Rein de Wilde benoemd tot decaan bij Open Universiteit

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Rein de Wilde benoemd tot decaan van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen per 1 mei 2017 voor een periode van vier jaar. Hij volgt prof. mr. Evert Stamhuis op die acht jaar het decanaat vervulde. De Wilde is hoogleraar Wetenschap en politiek bij Maastricht University en was daar van 2005 tot en met 2015 decaan van de faculteit Arts and Social Sciences.

Over Rein de Wilde
Prof. dr. Rein de Wilde (Sneek, 1953) is een wetenschapsfilosoof met een speciale interesse in de relaties tussen wetenschap en politiek. Hij studeerde andragologie en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen in 1984 was hij onderzoeksmedewerker bij de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek en wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Groningen In 1987 ging hij aan de slag bij Maastricht University (die toen nog Rijksuniversiteit Limburg heette) waar hij in 1992 promoveerde. Na zijn benoeming tot hoogleraar in 2000, was hij van 2005 tot en met 2015 decaan van de Maastrichtse faculteit Arts and Social Sciences. De Wilde doet nu onderzoek naar de vaak paradoxale rol van expertise binnen kennismaatschappijen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda de Kort, woordvoerder Open Universiteit, tel. 045-5762392 of miranda.dekort@ou.nl
Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234