Jaarlijkse resultaten over de periode 01.01.2016 t.e.m. 31.12.2016

2016:
- EPRA-winst van 5,30 euro per aandeel, een onderliggende stijging van 9%.
- Dividend van 4,25 euro bruto per aandeel, een stijging met 6%.
- Circa 35% of 350 miljoen euro van beoogde investeringen groeiplan geïdentificeerd, resulterend in een sterke projectontwikkelingspijplijn van 300.000 m2.

2017-18:
- Ambitie EPRA-winst per aandeel van minstens 5,35 euro voor 2017 en 5,85 euro in 2018, een cumulatieve stijging van 10% conform het groeiplan 2016-20.
- Verwachte dividendstijging van 5% per jaar in 2017-18 tot 4,45 resp. 4,70 euro.

---
1. Samenvatting

De EPRA-winst1 over 2016 bedraagt 100,8 miljoen euro, met name een stijging met 10,8% in vergelijking met 2015 (90,9 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel2 over 2016 stijgt tot 5,30 euro, een stijging met 6% tegenover 5,00 euro in 2015. De onderliggende stijging bedraagt 9% ten opzichte van 2015, exclusief 0,15 euro aan éénmalige huurverbrekingsvergoedingen in 2015 en ligt in lijn met de verwachtingen zoals geactualiseerd bij de kapitaalverhoging eind 2016.
Het nettorresultaat (IFRS) over 2016 bedraagt 130,2 miljoen euro in vergelijking met 142,7 miljoen euro in 2015. Het nettoresultaat (IFRS) per aandeel over 2016 bedraagt 6,86 euro, tegenover 7,85 euro in 2015.

Voorgestelde dividendstijging met 6% tot 4,25 euro bruto per aandeel over 2016 (met de mogelijkheid tot keuzedividend) op basis van een lage uitkeringsgraad.
De bezettingsgraad4 bedraagt 97,0% op 31 december 2016. Hierdoor stijgt de bezettingsgraad opnieuw richting het niveau dat werd opgetekend per einde 2015 (97,5%), na de gedeeltelijke herverhuring van de V&D-site te Nieuwegein in Nederland eind december 2016. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP-portefeuille bedraagt 6,3 jaar (inclusief zonnepanelen).

Op 31 december 2016 bedraagt de schuldgraad (IFRS5, respectievelijk proportioneel) 49,2% (50,5%) tegenover 55,7% (56,8%) per 31 december 2015, een sterke daling na de succesvolle kapitaalverhoging in het najaar van 2016.
De EPRA NAV6 bedraagt 51,2 euro op 31 december 2016, tegenover 44,9 euro op 31 december 2015. De IFRS NAV bedraagt 48,4 euro op 31 december 2016, tegenover 41,5 euro op 31 december 2015.

Het totale geïdentificeerde investeringsvolume in het kader van het groeiplan 2016-20 bedraagt heden circa 350 miljoen euro. Het betreft een pakket aan complementaire acquisities (circa één derde) en voorverhuurde nieuwbouwprojecten met nieuwe en bestaande klanten (circa twee derden), resulterend uit een sterk commercieel platform in de Benelux en Roemenië en de positionering van WDP als ontwikkelaar én langetermijn eindinvesteerder. Op 31 december 2016 is de waarde van de portefeuille gestegen tot ruim 2 miljard euro.

WDP kan bogen op een sterke financiële positie, gebaseerd op de succesvolle kapitaalverhoging in het najaar van 2016 (die heeft geleid tot een daling van de schuldgraad tot circa 50%), een actief beheer van de hedges (ruim 90% van de kredieten zijn ingedekt tegen de stijgende rente) en een sterke liquiditeitsbuffer (met name 300 miljoen euro onbenutte kredietlijnen ter financiering van de verdere groei).

Voor 2017 verwacht WDP een EPRA-winst van minstens 5,35 euro per aandeel, stabiel tegenover 2016, ondanks een stijging van 14% in het verwacht gemiddeld aantal uitstaande aandelen7 hoofdzakelijk ten gevolge van de recente kapitaalverhoging. Op basis van de sterke projectontwikkelingspijplijn die in 2018 ten volle zal renderen en de beoogde verdere groei van de portefeuille, streeft WDP bovendien naar een EPRA-winst per aandeel van 5,85 euro in2018.
Op basis van deze vooruitzichten, heeft WDP de intentie om voor 2017 respectievelijk 2018, een brutodividend voorop te stellen van 4,45 respectievelijk 4,70 euro, telkens een stijging van 5%.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:

WDP Comm. VA
Joost Uwents - M +32 (0) 476 88 99 - joost.uwents@wdp.eu
Mickael Van den Hauwe - M +32 (0) 473 93 74 91 - mickael.vandenhauwe@wdp.eu
Blakebergen 15 CEO CFO
1861 Wolvertem
Belgium
www.wdp.eu
investorrelations@wdp.eu
Image gallery: www.wdp.be/pictures

WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft ruim 3 miljoen m2 panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over ruim 160 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Roemenië. Meer info over WDP kan u vinden op www.wdp.eu.
WDP Comm. VA - BE-REIT (Openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap naar Belgisch recht)
Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel)

WDP

plaats:
Wolvertem

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234