Online inspiratiebundel 'Tijd voor de toekomst'

De eerste inspiratiebundel voor wijkverpleegkundigen ter inspiratie en ondersteuning van hun nieuwe rol.

De wijkverpleegkundige is terug van weggeweest en profileert zich als de verbindende schakel in de buurt tussen Ziekte en Zorg (ZZ), Gezondheid en Gedrag (GG) en Mens en Maatschappij (MM). Hij of zij werkt samen met de huisarts en het ziekenhuis, maar kent ook het netwerk van zorg en welzijn in de wijk. Een nieuwe invulling van haar rol in het kader van de transitie vraagt om nieuwe kennis en voorbeelden, maar ook om het benutten van kennis die er al is.

Deze nieuwe online inspiratiebundel biedt inhoudelijke ondersteuning, handvatten en inspiratie op vier voor de transitie relevante thema's.
- collectieve preventie
- wijkgericht werken
- ondersteunen van zelfmanagement
- samenwerken met andere partijen

Het doel is om wijkverpleegkundigen te inspireren en te prikkelen om zelf aan de slag te gaan met één of meerdere thema's. De kennis wordt daarom aangeboden in een aantrekkelijk jasje met veel ruimte voor tools en voorbeelden uit de praktijk.

De inspiratiebundel is met grote zorgvuldigheid ontwikkeld door Vilans in samenwerking met V&VN en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen.

Ben je benieuwd, kijk online. [www.vilans.nl/tijdvoordetoekomst]

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Jennie Mast, inhoudelijk expert op dit onderwerp: j.mast@vilans.nl
Joyce van Dam, communicatieadviseur: j.vandam@vilans.nl

Stichting Vilans

plaats:
Utrecht
website:
http://www.vilans.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234