Jaarresultaat Atradius 2016: stijging van 19 procent

AMSTERDAM, March 7, 2017 /PRNewswire/ --Aanhoudend sterke bijdragen vanuit de hele Groep 
Belangrijkste punten 

- Totale inkomsten toegenomen met 3 procent (3,3 procent bij constante wisselkoersen)
- Bruto verzekeringsresultaat verbeterd met 15,5 procent tot EUR 370,4 miljoen
- Beleggingsresultaat gestegen met 24,9 procent tot EUR 45,0 miljoen
- Nettowinst 18,8 procent toegenomen tot EUR 211,8 miljoen
- Eigen vermogen toegenomen met 8,4 procent tot EUR 1.625,5 miljoen


Atradius stelt zich ten doel om haar klanten naar de toekomst te leiden door hun krediet- en cashmanagement te versterken en de groei van hun business te ondersteunen. Atradius investeert voortdurend in nieuwe technologieën en springt in op kansen die de markt biedt. Haar strategie is verankerd in haar distributienetwerk van brokers en agenten die kwaliteitsdienstverlening leveren die het verschil maakt en waarin haar mensen en wereldwijde footprint een belangrijke rol spelen.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150513/743985 )

Isidoro Unda, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Atradius, licht toe: "2016 was opnieuw een sterk jaar voor Atradius. We hebben met succes verbeteringen doorgevoerd in onze activiteiten ten gunste van de kostenstructuur en die ons ook in staat stellen onze operationele efficiëntie en effectiviteit verder te verhogen. Ieder jaar opnieuw streven wij ernaar om onze klanten en zakenpartners kwaliteitsdienstverlening, regelmatig bijgewerkte informatie over hun afnemers, ondersteuning bij hun incasso en snelle vergoeding van hun claims te leveren. Dit heeft geleid tot een zeer hoge klantretentie van 93 procent."

%
Kerncijfers (in duizenden euro's): 2016 2015 verandering
Opbrengsten uit verzekeringspremies 1.557.588 1.537.005 1,3%
Baten uit diensten en overige baten 203.079 180.754 12,4%
Totale opbrengsten 1.760.667 1.717.759 2,5%
Bruto schaden en bruto bedrijfskosten (1.314.538) (1.337.813) -1,7%
Beleggingsresultaat 44.968 36.016 24,9%
Bedrijfsresultaat voor herverzekering 424.045 364.616 16,3%
Herverzekeringsresultaat (140.062) (102.958) 36,0%
Lasten uit hoofde van winstbelastingen (62.792) (69.949) -10,2%
Resultaat na belastingen 211.772 178.221 18,8%
Bruto schaderatio
(bruto schaden/totale
verzekeringsopbrengsten) 41,60% 43,50% -4,4%
Bruto kostenratio
(bruto kosten/totale
verzekeringsopbrensten) 36,40% 37,10% -1,9%
Bruto combined ratio 78,00% 80,60% -3,2%
Eigen vermogen 1.625.470 1.500.249 8,3%


