VWN en Kiwa ontwikkelen BRL wapeningsmontage op bouwplaats

De Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) en Kiwa beginnen vandaag de ontwikkeling van een beoordelingsrichtlijn (BRL) voor het monteren van stalen wapening op de bouw- of afleverplaats. De BRL moet leiden tot een aantoonbaar betere beheersing en een hoger kwaliteitsniveau. Daarnaast past de ontwikkeling van de BRL in het toekomstige stelsel van private kwaliteitsborging in de bouwsector.

Het bevorderen van het kwaliteitsbewustzijn bij de leden en het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen die kunnen helpen om de kwaliteit van hun product verder te verbeteren is een van de speerpunten van de VWN. De ontwikkeling van de BRL past in dat streven. De nieuwe beoordelingsrichtlijn vormt een logisch vervolg en een waardevolle aanvulling op de bestaande BRL's op het gebied van wapening: BRL 0501 voor het basisproduct en BRL 0503 voor de verwerking.

Kiwa is wereldwijd actief op het gebied van Testing, Inspection and Certification (TIC). De ontwikkeling van sector- en branchebreed gedragen BRL's is daarvan een belangrijk onderdeel. Vandaar dat de VWN Kiwa de opdracht heeft gegeven de nieuwe BRL voor het monteren van stalen wapening te ontwikkelen.

De nieuwe BRL moet uiteraard passen in alle kwaliteitsinstrumenten die in het kader van de private kwaliteitsborging worden ontwikkeld en moet voldoen aan de nationale (KOMO-)kwaliteitsstandaard en de geldende accreditatieverplichtingen. Begin 2018 moet de BRL gereed en geaccrediteerd zijn.

Geplaatst in:

Voor meer informatie:
VWN: mr. Hein de Bruin, directeur, telefoon 06 5340 3232
Kiwa: ir. Fred Dams, unitmanager Bouwconstructies, telefoon 06 5127 8180

De VWN (Vereniging Wapeningstaal Nederland) is de brancheorganisatie die de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven behartigt. De VWN verenigt wapenings- en prefabcentrales, vlechtbedrijven, producenten en bedrijven die actief zijn in de toelevering, engineering en dergelijke.

Kiwa bouwt wereldwijd aan vertrouwen met producten en diensten op het gebied van Testing, Inspection and Certification (TIC), training en consultancy. Het bedrijf helpt klanten hun processen, producten, medewerkers en organisatie te verbeteren. Kiwa is actief in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder de bouwsector in Nederland en daarbuiten.

Kiwa Nederland

plaats:
Apeldoorn

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234