Robbert Huijsman programmaleider Dementiezorg voor elkaar Vilans

Prof. dr. Robbert Huijsman start vanaf begin februari 2017 bij Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, als programmaleider van Dementiezorg voor elkaar. Dat is het landelijke praktijkverbeterprogramma van het Deltaplan Dementie dat Vilans in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert in een consortium met Movisie, Nivel, Pharos en het Trimbos-instituut. Vilans is al via diverse programma's en projecten betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie.

Met zijn kennis en ervaring versterkt Robbert Huijsman het programmatische werk van Vilans, in het bijzonder de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Vanuit zijn academische achtergrond weet hij wetenschappelijke inzichten succesvol in praktische zorginnovatie om te zetten. Hij zet, naast zijn rol als programmaleider van het praktijkverbeterprogramma, de komende maanden zijn werk als projectleider van het Actieplan casemanagement dementie voort. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg verbonden aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was Robbert Huijsman senior manager Kwaliteit en Innovatie bij Zilveren Kruis (Achmea), directeur van het Kennisinstituut Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), directeur van het organisatieadviesbureau Zorgconsult Nederland en opleidingsdirecteur bij het iBMG.

Huijsman: "Ik wil graag bijdragen aan innovatie in de zorg, met het accent op integrale en vraaggerichte (keten)zorg voor chronisch zieken en mensen die langdurig zorgafhankelijk zijn, zoals mensen met dementie. Dat vergt permanente dialoog tussen cliënten, professionals, managers en bestuurders, dwars door de sectoren van wonen, welzijn, cure en care. Zo kunnen passie en elan weer terug komen in de zorg en wordt het werk in de zorg weer aantrekkelijker. Ik heb in allerlei projecten en programma's regelmatig met Vilans gewerkt en zie er dan naar uit om nu als teamlid van Vilans de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers nog verder te verbeteren."


Dementiezorg voor elkaar
Het praktijkverbeterprogramma zorgt voor persoonsgerichte integrale zorg en ondersteuning bij dementie.
Het aantal mensen met dementie stijgt met zo'n 10.000 personen per jaar. Zo'n 70 procent woont thuis en de meesten willen dit graag zo lang mogelijk blijven doen. Dat stelt de dementiezorg voor grote uitdagingen. Mensen met dementie en hun naasten hebben goede zorg en ondersteuning nodig, passend bij hun wensen en behoeften. Dit vraagt om betere samenwerking tussen professionals, over de huidige scheidslijnen heen. Het programma Dementiezorg voor elkaar - onderdeel van het Deltaplan Dementie - ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die dit willen realiseren.

Geplaatst in:

Meer informatie:
Bel voor meer informatie over de aanstelling van Robbert Huijsman met Isha Govaarts, communicatie adviseur van Vilans, 06-48117528 of mail: i.govaarts@vilans.nl.
Meer informatie over het werk van Vilans voor kwetsbare ouderen en dementie http://www.vilans.nl/thema-kwetsbare-ouderen-en-dementie.html

Bijlage: portretfoto Robbert Huijsman

Stichting Vilans

plaats:
Utrecht
website:
http://www.vilans.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234