Biologische zuivel nu extra goed voor boerenlandvogels

De biologische zuivel van Weerribben Zuivel en de biodynamische zuivel van Zuiver Zuivel voldoen vanaf half maart aan strenge criteria voor boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland. De zuivel van beide merken draagt vanaf 18 maart dan ook het logo van Vogelbescherming Nederland. Deze merken zijn onder andere verkrijgbaar bij de biologische speciaalzaken, zoals Ekoplaza, Natuurwinkel, Estafette, Marqt en de betere horeca. Onder het motto "Schenk aandacht" wordt een promotiecampagne gevoerd.

Wat hebben boerenlandvogels te maken hebben met zuivel? Veel! Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen, die op de boerenerven en in weilanden broeden en hun voedsel zoeken. Daardoor wordt er in de Nederlandse weides steeds minder gefloten. "Zorg voor rijke weides en red de boerenlandvogel", zegt Vogelbescherming Nederland daarom. De biologische en biodynamische boeren van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel zijn het daarmee eens. Samen met Vogelbescherming Nederland zorgen zij voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen hun koeien heerlijk kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen.

In totaal hebben de 30 boerderijen die leveren voor de biologische zuivelmerken Zuiver Zuivel en Weerribben Zuivel zo'n 2800 hectare weidegrond in beheer, waarvan 850 hectare kruidenrijk grasland met uitgestelde maaidatum. Van de veehouders in weidevogelgebieden gaat in een periode van 5 jaar het aantal hectare weidegrond dat voldoet aan de strenge normen van Vogelbescherming omhoog van 20 naar 33%. Bij de veehouders die niet in weidevogelgebieden zitten, vindt groei plaats van het percentage kruidenrijk grasland en streekeigen landschapselementen. Hiermee worden weidevogels en andere boerenlandvogels gered. Maatregelen die onder andere bij de boerderijen worden genomen zijn stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen, broedgelegenheid op en rondom het erf en legselbeheer op het hele bedrijf.

Lancering van de zuivel met Vogelbescherming Nederland logo vindt plaats op zaterdag 18 maart. Door middel van een promotiecampagne onder het motto "Schenk aandacht" zal aan de consument bekendheid worden gegeven aan deze zuivel.

Veehouder en eigenaar van Weerribben Zuivel, Klaas de Lange, overhandigt de eerste pakken met het Vogelbescherming logo in de ochtend aan een biologische winkelier in Zwolle, waarmee de verkoop kan starten. We zullen met een glaasje melk wat goed is voor boerenlandvogels proosten op een mooie toekomst voor de vogels.

De hele zaterdag zullen bij diverse winkels ook biodynamische Zuiver Zuivel veehouders uit de omgeving, persoonlijk het eerste pak aan hun winkelier overhandigen. In Amsterdam worden bovendien de eerste pakken aangeboden aan Vogelbescherming Nederland, in Delft symbolisch aan de politiek in de persoon van Groen Links politicus Rik Grashoff.

Meer informatie over de criteria waar de veehouders aan gaan voldoen, de borging en de deelnemende veehouders kunt u vinden op www.weerribbenzuivel.nl en www.zuiverzuivel.nl.

Noot voor de redactie:
Uw aanwezigheid bij één van de persbijeenkomsten wordt op prijs gesteld, hieronder de tijden en adressen:

- 9.30 uur Ekoplaza Zwolle
Vechtstraat 50, 8021 AX Zwolle
Contactpersoon: Klaas de Lange 06-27480608
Aanwezig zijn: Klaas de Lange (Weerribben Zuivel), Jan Brandsma (Zuiver Zuivel boer)

- 11.00 uur Ekoplaza Delft
Vrouwjuttenland 33-35, 2611 LB Delft
Contactpersoon: Edwin Crombags 06-28534576
Aanwezig zijn: Jan Duijndam (Zuiver Zuivel boer), Rik Grashoff (Groen Links) en Edwin Crombags (Weerribben Zuivel)

- 12.30 uur Ekoplaza Stadhouderskade
Stadhouderskade 93, 1073 AV Amsterdam
Contactpersoon: Myrthe Bijl 06-51677739
Aanwezig zijn: Thijs de Lange (Weerribben Zuivel), Klaas de Lange (Weerribben Zuivel), Rosalinde en Jeroen Konijn (Zuiver Zuivel boeren), Myrthe Bijl (Weerribben Zuivel) en Kees de Pater (Vogelbescherming Nederland)

- 14.00 uur Gimsel Rotterdam
Mariniersweg 9, 3011 NB Rotterdam
Contactpersoon Edwin Crombags 06-28534576
Aanwezig zijn: Jan Duijndam (Zuiver Zuivel boer) en Edwin Crombags (Weerribben Zuivel)

- 15.00 uur Marqt Overtoom
Overtoom 21, 1054 HA Amsterdam
Contactpersoon: Klaas de Lange 06-27480608
Aanwezig zijn: Klaas de Lange (Weerribben Zuivel)

- 16.00 uur Odin Alkmaar
Europaplein 97, 1825 TL Alkmaar
Contactpersoon: Myrthe Bijl 06-51677739
Aanwezig zijn: Jeroen en Rosalinde Konijn (Zuiver Zuivel boeren), Myrthe Bijl (Weerribben Zuivel)

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Myrthe Bijl: myrthe@weerribbenzuivel.nl of telefonisch via 06-51677739

Weerribben Zuivel B.V.

plaats:
Nederland- Overijssel

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234