Landis+Gyr heeft omzetgroei en aanhoudende positieve kasstroom

- Verwachte omzetgroei van 5% ten opzichte van het jaar ervoor

- Investeringen in R&D voor een bedrag van USD 160 miljoen

- Kasstroom van het jaar van ongeveer USD 100 miljoen

- Verdere versterking van de balans, met een percentage eigen vermogen van 65%

- Schuldvermindering van de groep voor een bedrag van USD 550 miljoen sinds overname, netto schuld onder het EBITDA-niveau van één jaarZUG, Zwitserland, 22 februari 2017 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr, de wereldwijde leider op het gebied van het transformeren van de manier waarop energie wordt geleverd en beheerd, heeft vandaag aangekondigd dat volgens de prognose van boekjaar 2016 (dat op 31 maart 2017 eindigt), het bedrijf op weg is naar een verdere omzet- en winststijging en een aanhoudende positieve kasstroom. Het bedrijf, dat niet is aangetast door de uitdagingen van Toshiba, verwacht een omzet van USD 1.640 miljoen (in vergelijking met USD 1.569 miljoen het jaar ervoor). Deze omzetgroei van bijna 5% ten opzichte van het jaar ervoor bouwt verder op de omzetgroei van 3,3% vorig jaar. Ondanks de uitdagingen wat betreft de marge in de EMEA zullen de hogere verkoopcijfers vertaald worden in een toename van de bedrijfswinst ten opzichte van het jaar ervoor.

"Ondanks de moeilijke internationale groeiomgeving en de valuta-invloeden is Landis+Gyr erin geslaagd om de doeltreffendheid van onze mondiale activiteiten aan te tonen met een snellere groei van de omzet in vergelijking met de mondiale economische groei. Naar verwachting zal onze omzetgroei ongeveer 5% bedragen tegen het einde van het huidige boekjaar. Gekoppeld aan een verwachte orderportefeuille van USD 2,4 miljard aan het einde van het jaar, hebben we veel vertrouwen in onze verkoopprestaties in de toekomst," merkte Andreas Umbach, voorzitter en algemeen directeur van Landis+Gyr, op.

Sinds de overname van het bedrijf door Toshiba en de Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) in 2011, heeft Landis+Gyr zijn netto schuld verlaagd met USD 550 miljoen. Dat heeft gezorgd voor een solide balans met een percentage eigen vermogen van 65% aan het einde van kalenderjaar 2016. Momenteel bedraagt de netto schuld van Landis+Gyr minder dan USD 200 miljoen, ongeveer het EBITDA-niveau van één jaar. Net zoals in de afgelopen vijf jaar verwacht het bedrijf een kasstroom van ongeveer USD 100 miljoen in het huidige boekjaar.

"Landis+Gyr is uniek in onze sector. Als een rendabele en volledig onafhankelijke onderneming met een eigen bestuursorgaan, een eigen audit- en risicocomité, een onafhankelijke auditeur en een afzonderlijke jaarrekening zijn we erin geslaagd om te groeien en investeringen te doen in de toekomst. Met zelf-gefinancierde investeringen in R&D voor een verwacht bedrag dit jaar van USD 160 miljoen bevinden we ons in een bijzonder sterke positie om leiding te geven aan de mondiale trends op het gebied van de nutssectortechnologie, zowel op dit moment als tot ver in de toekomst," concludeerde Andreas Umbach.

Over Landis+GyrLandis+Gyr is de toonaangevende leverancier wereldwijd van integrale oplossingen voor energiebeheer voor de nutssector. Met zijn brede portefeuille van producten en diensten om het hoofd te bieden aan complexe uitdagingen in deze sector, biedt het bedrijf allesomvattende oplossingen voor een slimmer netwerk, waaronder slimme meters, sensing- en automatiseringsinstrumenten voor het distributienetwerk, lastcontrole, analytics en energieopslag. Met een jaarlijkse verkoop van meer dan USD 1,6 miljard is Landis+Gyr, een onafhankelijk groeiplatform van de Toshiba Corporation en 40% eigendom van de Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), actief in 30 landen op vijf continenten. Het bedrijf heeft 6.000 werknemers met als enig mandaat de wereld te helpen om de energie beter te beheren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.landisgyr.com [http://www.landisgyr.com/].

Balans

De Groep stelt zijn jaarrekeningen op overeenkomstig algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving in de Verenigde Staten (USGAAP). De belangrijkste balansgegevens die hierna worden getoond, zijn afgeleid van de niet-gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen van Landis+Gyr Holding AG. Het boekjaar eindigt op 31 maart.
In miljoen USD 31/12/2016

Geldmiddelen en kasequivalenten 80

Andere vlottende activa 522

Immateriële activa, netto 435

Goodwill 1.421

Andere activa op lange termijn 231
------------------------------ ---

Totaal aan activa 2.689
----------------- -----


Kortlopenede verplichtingen 366

Aandeelhoudersleningen 250

Andere passiva op lange termijn 330

Totaal aan passiva 946
------------------ ---

Totaal eigen vermogen 1.743
--------------------- -----

Percentage eigen vermogen 64,8%
Landis+Gyr


CONTACT: Contacten met de media: Casey Clark,casey.clark@fticonsulting.com, +1.202.346.8844; Oliver Williams,oliver.williams@fticonsulting.com, +1.202.346.8811


Web site: http://www.landisgyr.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234