ZTE Corporation treft schikking met Amerikaanse autoriteiten

SHENZHEN, China, 8 maart 2017 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een wereldwijde schikking heeft getroffen met de Amerikaanse overheid wat betreft haar handelwijze in het verleden met betrekking tot Amerikaanse uitvoercontroles en -sancties. De overeenkomst met OFAC treedt onmiddellijk in werking, het akkoord met het Ministerie van Justitie moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse arrondissementsrechtbank van het Noordelijke District van Texas. Deze goedkeuring is vereist voor de afgifte van de schikkingsovereenkomst van de Bank voor Internationale Schikkingen (Bank for International Settlements (BIS)).

Als onderdeel van de afspraak heeft ZTE ingestemd met de betaling van een civielrechtelijke en strafrechtelijke boete van $ 892.360.064, evenals een aanvullende boete van $ 300.000.000 aan BIS die wordt uitgesteld over de periode van zeven jaar, op voorwaarde dat het bedrijf voldoet aan de overeengekomen vereisten met BIS en ZTE blijft werken met een onafhankelijke compliance monitor en auditor.

"ZTE erkent de gemaakte fouten, neemt daar verantwoordelijkheid voor en blijft toegewijd aan een positieve verandering in het bedrijf," aldus Dr. Zhao Xianming, Voorzitter en CEO van ZTE Corporation. "Het instellen van nieuwe, op compliance gerichte procedures en het doorvoeren van aanzienlijke personeelswisselingen is een topprioriteit geweest van het bedrijf. We hebben veel van deze ervaring geleerd en zullen ons pad naar het worden van een voorbeeld in exportcompliance en uitmuntend management vervolgen. We streven naar een nieuw ZTE: compliant, gezond en betrouwbaar."

Dr. Zhao werd in april 2016 benoemd tot Voorzitter en Chief Executive Officer van ZTE Corporation met het mandaat leiding te geven aan een nieuw ZTE met een hoogwaardig exportcompliance-programma.

"Met de getroffen overeenkomsten kunnen wij onze activiteiten voortzetten in een sterkere positie dan voorheen," vervolgt Dr. Zhao. "Wij zijn alle klanten, partners, werknemers en aandeelhouders die ons zijn blijven steunen in deze moeilijke tijd zeer dankbaar. Nu deze schikking achter de rug is en ons complianceprogramma stevig is gevestigd, kunnen we met vertrouwen onze activiteiten met leveranciers uitbreiden, doorgaan met het leveren van innovatieve technologie-solutions aan onze partners, en onze groeistrategieën uitvoeren als een nieuw ZTE."

"ZTE heeft enorme vooruitgang geboekt in het bouwen van een eersteklas complianceprogramma en ik kijk ernaar uit om met anderen in de leiding van het bedrijf samen te werken aan de verdere groei en verbetering van onze activiteiten en processen," aldus Matt Bell, die in november 2016 is benoemd tot Chief Export Compliance Officer. "We creëren een wereldwijd team van ervaren complianceprofessionals en op ieder niveau van het bedrijf zijn de compliancetrainingen versterkt en verbeterd. Wij beoordelen en verbeteren onze beleidslijnen en procedures doorlopend om bij te blijven met de voortdurend veranderende regelgeving en te werken aan de versterking van de strategische bedrijfsvoordelen die een sterk complianceprogramma heeft op de markt. Onze mondiale juridische en complianceprofessionals zullen blijven samenwerken in het identificeren van risicoʹs in het bedrijf en zullen de effectiviteit van ons algemene complianceprogramma voortdurend verbeteren."

