Zitting College Mensenrechten uitgesteld

De zitting over Kubo voor het College van de Rechten van de Mens van vrijdag 27 januari wordt tot nader order uitgesteld. Dit omdat de behandelend jurist van het College ziek is. Wegens de complexiteit van de zaak kan deze niet op korte termijn worden overgenomen door een andere jurist.

Het College was onder meer gevraagd om ons huidige systeem van Passend onderwijs te toetsen aan het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, dat Nederland vorig jaar heeft geratificeerd. Het College doet dat op verzoek van de ouders van Kubo, een jongen met downsyndroom die werd weggestuurd van zijn reguliere basisschool.

Kubo ging naar de basisschool in zijn eigen buurt en tot en met groep 5 ging dat goed, mede dankzij duidelijke afspraken tussen de ouders en de school. In groep 6 ontstonden problemen in de klas. Volgens de school vertoonde Kubo moeilijk gedrag en ging hij vanwege zijn verstandelijke beperking te veel afwijken van andere leerlingen. De school startte een verwijderingsprocedure. Volgens de ouders ging het tijdelijk minder in de klas omdat de afgesproken ondersteuning niet werd gegeven en omdat de interactie tussen de leerkracht en de hele groep niet goed was.

Het gelijk van ouders leek bevestigd toen het in groep 7 wel weer goed ging met Kubo. De schooldirectie zette de verwijderingsprocedure echter door. Kubo's ouders hebben diverse procedures gevoerd om het besluit van de school aan te vechten, maar zonder succes: de school werd steeds in het gelijk gesteld omdat zij volgens de Wet passend onderwijs leerlingen mag doorsturen naar het speciaal onderwijs.

Het College wordt nu gevraagd of dit niet in strijd is met de Wet gelijke behandeling en met het Internationale Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH) van de VN. Het College heeft eerder zaken behandeld waarin een leerling met een handicap werd geweigerd voor een opleiding of werd doorgestuurd naar speciaal onderwijs, maar nooit eerder gebeurde dat op basis van het nieuwe VN-verdrag. Dat verdrag stelt dat het recht op onderwijs voor kinderen met een beperking betekent dat ze naar een gewone buurtschool moeten kunnen gaan en daar recht hebben op onderwijs op maat en goede ondersteuning en zorg. Het recht op onderwijs is volgens het VN-verdrag dus een recht op inclusief onderwijs.

De ouders van Kubo krijgen juridische ondersteuning van In1school. In1school verwacht dat een positieve uitspraak van het College van belang kan zijn voor alle kinderen die daar aanspraak op willen maken.

De zaak zou 27 januari worden behandeld, dit is nu tot nader order uitgesteld.

Op de website van In1school staat meer informatie over de zaak-Kubo en over de gevolgen van het VN-verdrag voor het recht op inclusief onderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Agnes van Wijnen, projectleider In1school, a.vanwijnen@in1school.nl, 06-24700103

NSGK voor het gehandicapte kind

plaats:
Amsterdam
website:
www.nsgk.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234