Politieke partijen unaniem: LTV ook na 2018 op 100%

Nootdorp, 14 februari 2016 – De acht politieke partijen die hebben meegewerkt aan de KiesWijzerWonen van brancheorganisatie VBO Makelaar zijn unaniem: de Loan-to-Value (LTV) mag na 2018 niet verder worden verlaagd. Vertaald naar de laatste Peilingwijzer, wil een ruime meerderheid de LTV ook na 2018 op 100% houden. Dat blijkt uit de vorige week door VBO Makelaar gelanceerde KiesWijzerWonen. De LTV geeft de verhouding weer tussen de woningwaarde en het te lenen hypotheekbedrag.

Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “Een goede zaak dat zo’n grote meerderheid in de Tweede Kamer er voor kiest de LTV na 2018 niet verder te verlagen. Bij verdere verlaging zouden met name starters veel langer moeten wachten voordat zij de stap naar de koopwoningmarkt kunnen zetten. Zowel de sociale als particuliere huurmarkt bieden nu onvoldoende alternatief. Verdere verlaging is ook onnodig omdat er inmiddels strenge criteria en een aflossingsplicht zijn ingevoerd. De mogelijkheid de afdracht van overdrachtsbelasting in te ruilen voor energiebesparende maatregelen, is een zeer interessante optie.”

Uit de toelichting op de stellingnames van de deelnemende partijen blijkt ook dat VVD, SP, D66, SP en CU voor afschaffing of aanpassing van de overdrachtsbelasting zijn. Zo wil de CU de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen, de SGP wil de afschaffing koppelen aan energiebesparende maatregelen. De hypotheekrenteaftrek lijkt dit keer geen breekpunt te worden. Alleen D66, SP en CU willen de renteaftrek verder afbouwen. Er is ook een nipte meerderheid voor een minister voor Wonen te vinden. CDA, D66 en 50PLUS vinden een minister voor Wonen in een volgende kabinetsperiode niet noodzakelijk.

Kieswijzer Wonen
Met de KiesWijzerWonen kunnen woonconsumenten bepalen welke politieke partij het beste opkomt voor hun woonbelangen en woonwensen. De volgende politieke partijen hebben meegewerkt aan de KiesWijzerWonen: VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, SP en 50PLUS. Zij hebben voor de kiezers zestien stellingen beantwoord en toegelicht. De KiesWijzerWonen met de standpunten van partijen is te vinden op www.kieswijzerwonen.nl.

Resultaten
De KiesWijzerWonen kan worden ingevuld van 6 februari 2017 tot en met 15 maart 2017. Tussentijds worden de resultaten door VBO Makelaar gedeeld, zodat geïnteresseerden de stand van zaken nauwlettend kunnen volgen. Na de verkiezingen zal VBO Makelaar de eindresultaten van de KiesWijzerWonen afzetten tegen de verkiezingsuitslag. De eindresultaten worden meegenomen in de gesprekken die VBO Makelaar in de formatie met de diverse politieke partijen voert.

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs. Met ruim 1.100 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed, een sectie Agrarisch Vastgoed en een sectie Huur/Verhuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VBO Makelaar, Gildeweg 13, Nootdorp. Tel: 070 345 87 03/voorlichter Hans Van den Heuvel, 06 412 63 747/perscoördinatie Patricia Dieben, e-mail: patricia.dieben@vbo.nl; www.vbomakelaar.nl/pers.

VBO Makelaar

plaats:
Nootdorp

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234