Onder Dr. Zhao's leiding blijft ZTE gefocust op de versterking van haar procedures en controles en op voortzetting van de creatie van een sterke cultuur van compliance door de gehele organisatie. De laatste maanden heeft het bedrijf geïnvesteerd in diepgaande hervormingen voor het creëren van een toonaangevend exportcompliance-programma. Die hervormingen bestaan onder meer uit:-- Nieuwe CEO en Directie. ZTE heeft Dr. Zhao benoemd tot Voorzitter en
Chief Executive Officer en heeft grote veranderingen doorgevoerd in het
senior management team, waarvan alle leden mandaat hebben leiding te
geven aan een nieuw ZTE met een hoogwaardig exportcompliance-programma.
-- Nieuwe Compliance Commissie. ZTE heeft een door de CEO geleide
Compliance Commissie met de autoriteit en de opdracht het bedrijfsbeleid
en de bedrijfsprocedures grondig te herzien. Ook moet zij gaan voorzien
in meer toezicht op de steun voor de compliance-initiatieven.
-- Herstructurering van de Juridische en Compliance-afdelingen. ZTE heeft
compliance weggehaald bij de verantwoordelijkheid van de juridische
afdeling en heeft een aparte compliance-afdeling opgericht met meer
personeel voor de bouw van een volledig onafhankelijk
complianceprogramma.
-- Nieuwe Amerikaanse jurist benoemd tot Chief Export Compliance Officer.
Een nieuwe Chief Export Compliance Officer, de Amerikaanse jurist Matt
Bell, is aangenomen voor de begeleiding van de doorgaande ontwikkeling
en verbetering van het wereldwijde exportcompliance-programma. Dhr. Bell
heeft veel ervaring met de ontwikkeling en verbetering van
complianceprogrammaʹs voor grote multinationale bedrijven.
-- Uitgebreide Handleiding Exportcontrole-compliance. ZTE heeft een nieuwe
handleiding voor Exportcontrole-compliance uitgegeven die is gemaakt in
aansluiting op de beoordeling van BIS voor een meer gedetailleerde
begeleiding van de werknemers. ZTE moet nu jaarlijks van alle werknemers
een complianceovereenkomst krijgen.
-- Nieuwe Automatiseringstool en -Processen. ZTE heeft een
automatiseringstool geïmplementeerd die verzendingen van ZTE
Corporation en bepaalde dochterondernemingen controleert op
exportcontroleverplichtingen. Het systeem wordt gebruikt om vast te
stellen welke items onderhevig zijn aan de Amerikaanse exportwetgeving
(Export Administration Regulations (EAR)), voorziet in embargo en
screening op handelsbeperkingen op de transacties, houdt verzendingen
tegen die verder moeten worden onderzocht, en regelt aanvraag van
vergunningsvrijstellingen of vergunningen wanneer van toepassing. ZTE
blijft aanzienlijk investeren in automatisering om dit uit te rollen
naar haar dochterbedrijven over de hele wereld.
-- Mondiale Training Exportcontrole. ZTE heeft in 2016 meer dan 45.000
medewerkers getraind in wetten en bedrijfsbeleid inzake exportcontroles
en -sancties. ZTE blijft deze algemene bewustwordingstrainingen ook
geven in 2017 en geeft daarnaast meer gerichte training aan cruciale
functies als sales, inkoop en aan besteding, R&D en supply chain.

BIS zal aanbevelen dat ZTE wordt verwijderd van de Lijst met gesanctioneerde entiteiten, op voorwaarde dat de rechtbank akkoord gaat met het akkoord met het Ministerie van Justitie, schuldbekentenis, en afgifte van de schikkingsovereenkomst van BIS.

"ZTE heeft sterke samenwerkingsverbanden met veel Amerikaanse leveranciers die goed zijn voor bijna 130.000 hightech banen," benadrukt Dr. Zhao. "Samen met de recente inspanningen voor het stroomlijnen van activiteiten en ons innovatieve leiderschap wat betreft 5G, is ZTE goed gepositioneerd voor een positieve algemene prestatie. Het bedrijf anticipeert voor de komende jaren doorlopende groei en zakelijke expansie terwijl we blijven samenwerken met onze partners over de hele wereld."

Over ZTE Corporation

ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, serviceproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector en haar producten en diensten worden verkocht aan meer dan 500 exploitanten in ongeveer 160 landen. Als onderdeel van haar M-ICT-strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind-innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. ZTE reserveert een groot deel van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties. ZTE is toegewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en is lid van de VN Global Compact. Kijk voor meer informatie op www.zte.com.cn [http://www.zte.com.cn/].

Mediacontacten:

Margrete Ma
ZTE Corporation
ma.gaili@zte.com.cn [mailto:ma.gaili@zte.com.cn]


ZTE Corporation

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234