Save the Bays Persbericht: Rechter geeft geldboete aan kledingfabrikant Peter Nygard in de Bahama's

Canadese zakenman schuldig aan minachting van het hof voor illegale baggerwerkzaamhedenNASSAU, Bahama's, 8 maart 2017 /PRNewswire/ -- Een Bahamaanse rechter heeft vandaag een geldboete van $ 50.000 opgelegd aan de Canadese kledingfabrikant Peter Nygard voor het overtreden van een gerechterlijk bevel om de milieuonvriendelijke baggerwerkzaamheden in de buurt van zijn strandhuis in de Bahama's te stoppen.

Rhonda P. Bain, rechter in het hooggerechtshof, oordeelde dat Nygard zich schuldig maakte aan minachting van het hof doordat hij haar bevel uit 2013, om te stoppen met het uitbaggeren van de zeebodem rondom zijn grondgebied aan de westelijke rand van Nassau-eiland, genegeerd heeft. Rechter Bain heeft Nygard tot 21 maart de tijd gegeven om de boete te betalen of om te worden gedetineerd in Fox Hill voor een periode van 14 dagen.

"Dit is een buitengewone overwinning voor ecologische rechtvaardigheid in de Bahama's," aldus advocaat Mr. Fred Smith, zaakbepleiter voor Save the Bays (STB), een plaatselijk milieugroep. Volgens de heer Smith heeft Nygard in de afgelopen jaren de grootte van zijn bezit bijna verdubbeld door offshore zand op de graven en het op zijn strand te verspreiden. Dit heeft nadelige gevolgen voor zowel de riffen als andere natuurlijke leefgebieden in de omgeving.

"De heer Nygard brengt reeds jarenlang schade aan het milieu toe, maar in plaats van het handhaven van onze wetgeving heeft de regering van minister-president Perry Christie al die tijd de andere kant opgekeken," zei Smith. "Vandaag kan iedereen dankbaar zijn dat het hooggerechtshof van de Bahama's wederom de wet heeft gehandhaafd en de heer Nygard verantwoordelijk gehouden heeft."

Rechter Bain oordeelde dat Nygard het zand dat hij langs zijn strand heeft verzameld moet verwijderen omdat het in strijd is met haar gerechtelijk bevel van 7 april. Nalatigheid zal resulteren in een aanvullende boete van $ 50.000, plus $ 1.000 per dag voor elke dag dat hij haar uitspraak overtreedt. Nygard werd tevens opgedragen om de gerechtelijke kosten van Save the Bays te betalen.

De problemen rondom Nygards baggerwerkzaamheden heeft in grote mate de internationale aandacht getrokken. Afgelopen jaar, toen een Bahamaanse minister tijdens een parlementszitting ontvreemde e-mails van STB voorlas, oordeelde het hooggerechtshof dat de minister de grondwettelijke privacyrechten van de groep had geschonden en de minister werd een boete van $ 150.000 opgelegd. Naar aanleiding van de uitspraak, dreigde de regering de rechter en STB in minachting van het parlement te houden, waardoor een constitutionele crisis ontstond die tot op heden nog niet opgelost is.

Afgelopen week, in haar jaarverslag over de mensenrechten in de Bahama's, meldde het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat "het erop lijkt dat het klimaat voor maatschappelijke organisaties aan het verslechteren is" en citeerde daarbij "overheidsintimidatie van niet-gouvernementele organisaties," daarbij verwijzend naar het in het openbaar voorlezen van de e-mails van Save the Bays.

Contact: Paco Nunez via media@savethebays.bs [mailto:media@savethebays.bs]

Aanverwante link: http://www.savethebays.bs/ [http://www.savethebays.bs/]


Save the Bays

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234