twitter, Facebook en LinkedIn.

© Level 3 Communications, LLC. Alle Rechten Voorbehouden. Level 3, Vyvx, Level 3 Communications, Level (3) en het Level 3 Logo zijn geregistreerde dienstenmerken of dienstenmerken van Level 3 Communications, LLC en/of één van haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten of elders. Enige andere dienstennaam, productnaam, bedrijfsnaam of logo hierbij inbegrepen is het handelsmerk of dienstenmerk van de desbetreffende eigenaars. Level 3 diensten worden verleend door dochterondernemingen van Level 3 Communications, Inc.

Vooruitblikkende Verklaringen
Sommige verklaringen in dit persbericht zijn vooruitblikkend van aard en zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen dan wel opvattingen van het management. Deze vooruitblikkende verklaringen zijn geen garantie van prestatie en zijn onderworpen aan een aantal onzekerheden en andere factoren, veelal buiten de macht van Level 3 liggend, waardoor werkelijke ontwikkelingen aanzienlijk kunnen afwijken van de door deze verklaringen voorgestelde en impliciet voorgestelde ontwikkelingen. Belangrijke factoren die kunnen voorkomen dat Level 3 haar uitgesproken doelstellingen behaalt, zijn onder meer gelegen in de al dan niet succesvolle integratie van tw telecom acquisitie; het risicobeheer in verband met voortdurende onzekerheid over de wereldeconomie; verhoging van de omzet in het dienstenaanbod teneinde financiële en operationele resultaten te bereiken; behoud dan wel verhoging van het verkeer op het netwerk; ontwikkeling en onderhoud van effective business support systemen; effectief beheer en beveiliging tegen verstoringen en defecten op het netwerksysteem; het voorkomen van veiligheidslekken op het netwerk en computersysteem middels beveiligingsmaatregelen; het ontwikkelen van nieuwe diensten die zijn afgestemd op de vraag en waarmee aanvaardbare marges worden gerealiseerd; toekomstige uitbreiding of aanpassing van het netwerk verzorgen om concurrerend te blijven; het beschermen van intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten; het beheersen van langdurige of versnelde dalingen in de marktwaarde van communicatiediensten; het verkrijgen van netwerkcapaciteit bij andere aanbieders en interconnectie met andere netwerken bewerkstelligen onder gunstige voorwaarden; het aantrekken en behouden van hooggekwalificeerd management en ander personeel; het succesvol integreren van toekomstige acquisities; effectieve beheersing van politieke, juridische, regulatoire, wisselkoers- en andere risico's waaraan het wordt blootgesteld vanwege haar aanzienlijke internationale operaties; het beperken van blootstelling aan voorwaardelijke verplichtingen; en het voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van haar betalingsverplichtingen. Meer informatie omtrent deze en andere belangrijke factoren kan worden teruggelezen in Level 3's dossiers gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission. Verklaringen in dit persbericht dienen te worden beschouwd in het licht van deze belangrijke factoren. Level 3 is niet gehouden aan en wijst elke verplichting af om haar vooruitblikkende verklaringen bij te werken of aan te passen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, hetzij op basis van omstandigheden in de toekomst of anderszins.

Contact Informatie


Media Investeerders:

D. Nikki Wheeler Mark Stoutenberg

+1 720-888-0560 + 1 720-888-2518

nikki.wheeler@level3.com mark.stoutenberg@level3.com
http://mma.prnewswire.com/media/322739/level_3_communications_logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/322739/level_3_communications_logo.jpg]

Logo: http://mma.prnewswire.com/media/322739/level_3_communications_logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/322739/level_3_communications_logo.jpg]Photo: http://mma.prnewswire.com/media/322739/level_3_communications_logo.jpg


Level 3 Communications, Inc.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234