Een nieuwe studie die is gepubliceerd door de Lancet Neurology toont de werking aan van Pitolisant (Wakix®) bij narcolepsie met kataplexie

PARIJS, January 25, 2017 /PRNewswire/ --Lancet Neurology kondigt vandaag de resultaten aan van een studie met pitolisant bij narcolepsie patienten met ernstige kataplexie.
(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/457404/Bioprojet_Logo.jpg )

Narcolepsie is een zeldzame, ongeneeslijke en slopende ziekte, waarbij de hoofdsymptomen overmatige slaperigheid overdag (EDS) en kataplexie zijn. Kataplexie is een plotseling verlies aan spiertonus (spierverslapping) veroorzaakt door emoties. Hoewel verschillende psychostimulantia verkrijgbaar zijn om de waakzaamheid te stimuleren, zijn veilige en effectieve behandelopties tegen kataplexie zeer beperkt. Soms wordt natriumoxybaat (GHB) ingezet als behandeling van kataplexie bij narcolepsie.
Psychostimulantia zoals amfetaminen, methylfenidaat (Ritalin(R)) of modafinil zijn niet  effectief in de behandeling van kataplexie.
Pitolisant (merknaam Wakix(R)) is een nieuw geneesmiddel en de eerste in zijn klasse waarbij histamine neurotransmissies in de hersenen gestimuleerd worden. De studie toont aan dat pitolisant effectief is tegen de overmatige slaperigheid overdag (EDS) maar ook dat kataplexie aanzienlijk verminderd.
De kataplexie aanvallen namen met maximaal 75% af. Dit effect werd ook waargenomen bij ernstige patienten die gemiddeld bijna 10 kataplexie aanvallen per week hadden.
Naast kataplexie verbeterde ook de overmatige slaperigheid overdag (EDS) aanzienlijk zoals aangetoond werd in de Epworth Sleepiness Scale-test en via de Maintenance of Wakefulness-test.
De behandeling met pitolisant (Wakix(R)) had ook een positief effect op andere symptomen van de ziekte (zoals hallucinaties) en gaven patienten zelf een verbetering aan in de kwaliteit van hun leven (het criterium "lijden").
De tolerantie voor pitolisant (Wakix(R)) was goed. Bijwerkingen waren in het algemeen mild (behalve een melding van ernstige misselijkheid) en omkeerbaar (doserings-afhankelijk). De meest voorkomende bijwerkingen waren hoofdpijn, misselijkheid en angst.
Het is belangrijk om hierbij te melden dat er geen ontwenningsverschijnselen optraden na abrupte staking van de pitolisant behandeling, wat overeenkomt met eerder uitgevoerde preklinische en klinische studies.
Samenvattend kunnen we stellen dat pitolisant een eerstelijnsbehandeling zou kunnen zijn voor narcolepsie, een ziekte waarvoor goed verdraagbare en effectieve behandelingsmogelijkheden  beperkt zijn.
Over het HARMONY CTP-onderzoek uit fase III 
HARMONY CTP is een prospectief, dubbelblind, gerandomiseerd en placebo's gecontroleerd onderzoek uitgevoerd in meerdere centra: 16 centra in 8 landen en er werden in totaal 105 narcolepsie patienten in de studie opgenomen, pitolisant (n=54 ) en placebo (n=51).
Bij aanvang hadden de deelnemende patienten:
- een hoge frequentie van kataplexie (7-9 aanvallen per week),
- een hoge mate van slaperigheid overdag:
Epworth-score van ongeveer 17;
en een sterke neiging om in slaap te vallen, vastgesteld tijdens de multiple sleep latency test;  en een deel van de patienten vertoonde andere symptomen, zoals hallucinaties (64%).
Na een wash-out periode van een week en 2 weken (baseline)-onderzoek ontvingen patienten gedurende een maand eenmaal daags oraal pitolisant via titratie met individuele dosis (van 5 mg tot 40 mg).
Het primaire eindpunt was de verandering in het gemiddelde aantal kataplexieaanvallen per week, zoals aangegeven in dagboeken van patienten tussen 2 weken vanaf de aanvang en na 4 weken stabiele doseringsperiode. De frequentie van kataplexieaanvallen per week nam af van 9,15 tot 2,27 met pitolisant, en van 7,31 tot 4,52 met placebo (P

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234