Brede steun voor bescherming

Het recent opgerichte burgerinitiatief 'Nederland: We-reldland, Bescherm de rechtsstaat', wordt positief ont-vangen en kan inmiddels rekenen op brede steun uit alle delen van het land. Het initiatief sluit zich, met vele andere, op zaterdag 11 maart aan bij de Women's March on Amsterdam.

Gezamenlijk demonstreren we voor gelijke rechten.
We waarderen diversiteit en delen de passie om een we¬reld te creëren met meer verdraagzaamheid en rechtvaar¬digheid. De demonstratie begint om 12.30 uur op de Dam en eindigt op het Museumplein. Een grote opkomst wordt verwacht, trams door het centrum van Amsterdam worden omgeleid.

De noodzaak tot actie onder het motto 'Bescherm de rechts-staat' is de afgelopen weken urgent gebleken. Het regende waarschuwingen over de erosie waaraan de vrije samenle¬ving blootstaat.

De verkiezingsprogramma's van bijna alle partijen zijn in dit opzicht alarmerend. Met de PVV op afstand als koploper bevatten ze voorstellen die de rechtsstaat in meerdere of mindere mate aantasten.

De burgerbeweging die het tij wil keren, wint snel aan kracht. De lijst van mensen die zich aan het initiatief Nederland: Wereldland hebben verbonden bevat namen van jongeren en ouderen, studenten, ondernemers, werknemers en ge-pensioneerden - allemaal met uiteenlopende opvattingen en posities in de samenleving.

Voor meer informatie over de demonstratie op 11 maart zie onze website, en de Facebook, Twitter en Instagram ac¬counts.

Contact voor de pers via:
· Onno Bosma: 06 51232911
· Hermine Broggel: 06 20212722

ABU

plaats:
Lijnden
website:
http://www.abu.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234