Petitie werknemers en werkgevers: Bezuinig niet op scholing werkenden

Ruim drieduizend mensen hebben de petitie ondertekend tegen het afschaffen van de scholingsaftrek. De petitie is vandaag, 21 februari, aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door CNV-voorzitter Maurice Limmen. Hij deed dit namens een brede coalitie van werknemers en werkgevers, waaronder VCP, VNO-NCW, NVO, NRTO, MKB-Nederland, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV, VNC en KLM. Ook FNV steunt de petitie.

De petitie is een reactie op het voornemen van het kabinet om Euro106 miljoen te bezuinigen op de scholing van werkenden door de scholingsaftrek af te schaffen. Deze bezuiniging raakt met name de lagere- en middeninkomens. Zo'n 88% van de mensen die van de scholingsaftrek gebruik maakt heeft een middeninkomen. (zie cijfers CPB)

De bezuiniging op de scholingsaftrek staat haaks op één van de speerpunten van het kabinetsbeleid: Een leven lang leren. "Meer dan ooit is er behoefte aan voortdurende bij-, om- en opscholing. Met digitalisering is scholing voor de ontwikkeling van werknemers belangrijker dan ooit", stelt CNV-voorzitter Limmen.

Scholing zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen blijven en langdurig en breed inzetbaar zijn. Scholing en ontwikkeling van werkenden moet dan ook gestimuleerd worden in plaats van afgebroken. Nic van Holstein, VCP-voorzitter: "Ruim Euro100 miljoen bezuinigen is daarom onbegrijpelijk. De ontwikkeling van werknemers is een absolute noodzaak. Juist via de aftrek kunnen werknemers de veelal hoge kosten enigszins betaalbaar houden."

De fiscale scholingsaftrek moet dus blijven bestaan als Nederland internationaal voorop wil lopen als het gaat om het opleidingsniveau van werknemers.​

Voor meer informatie over dit onderwerp of een interview met betrokkenen kunt u bellen met Erik Honkoop (CNV) +31 6 51 320 918 of Joost van Doesburg (VNV) +31 6 13 676 898

CNV Vakcentrale

plaats:
Den Haag
website:
http://www.cnv.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234