Uitnodiging Technologie op waarde schatten-een handreiking, 10 maart

Presentatie 'Technologie op waarde schatten- een handreiking'
Op 10 maart 2017 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn handreiking 'Technologie op waarde schatten' uit. Secretaris-generaal Maarten Camps (EZ) neemt de handreiking in ontvangst. De handreiking is bedoeld om technologiegedreven ontwikkelingen op een meer systematische manier te kunnen analyseren en om het gesprek over die ontwikkelingen in politiek en samenleving te faciliteren. De raad richt zich in het bijzonder op de leefomgeving en geeft aandachtspunten voor sturing door de overheid op de toepassing van nieuwe technologie.

De raad nodigt de media van harte uit om de presentatie van de handreiking bij te wonen.

Datum: vrijdag 10 maart 2017, Tijd: 11:30-15:00 uur
Locatie:, HSD Campus, Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN in Den Haag
Aanmelden Aanmelding voor de bijeenkomst is gewenst via e-mail: miep.eisner@rli.nl

Over de handreiking
Technologie is alom aanwezig en ontwikkelt zich voortdurend. Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden en veranderen op allerlei manieren de samenleving en onze leefomgeving. De ontwikkelingen gaan snel, laten zich lastig voorspellen en de gevolgen zijn moeilijk te overzien. We zien daarbij uiteenlopende opvattingen over de toepassing van technologie. Sommigen voelen zich overvallen, anderen zien vooral kansen. Technologie verandert de samenleving en de samenleving verandert technologie.

Op voorhand is niet duidelijk welke gevolgen er zijn en hoe deze moeten worden gewaardeerd. Op welke termijn dienen zij zich aan? Bij welke schaal worden ze relevant? Waarin uiten de gevolgen zich? Wie hebben er belang bij? Welke gevolgen zijn tijdelijk en welke structureel? In deze handreiking betoogt de Rli dat in de schijnbare chaos een aantal patronen te onderscheiden is en dat de gevolgen zichtbaar zijn in verschillende lagen van regulerende mechanismen in de samenleving. Technologie overkomt ons niet, maar staat onder invloed van keuzes.

Interviewverzoeken
Interviews met de voorzitter van de raad, Jan Jaap de Graeff en/of raadslid Niels Koeman, kunt u aanvragen via miep.eisner@rli.nl of 06 153699339. Op het publiceren rust een embargo tot 10 maart 2017, 13:00 uur.

Programma
Na de presentatie en overhandiging van de handreiking wordt aan de hand van de beoordelingscyclus de mogelijke gevolgen van een aantal technologische ontwikkelingen besproken. Deze gesprekken worden afgewisseld met een aantal pitches over technologie.

Lees hier uitgebreide informatie over 'Technologie op waarde schatten - een handreiking' http://www.rli.nl/Werk-in-uitvoering/technologie-op-waarde-schatten-een-handreiking

Bekijk hier de routebeschrijving naar HSD Campus https://www.thehaguesecuritydelta.com/contact

Het persbericht en het advies zijn op 10 maart om 13:00 uur beschikbaar via www.rli.nl
Voor meer informatie over 'Technologie op waarde schatten - een handreiking' kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl, tel. 06 2564 1796.
Voor het aanvragen van interviews en voor het aanmelden voor de presentatie kunt u contact opnemen met Miep Eisner, communicatieadviseur, miep.eisner@rli.nl, tel. 06 15369339.

Volg ons op Twitter @raadrli en twitter mee met #nieuwetechnologie

Algemene informatie
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. Voorzitter is ir J.J. de Graeff.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234