NU'91 start politieke campagne 'maak gebruik van onze kennis'

Beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU'91 roept politici op verder te gaan dan een werkbezoek aan een instelling of te overleggen met 'bobo's'. En gebruik te maken van de kennis van de professionals die de zorg verlenen. Het is een gemiste kans voor de zorg in Nederland dat politici zorgprofessionals niet actief betrekken bij het maken van plannen en beleid. Daarom opent NU'91 van dinsdag 7 maart tot donderdag 16 maart een online meldpunt 'maak gebruik van onze kennis' op www.nu91.nl

Professionals met een verpleegkundig of verzorgend beroep* zorgen voor een diverse groep patiënten. Dat doen zij 24 uur per dag, 7 dagen per week, in het weekend en tijdens feestdagen. Deze professionals hebben een schat aan kennis en informatie die politici heel goed kunnen gebruiken om realistische en goede plannen voor de zorg in Nederland te maken. Als 'steuntje in de rug' opent NU'91 het online NU'91 Meldpunt 'maak gebruik van onze kennis'. Op dit meldpunt kunnen alle zorgprofessionals hun advies aan de nog te formeren Nederlandse regering doorgeven. Want, zoals politici zelf in ieder debat benadrukken: de kern van de zorg is goede zorg.

Het is opvallend hoe politieke partijen in de verkiezingsstrijd over elkaar heen struikelen om hun waardering uit te spreken over de mensen die in de zorg werken. Maar is dat ook werkelijk zo? In geen enkel verkiezingsprogramma wordt deze waardering hardop uitgesproken. Nergens wordt de beroepsgroep - die werkt met cliënten die bijvoorbeeld gespecialiseerde zorg nodig hebben, cliënten met een geestelijke/lichamelijk beperking of cliënten die thuis hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen - zelf (inter)actief betrokken bij het maken van plannen of beleid. Dat is een gemiste kans voor de zorg in Nederland als het gaat over bijvoorbeeld: een optimale bezetting, voldoende gespecialiseerde verpleegkundigen, duurzame inzetbaarheid, met plezier kunnen werken of loopbaan perspectieven.

NU'91 roept alle politici hun woorden van waardering om te zetten in daden van waardering en gebruik te maken van de waardevolle kennis van alle zorgprofessionals in Nederland. Het NU'91 Meldpunt 'maak gebruik van onze kennis' staat open tot 16 maart op www.nu91.nl Alle adviezen worden direct gebundeld en aangeboden aan alle politieke partijen.

* en aanverwante beroepen

Voor meer informatie: Karin Weerts, persvoorlichter NU'91, 06-51402879, k.weerts@nu91.nl

NU'91

plaats:
Utrecht

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234