BK ingenieurs verkoopt vastgoedbeheer aan OCS

30 januari 2017 - Adviesbureau BK ingenieurs verkoopt zijn activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer aan OCS maatschappelijk vastgoed BV uit Nijmegen. De activiteiten werden tot voor kort onder de naam BK Certijn vastgoedbeheer uitgevoerd. Aansluitend op de verkoop neemt BK een belang van 20 procent in OCS dat met vastgoedbeheer in de zorg en het onderwijs actief is.

Volgens BK-directeur Ronald Kaasenbrood kozen beide bureaus er nadrukkelijk voor om na de verkoop samen te werken: "Daar hebben zowel BK als OCS baat bij. Op het gebied van vastgoed zijn de zorg en het onderwijs volop in beweging. OCS kan zich daar nu nóg sterker richten op vastgoedbeheer. Voor BK geldt dat wij dankzij de participatie in OCS onze toegang tot die markten verder verbeteren. Dat is met het oog op BK-activiteiten als bodemsanering, veiligheid, milieuadvies en het begeleiden van vergunningentrajecten aantrekkelijk."

Door de overname van de vastgoedbeheeractiviteiten van BK wordt de marktpositie van OCS in Noord en Zuid-Holland versterkt. In deze provincies is binnen de zorg en het onderwijs sprake van een groeiende vraag. OCS-directeur Fer Gerritzen signaleert dat vooral schoolbesturen steeds zakelijker en professioneler met hun vastgoed om moeten gaan: "Wij bieden op dat vlak sinds 25 jaar advies en ondersteuning. Denk aan zaken als de detachering van technisch personeel, het opzetten van een service- en klachtendesk, strategische advisering over huisvesting of het maken van duurzame meerjarenplannen. De vaak kleine huisvestingsafdelingen van scholen zien van alles op zich afkomen en zijn aangewezen op het inhuren van externe kennis. Die trend zal zich niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorgsector steeds duidelijker manifesteren. De overname van de BK-activiteiten maakt het voor OCS mogelijk om daar optimaal op in te spelen."

In de loop van 2017 hoopt OCS een vestiging in de regio Zaandam te openen.

Geplaatst in:

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met Ronald Kaasenbrood (088-3212520 / ronald.kaasenbrood@bkingenieurs.nl) of Fer Gerritzen (024-3730088 / f.gerritzen@ocs-net.nl).

BK ingenieurs is een allround ingenieurs- en adviesbureau (opgericht in 1990, 220 werknemers) met acht vestigingen in Nederland, één in België en één op Curaçao. Het hoofdkantoor staat in IJmuiden. BK ingenieurs biedt diensten op het gebied van onder meer bodem, asbest, civiele techniek, vastgoedbeheer, maritiem en offshore, duurzaamheid, vergunningenmanagement, arbo en veiligheid, bouw- en milieuadvies, opleidingen, omgevingsmanagement, detachering, geluid en trillingen en projectmanagement. Ook neemt BK ingenieurs projecten aan, van planfase tot bouwrijp opleveren.

OCS Maatschappelijk vastgoed is een gespecialiseerd vastgoed adviesbureau dat zich voornamelijk richt op onderwijs en zorghuisvesting. Met 8 medewerkers biedt OCS vanuit oost Nederland (Nijmegen) diensten op het gebied van technisch onderhoud zoals het opstellen van duurzame meerjarenonderhoudsplannen (MJOP), onderhoudsinspecties (conditiemeting volgens NEN 2767), coördinatie van technisch onderhoud, maar ook algemene kwaliteitsmonitoring van onderwijs- en zorggebouwen.

BK ingenieurs

plaats:
IJmuidenNijmegen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234