Financieel rapport Darling Ingredients over vierde kwartaal en boekjaar 2016: de-levering en groeistrategie uitgevoerd

IRVING, Texas, 1 maart 2017 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. , een wereldspeler in de innovatieve en duurzame verwerking van specifieke organische reststromen en dierlijke bijproducten die worden ingezet als natuurlijke ingrediënten voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals farmaceutische producten, voedingsmiddelen, diervoeders, technische toepassingen, meststoffen en bio-energie, heeft vandaag haar financiële resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal van 2016 en het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Overzicht vierde kwartaal 2016-- Netto-omzet van $40,5 miljoen, of $0,25 verwaterde winst per aandeel
GAAP
-- Omzet van $887,3 miljoen
-- Adjusted EBITDA van $112,8 miljoen
-- Sterke wereldwijde hoeveelheid grondstoffen
-- Wereldwijd stabiele prijsstelling vetstoffen, maar ruime toelevering zet
eiwitprijs onder druk

Overzicht boekjaar 2016-- Netto-omzet van $102,3 miljoen, of $0,62 verwaterde winst per aandeel
GAAP
-- Geconsolideerde jaaromzet van $3,4 miljard
-- Genormaliseerde voedingsmiddelensector geleid door Rousselot en
brandstofsector winstmarges verbeterd ten opzichte van al sterke
prestatie.
-- Diervoedersector ondersteund door sterke wereldwijde vraag naar
vetstoffen en prijsstelling, eiwitten bleven wereldwijd zwak staan
-- Opdracht gegeven tot bouw vier nieuwe faciliteiten
-- Solide kasstroom met volledige schuldreductie van $169,7 miljoen dit
jaar

Voor het vierde kwartaal van 2016 rapporteert het bedrijf een netto-omzet van $887,3 miljoen, vergeleken met een netto-omzet van $809,7 miljoen voor het vierde kwartaal van 2015. De aan Darling toe te rekenen netto-omzet voor het vierde kwartaal was $40,5 miljoen, of $0,25 verwaterde winst per aandeel vergeleken met een netto-omzet van $84,4 miljoen, of $0,52 verwaterde winst per aandeel, voor het vierde kwartaal van 2015. Voor het vierde kwartaal van 2016 is de afname in netto-omzet hoofdzakelijk toe te schrijven aan de accijnsverlaging voor mengers die in 2015 in zijn geheel binnen het vierde kwartaal van 2015 viel, terwijl die accijnsverlaging in het belastingjaar 2016 per kwartaal gerapporteerd werd

De aan Darling toe te rekenen netto-omzet voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 was $102,3 miljoen, of $0,62 verwaterde winst per aandeel, vergeleken met een netto-omzet van $78,5 miljoen, of $0,48 verwaterde winst per aandeel, voor het boekjaar afgesloten op 2 januari 2016. Die toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toegenomen winstmarges en productie in de voedingsstoffen- en de brandstofingrediënten-sector, grotere hoeveelheden grondstoffen in de diervoeder- en voedingsstoffensector en lager verkoop-, algemene en administratieve kosten.

Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients Inc., zei, "We sluiten 2016 af met een solide prestatie over al onze productlijnen. We hebben onze strategie van de-levering en groei uitgevoerd, $169,7 miljoen schuld afgelost en opdracht gegeven voor de bouw van vier nieuwe fabrieken en de uitbreiding van vijf andere fabrieken. We beginnen 2017 met een groter platform, en de vaart zit erin."-- Diervoederingrediënten - Boekjaar 2016 vergeleken met boekjaar 2015:
EBITDA $294,6 miljoen (4,4 procent groei); Omzet $2.1 miljard (0,7
procent groei); Bruto winstmarge $464,3 miljoen (0,7 procent groei);
Verwerkte grondstoffen groeide met 7,0 procent.
-- Voedingstoffeningrediënten -- Boekjaar 2016 vergeleken met boekjaar
2015: EBITDA $131,3 miljoen (2,5 procent groei); Omzet $1,1 miljard (3
procent gedaald); Bruto winstmarge $227,5 miljoen (1,7 procent gedaald);
Verwerkte grondstoffen groeide met 0,9 procent.
-- Brandstofingrediënten - Boekjaar 2016 vergeleken met boekjaar 2015:
EBITDA $57,7 miljoen (31,4 procent groei); Omzet $247,1 miljoen (8,3
procent groei); Bruto winstmarge $64,6 miljoen (26,4 procent groei);
Verwerkte grondstoffen groeide met 0,9 procent.
-- Diamond Green Diesel Joint Venture - Solide uitvoering en sterke
winstgroei. De uitbreiding van de uitbreiding van de faciliteiten wordt
verwacht klaar te zijn in het tweede kwartaal van 2018. EBITDA op
entiteitsniveau $174,4 miljoen, $87,1 miljoen marktaandeel van Darling.
Neem voor meer informatie contact op met:

Melissa A. Gaither, VP IR and Global Communications E-mail : mgaither@darlingii.com

251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038 Telefoon : 972-717-0300

Darling Ingredients Inc.


Web site: http://www.darlingii.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234