Kinderombudsman onderzoekt gevolgen aardbevingen voor kinderen

De Kinderombudsman start een onderzoek naar de negatieve gevolgen voor kinderen van de aardbevingen in Groningen. De Kinderombudsman gaat onderzoeken welke problemen kinderen ervaren, wat er moet gebeuren en welke organisaties een rol kunnen spelen in het oplossen van deze problemen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: "In de discussie over gaswinning en aardbevingen in Groningen is er maar weinig aandacht geweest voor kinderen. Ik wil daar verandering in brengen."

Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Hun situatie is niet onderzocht. Onderzoeken en acties van de betrokken partijen richten zich vooralsnog op de gevolgen voor volwassenen. Onderzoek laat zien dat inwoners met schade zich onveilig voelen en een deel met (geestelijke) gezondheidsklachten kampt.

De Kinderombudsman heeft verschillende signalen ontvangen dat de gevolgen van de gaswinning ook een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Margrite Kalverboer maakt zich dan ook zorgen om de kinderen in het aardbevingsgebied en heeft daarom besloten tot een onderzoek uit eigen beweging.

De Kinderombudsman gaat voor dit onderzoek in gesprek met kinderen, belangenorganisaties, professionals en verantwoordelijke partijen. Ook zal een enquête worden uitgezet onder kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Het onderzoek zal inzicht geven in welke problemen kinderen ervaren en mogelijke oplossingen voor deze problemen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal de Kinderombudsman concrete aanbevelingen doen aan de partijen die de negatieve gevolgen van de aardbevingen voor kinderen kunnen verminderen. De resultaten van het onderzoek worden rond de zomer verwacht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Coby van der Kooi.
M. 06 520595307

De Nationale Ombudsman/ De kinderombudsman

plaats:
Den Haag
website:
http://www.nationaleombudsman.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234