Activerende en passende werkvormen

NIEUW: Activerende en passende werkvormen
Naar meer variatie en motivatie in de les. Werken aan 21ste eeuwse vaardigheden

In deze publicatie worden handvatten gegeven om leerlingen te activeren en te motiveren en worden middelen aangereikt waarmee de lessen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden. De hoofddoelstelling van dit boek is te laten zien dat alleen met een gestructureerde aanpak in de lessen de leerlingen geactiveerd en gemotiveerd kunnen worden.

Activeren en motiveren
Op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland staan het activeren en motiveren van leerlingen hoog op de onderwijsagenda. Docenten willen eveneens meer variatie in de les. Uit leerlingenenquêtes blijkt vaak dat leerlingen het onderwijs saai en weinig uitdagend vinden. De auteurs bieden de lezer op basis van een aantal theoretische principes aanpakken en modellen om leerlingen te motiveren, te activeren, effectief te laten leren en variatie te brengen in de les. Het leren van de leerlingen staat hierbij centraal. Dit wordt vormgegeven door bij de doelen en leerlingen passende werkvormen in te zetten.

Eenheid met andere publicaties
Dit boek vormt een eenheid met twee andere publicaties van CPS die gaan over het handelen van de docent in zijn klas of andere leeromgeving: 'De vijf rollen van de leraar' van Martie Slooter en 'Differentiëren is te leren, omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs' van Meike Berben. Dit boek past hier precies tussen. Het is een eerste verdere uitwerking van de rol van de didacticus, waarbij differentiatie de tweede uitwerking is.

Voor wie
Activerende en passende werkvormen is bestemd voor docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, maar is ook geschikt voor intern begeleiders, onderwijsbegeleidingsdiensten en pabo's.

Bestellen
Het boek Activerende en passende werkvormen is een uitgave van CPS Uitgeverij en is te bestellen via www.cps.nl/uitgeverij.

Wilt u linken naar deze uitgave, gebruik dan de volgende link: http://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1401/alle-boeken/45607/activerende-en-passende-werkvormen.

Auteurs: Carel van der Burg, Meike Berben en Bert Moonen
Prijs: Euro 29,90
ISBN: 978-90-6508-020-2
CPS-nummer: 32404

Wilt u een interview met de auteur of een recensie-exemplaar ontvangen?
Neem dan contact op met:
Drs. Marieke Moraal - Communicatiemedewerker/tekstschrijver
e-mail: MMoraal@EDG.NL

CPS Uitgeverij

plaats:
Utrecht

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234