Mijnbouwvergunning Circum Minerals' Danakil Potash-project verleend

LONDEN, 14 maart 2017 /PRNewswire/ -- Circum Minerals Ltd. ("Circum" of de "onderneming") is verheugd om te mogen aankondigen dat zij op de hoogte gesteld is van het feit dat hun aanvraag voor een mijnbouwvergunning voor een project van wereldformaat, het Danakil Potash-project (het "project") dat zich in de Danakil-regio in het noordoosten van Ethiopië bevindt, is goedgekeurd door de ministerraad van de Federale Democratische Republiek Ethiopië.

http://mma.prnewswire.com/media/349526/circum_minerals_logo_logo_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/349526/circum_minerals_logo_logo_Logo.jpg]

De mijnbouwovereenkomst (de "vergunning") biedt exclusieve toegang tot meer dan 4,9 miljard ton aan NI 43-101 compatibele kaliumbronnen die zich bevinden in het vergunningsgebied bestaande uit 365 vierkante kilometer. De vergunning heeft een initiële looptijd van 20 jaar en zal voor onbepaalde tijd verlengd worden voor periodes van 10 jaar, vooropgesteld dat het project financieel haalbaar blijft.

De vergunning voorziet in de exploitatie van kaliumdragende mineralen die zich op een relatief geringe diepte bevinden binnen het enorme vergunningsgebied. De mineralen zullen worden gewonnen door middel van oplossingsmijnbouw, een mijnbouwmethode met een laag risico dat zeer geschikt is voor deze regio, en zal worden verwerkt door middel van kristallisatie in solarbekken waarna het in een procesinstallatie definitief geraffineerd zal worden. De combinatie van deze technieken, reeds bewezen door veldproeven in het vergunningsgebied, zullen operationele kosten opleveren die, naar verwachting, een van de laagste in de mondiale potasindustrie voor zowel kaliumchloride (MOP) als kaliumsulfaat (SOP) zullen zijn.

Het toekennen van de vergunning is in navolging van het indienen van een uitgebreide reeks vereiste documentatie, waaronder een definitieve haalbaarheidsstudie, een beoordeling inzake de gevolgen voor milieu en maatschappij en de bijbehorende beheerplannen alsmede gedetailleerde productie- en financiële modellen.

De voorzitter en medeoprichter van Circum, Stephen Dattels, merkte op: "We zijn blij dat de Ethiopische regering de mijnbouwvergunning voor dit project van wereldformaat heeft goedgekeurd. Dit is een belangrijke mijlpaal voor zowel de onderneming als het land. We hebben nu een overtuigende investeringssituatie ter ondersteuning van de ontwikkeling van dit project gezien de ontdekking en het bewijs van de enorme hoeveelheid bronnen, ons bewijs van uitstekende financiële levensvatbaarheid, de succesvolle werking van onze mijnbouwoplossing en de daaropvolgende productie van potasproducten en bovenal, de sterke overheidssteun die we hebben ontvangen, wat blijkt uit de toekenning van deze mijnbouwvergunning."

Circum werkte gedurende het goedkeuringsproces nauw samen met een aantal Ethiopische ministeries en is oprecht dankbaar voor zowel de inzet als steun voor de voortgang van het project.

Over Circum Minerals Ltd.

Circum Minerals Ltd. is een besloten vennootschap gericht op de exploitatie van een aanzienlijk potasdepot in het Danakil-gebied in Ethiopië. Via haar volle dochteronderneming, Circum Minerals Potash Ltd., heeft de onderneming een vol belang van 100% in de mijnbouwvergunning die 365 vierkante kilometer bedekt. Ga voor meer informatie naar de website www.circumminerals.com [http://www.circumminerals.com/].

Neem voor aanvullende informatie contact met ons op:

Chris GilchristChief Operating OfficerCircum Minerals Ltd.Chris.gilchrist@circumminerals.com [mailto:Chris.gilchrist@circumminerals.com] +353419883409

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar op de verwachtingen van het management met betrekking tot de toekomstige groei van de onderneming, de resultaten van de bedrijfsactiviteiten, toekomstige investeringen en andere uitgaven, competitieve voordelen, exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten en de uitkomst van dergelijke activiteiten, zakelijke vooruitzichten en kansen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn een weergave van de huidige overtuigingen en veronderstellingen van het management en zijn gebaseerd op de informatie zoals die momenteel beschikbaar is voor het management. Toekomstgerichte verklaringen omvatten significante bekende en onbekende risico's en onzekerheden. Verschillende factoren kunnen tot gevolg hebben dat de werkelijke resultaten wezenlijk zullen verschillen van de resultaten zoals vermeld in de toekomstgerichte verklaringen. Vele van deze factoren zullen buiten de controle van de onderneming plaatsvinden. Dienovereenkomstig, moet de lezer niet overmatig vertrouwen op de informatie opgenomen in de toekomstgerichte verklaringen. De onderneming acht zich niet verplicht om de informatie opgenomen in de toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te herzien of anderszins te actualiseren.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/349526/circum_minerals_logo_logo_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/349526/circum_minerals_logo_logo_Logo.jpg]Photo: http://mma.prnewswire.com/media/349526/circum_minerals_logo_logo_Logo.jpg


Circum Minerals Ltd.


Web site: http://circumminerals.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234