Clingendael Strategische Monitor 2017: Multi-Orde

Den Haag, 20 februari 2017 - Instituut Clingendael heeft vanmiddag zijn Strategische Monitor 2017 aangeboden aan Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken. In de Monitor maakt het Instituut de toenemende dreigingen en tegelijkertijd doorgaande samenwerking in de wereld inzichtelijk; nu en over vijf jaar.

De Clingendael Strategische Monitor 2017 is een grootschalige studie waarbij bedreigingen en internationale samenwerking op tien deelterreinen onder de loep zijn genomen: territoriale integriteit, terrorisme, CBRN-wapens, fragiele staten, energie, vrijhandel, vertrouwenscrisis binnen de EU, grensoverschrijdende criminaliteit, klimaatverandering en cybersecurity. Per deelterrein geeft Clingendael het dreigingsbeeld en internationale samenwerking weer evenals de verwachte trend voor de komende vijf jaar.

De belangrijkste conclusie van Clingendael is dat de strategische oriëntatie op ons veiligheidsbeleid moet worden bijgesteld. Onze veiligheid wordt niet langer gedomineerd door alleen geopolitieke spanningen maar door een zeer divers palet aan dreigingen, van klimaatverandering tot brandhaarden aan de Europese grenzen. Ondanks geopolitieke spanningen, zoals rond de Krim en de Zuid-Chinese zee, blijft er sprake van samenwerking tussen grootmachten. De verwachting is dat ook op de lange termijn landen blijven samenwerken vanwege gemeenschappelijke, grensoverschrijdende belangen; kijk naar terrorismebestrijding, klimaatverandering en vredesoperaties. Op andere terreinen is sprake van een diversificatie van samenwerkingsvormen, zoals met non-gouvernementele organisaties. De denktank spreekt daarom van multi-orde: niet één internationale orde maar gelijktijdig verschillende samenwerkingskaders.

Monika Sie, directeur van Instituut Clingendael: "Europa en Nederland krijgen de komende jaren naar verwachting met toenemende en zeer uiteenlopende veiligheidsproblemen te maken. Dat vraagt om het stellen van prioriteiten in een geïntegreerde veiligheidsstrategie. Buitenlandse conflicten resoneren bovendien steeds directer in het binnenland: politieagenten in onze grote steden moeten weten wat er in Turkije gebeurt om de spanningen in hun wijk te begrijpen. Dat vraagt om betere samenwerking tussen ministeries en diensten die over de externe en over de interne veiligheid gaan. En we kunnen ons ten slotte alleen op de lange termijn beschermen tegen bijvoorbeeld zeer omvangrijke ongereguleerde immigratie, wanneer we ook iets doen aan de grondoorzaken daarvan. Ook daarvoor is betere samenwerking tussen ministeries nodig. Al deze redenen wijzen op de noodzaak van een Nationale Veiligheidsraad, die zorgt voor meer eenheid van beleid, en strategische en operationele aansturing."

Evidence-based Structured Expert Approach
De Monitor 2017 brengt de belangrijkste veiligheidstrends in kaart op basis van een Evidencebased Structured Expert Approach. Voor elke deelstudie zijn de belangrijkste indicatoren vastgesteld en hebben Clingendaelexperts tienjarige trendanalyses in kaart gebracht. Bovendien zijn meer dan 250 experts uit binnen- en buitenland bevraagd.

Online te raadplegen
De Clingendael Strategische Monitor is online te raadplegen op www.clingendael.nl/monitor2017. Naast de tien deelstudies geven de auteurs in het syntheserapport een integrale vooruitblik. De epiloog besteedt aandacht aan de vraag wat de verkiezing van Donald Trump betekent voor de wereldorde.

Over Instituut Clingendael
Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' heeft tot doel kennis en meningsvorming over internationale vraagstukken te verdiepen en te verbreden. Het Instituut verricht onderzoek, verzorgt opleidingen en geeft advies aan zowel nationale als internationale doelgroepen. Clingendael publiceert o.a. studies, brengt digitaal de Internationale Spectator uit en biedt een breed pakket aan cursussen en conferenties aan. Clingendael leidt jaarlijks honderden diplomaten en andere professionals op, afkomstig uit meer dan honderd landen. Zie ook: www.clingendael.nl

Instituut Clingendael

plaats:
Den Haag
website:
https://www.clingendael.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234