Justitie overschrijdt termijnen van Mulderberoepen en verzetschriften

Justitie overschrijdt structureel termijnen van Mulderberoepen en verzetschriften

Het Openbaar Ministerie houdt zich structureel niet aan de doorzendtermijn voor zogeheten Mulderberoepen. Burgers ervaren het als zeer onrechtvaardig dat zij hun rechten verliezen na de geringste termijnoverschrijding, terwijl aan de ruime overschrijdingen door het Openbaar Ministerie geen enkele consequentie is verbonden. In zijn rapport over de behandelingsduur van beroep tegen verkeersboetes en van de behandelingsduur van verzetschriften tegen strafbeschikkingen schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: 'het getuigt niet van besef van wat een normering voor de overheid betekent en wat het effect is op de burger van het schenden van de wettelijke norm'.

In 2014 constateerde de Nationale ombudsman al dat het overschrijden van de doorzendtermijn een structureel probleem is. Hij kondigde toen aan de situatie te blijven volgen. Nu concludeert de Nationale ombudsman dat er wel verbeteringen zijn, maar dat deze nog onvoldoende zijn.

Als iemand een bekeuring heeft gekregen voor een verkeersovertreding, kan hij daartegen administratief beroep instellen bij de Officier van Justitie. Krijgt de burger geen gelijk, dan kan hij binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift moet naar de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) worden gestuurd en die stuurt het beroep door naar de rechtbank. De CVOM ontving in 2015 ca 50.000 beroepschriften en deed er gemiddeld 177 dagen over om ze door te sturen, terwijl de wet voorschrijft dat het beroep binnen 42 dagen dient te worden doorgestuurd. De ombudsman ziet wel een daling ten opzichte van vorige jaren, maar het is nog steeds onaanvaardbaar hoog. 'De minister van V&J en het OM zien onvoldoende de noodzaak om zich aan wettelijke doorzendtermijn te houden', aldus Van Zutphen.

Ook de behandelingsduur van verzetschriften is veel te lang. Verzetschriften kunnen mensen indienen nadat zij een strafbeschikking hebben gekregen voor bijvoorbeeld rijden onder invloed, winkeldiefstal en bedreiging. In 2015 zijn bijna 30.000 verzetschriften ingediend. Die werden sneller dan voorheen afgehandeld, maar de behandeling duurde nog een jaar en ook dit is onaanvaardbaar hoog. De procureur-generaal bij de Hoge Raad doet momenteel ook onderzoek naar de verzetsprocedure.

Het volledige rapport 2017/010 kunt u raadplegen op www.nationaleombudsman.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna van Eerden, (070) 356 36 37 of Sharon Bartels (070) 356 36 43

De Nationale ombudsman

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234