Minister moet verruiming gasdruk in gasopslag Norg heroverwegen

Het staat nog niet vast dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de gasdruk in de ondergrondse gasopslag in Norg (Drenthe) kan verruimen. De minister van Economische Zaken moet zijn besluit over die verruiming beter onderbouwen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (22 maart 2017).

De gemeentebesturen van Noordenveld en Leek waren tegen het besluit van de minister in beroep gekomen. Zij maken zich zorgen over de gevolgen van de verruiming van de toegestane gasdruk voor hun inwoners. Volgens hen is onvoldoende onderzoek gedaan naar de risico's daarvan.

Opslagplan
De minister van Economische Zaken stemde in augustus 2015 in met een wijziging van het plan voor de gasopslag Norg. Het gaat daarbij om de opslag van gas en niet om het winnen van gas. Met de wijziging wordt in compartiment 2 van de gasopslag een gemiddelde gasdruk van 225 bar tot 347 bar toegestaan. In de overige compartimenten 1, 3 en 4 blijft de gemiddelde gasdruk ongewijzigd. Deze moet tussen de 235 bar en 327 bar blijven. De verruiming in compartiment 2 is volgens de minister nodig, omdat hij in 2014 heeft ingestemd met de uitbreiding van de gasopslag in Norg naar 7 miljard kubieke meter. Om ook daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van deze uitbreiding, is de verruiming van de gasdruk in compartiment 2 volgens de NAM noodzakelijk.

Seismische dreiging
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de minister het drukbereik in compartiment 2 verruimd zonder duidelijkheid te geven over hoe groot de daarmee gemoeide belangen zijn, en zonder te onderbouwen welke gevolgen die verruiming heeft voor de seismische dreiging. Bovendien vond de minister het in 2014, toen hij de gasopslag in Norg uitbreidde, nog belangrijk dat in compartiment 2 de gasdruk niet hoger werd dan tussen de 235 en 327 bar. Hij moet daarom duidelijk maken waarom hij de hogere gasdruk nu wel toestaat. Daar is volgens de Afdeling bestuursrechtspraak des te meer aanleiding toe, omdat nog onderzoek wordt gedaan "naar de mogelijkheid dat woningen in de omgeving van de gasopslag schade hebben ondervonden als gevolg van bodemtrillingen".

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De uitspraak met zaaknummer 201601249/1 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Emmy de Jager, persvoorlichter bij de Raad van State, via 070-426 45 20 of 06 - 52 07 70 00.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234