Flexibele ingangsdatum AOW is mogelijk

De mogelijkheid op individueel niveau de ingangsleeftijd van de AOW te vervroegen of uit te stellen, is - mede in het licht van de komende Kamerverkiezingen - onderwerp van een brede maatschappelijke discussie.

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft berekend dat het eerder laten ingaan van de AOW, in combinatie met een korting op de jaarlijkse uitkering, kostenneutraal mogelijk is. Weliswaar zijn de lasten bij vervroeging op korte termijn hoger, maar op lange termijn zorgt de lagere uitkering voor een per saldo kostenneutrale wijziging.

Hoewel het hanteren van verschillende kortingen en opslagen voor verschillende situaties (mannen, vrouwen, hoog inkomen, laag inkomen) nauwkeuriger is, is dit vanuit administratief en communicatief oogpunt niet wenselijk. Het heeft de voorkeur één percentage toe te passen dat voor alle situaties geldt. Het AG stelt dat - rekening houdend met de huidige risicovrije rente van gemiddeld circa 1% - een korting van 5,4% per jaar (bij vervroeging) of opslag (bij uitstel) passend is.

Vanuit de huidige insteek van de AOW lijkt het hanteren van één percentage voor alle AOW-gerechtigden het meest voor de hand te liggen. Het hanteren van één percentage bij het vervroegen van de AOW is overigens gunstig voor mensen met een relatief lage levensverwachting. De totale waarde van de AOW-uitkeringen ligt in dat geval voor de laagste inkomens en de hogere inkomensgroepen meer met elkaar in lijn.

Heeft u naar aanleiding van dit persbericht vragen, neemt u dan contact op met Maarten van Meerten, maarten.vanmeerten@ag-ai.nl of 06 10123515.

Op de website vindt u het gehele artikel. (zie link)

Actuarieel Genootschap

plaats:
Utrecht

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234