E-waste in het hoger onderwijs: zijn instellingen wel 'in control'?

Amsterdam, 14 maart 2017 - Universiteiten en hogescholen vinden veiligheid en het wissen van data essentieel bij het afvoeren van oude elektronica. Duurzaamheid vinden zij ook erg belangrijk. Er bestaan grote verschillen tussen instellingen in kennis en ervaring rond e-waste. Zij hebben dan ook behoefte aan praktische handvatten. Dat blijkt uit een enquête onder universiteiten en hogescholen door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland.

Uit de enquête blijkt dat instellingen bij het afvoeren van elektronica veiligheid en het wissen van data essentieel vinden. Duurzaamheid, recycling en refurbishment (opknappen en hergebruiken) worden ook erg belangrijk gevonden. Kostenminimalisatie of opbrengstenmaximalisatie hebben minder prioriteit.
Er bestaan tussen instellingen grote verschillen in kennis en ervaring rond de onderwerpen die van belang zijn om meer grip te krijgen op deze afvalstroom en deze duurzamer te organiseren. Instellingen geven aan vooral behoefte te hebben aan praktische handvatten zoals ervaringen van collega's en good practices.

Aanbevelingen

SURF wil samen met deze instellingen werken aan good practices die onderling kunnen worden gedeeld. Daarnaast moeten een aantal relevante aspecten en criteria voor duurzamer afvoer worden vastgesteld.
Relevante criteria zijn bijvoorbeeld:
- Zicht en grip op inkoop en afvoer van ICT en e-waste
- Optimaal inzetten van producten, onderdelen en grondstoffen
- Transparantie in de ICT-keten
- Duidelijk bepalen van verantwoordelijkheden in de ICT-keten.

Rond deze criteria kunnen ook een aantal pilots worden uitgevoerd.

Circulaire ICT-keten

Met een duurzamer e-wastebeleid wil SURF toewerken naar een meer circulaire economie - of in dit geval een meer circulaire ICT-keten - waarbij grondstoffen optimaal worden (her)gebruikt. Zo voorkomen we dat e-waste op de spreekwoordelijke afvalberg in Afrika belandt. Door hierin samen te werken en kennis te delen kunnen we stapsgewijs de kringloop sluiten.

Bekijk het rapport E-WASTE IN HET HOGER ONDERWIJS: ZIJN INSTELLINGEN WEL 'IN CONTROL'? op SURF.nl via bijgaande link.

Over SURF
SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de universitaire medische centra samen aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen. Hierdoor beschikken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers onder gunstige voorwaarden over de beste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. SURF heeft zijn activiteiten onderbracht in drie werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara.

Geplaatst in:

Neem voor meer informatie contact op met Josje Spinhoven, communicatieadviseur SURFsara, tel: 06 2378 6382 of josje.spinhoven@surfsara.nl

SURFsara

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.surfsara.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234