Totale omzet De totale omzet van Atradius nam toe met 2,5 procent tot EUR 1.761 miljoen in 2016 vergeleken met EUR 1.718 miljoen in 2015. Bij constante wisselkoersen betekende dit een toename van 3,4 procent. Europa, Azië en Oceanië lieten een veelbelovende omzetgroei zien die in lijn ligt met de ambitie van Atradius om in deze regio's uit te breiden. De bedrijfsactiviteiten voor multinationals (Global), Bonding en Instalment Credit Protection presteerden goed en genereerden een toename van hun omzet.
Schaden De bruto schaden kwamen uit op EUR 701,1 miljoen in 2016, 2,9 procent lager dan de EUR 721,7 miljoen van 2015, ondanks een gestage instroom van schaden van gemiddelde grootte beïnvloed door zwakkere faillissementsvooruitzichten in veel markten. Alle bedrijfsactiviteiten van Atradius droegen bij tot de verbetering.
Kosten De bruto operationele verzekeringskosten namen 0,4 procent af tot EUR 613,4 miljoen in 2016, komende van EUR 616,1 miljoen in 2015, met een verbetering van de kostenratio vergeleken met 2015.
Beleggingsresultaat Het netto beleggingsresultaat, inclusief het inkomstenaandeel van geassocieerde deelnemingen, kwam uit op EUR 45,0 miljoen, een toename van 24,9 procent vergeleken met 2015. De invloed van het aanhoudend lage rendement op de markt werd deels tenietgedaan door een toename van het dividendinkomen en de herwaardering van het bestaande aandeel van 45 procent in Graydon na het verkrijgen van de resterende 55 procent, wat zorgde voor een eenmalige bijdrage aan de winst van EUR 19,9 miljoen.
Bedrijfsresultaat voor herverzekering Het bedrijfsresultaat voor herverzekering verbeterde met 16,3 procent tot EUR 424,0 miljoen, komende van EUR 364,6 miljoen in 2015.
De positieve ontwikkelingen in schaden en kosten resulteerden in een uitstekende bruto combined ratio van 78,0 procent vergeleken met 80,6 procent in 2015.
Herverzekeringsresultaat Het herverzekeringsresultaat van EUR 140,1 miljoen in 2016 was 36,0 procent lager dan dat van 2015 (EUR 103,0 miljoen). Dit kwam voornamelijk door lagere verhaalde schaden als gevolg van de afname in brutoschaden.
Geconsolideerd netto resultaat Het resultaat over het jaar na belasting van EUR 211,8 miljoen betekent een toename van 18,8 procent ten opzichte van het jaarresultaat van EUR 178,2 miljoen over 2015. Naast de verbetering in het bedrijfsresultaat met betere schade- en kostenratio's was er een positieve bijdrage van het segment diensten.
Solvabiliteitsratio Atradius consolideert haar boeken met Grupo Catalana Occidente. De totale Groep, inclusief Atradius, heeft een zeer sterke vermogenspositie met een geschatte dekkingsratio naar verzekeringsrisico van ongeveer 200 procent per 31 december 2016.
Vooruitzichten Er is een aanzienlijke mate van onzekerheid in 2017 met betrekking tot de vooruitzichten voor wereldwijde en regionale handel. De verwachte heronderhandeling van een groot aantal handelsovereenkomsten over de hele wereld zou de groei van internationale handel mogelijk kunnen vertragen. Een bijeffect hiervan zou een toename van het aantal wanbetalingen kunnen zijn, gezien verwacht wordt dat handelskosten zullen toenemen, wat druk uitoefent op een aantal bedrijven om hun cashmanagement te verbeteren. Dit zou ook zorgen voor een verhoogde behoefte aan informatie en incassodiensten om de kredietwaardigheid van afnemers beter te kunnen bewaken en achterstallige betalingen te incasseren.
Isidoro Unda besluit: "Ieder jaar staan bedrijven voor nieuwe mogelijke hindernissen om hun winst te kunnen verhogen en hun betalingsrisico's te kunnen beheren. Bij Atradius hebben we een sterke bedrijfscultuur die erop gericht is dat we kunnen beantwoorden aan de toenemende behoeften van onze klanten om hun openstaande vorderingen veilig te stellen. We doen dit door onze kredietverzekerings-, garanties-, kredietinformatie- en incassocapaciteiten uit te breiden naar nieuwe markten, door continu de beschikbaarheid van informatie over afnemers te verbeteren en door te innoveren zodat we nieuwe diensten aan onze klanten kunnen leveren."
Over Atradius  
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

 
Noot aan de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie  
Atradius                         
Corporate Communications & Marketing         
Mariëlla Dalstra-van Emst 
Tel. +31(0)20-553-2394                 
Mob. +31(0)6-1297-8985                 
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com         
http://www.atradius.nl               
Twitter [http://twitter.com/atradiusnl ]  | LinkedIn
[http://www.linkedin.com/company/atradius-nederland ] | Youtube
[http://www.youtube.com/atradiusnl ]   

 


 


Photo:
http://photos.prnewswire.com/prnh/20150513/743985


Atradius N.V.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234